Verenluovutustutkimus

Veripalvelutoiminnan ydin on vapaaehtoiset verenluovuttajat. Veripalvelu haluaa kantaa vastuunsa verenluottajiin päin monella tavalla – yksi ulottuvuus on aiheen tieteellinen tutkimus.

Tutkija katsoo mallinnusta tietokoneen näytöltä.

Teemme tieteellistä tutkimusta muun muassa säännöllisen verenluovutuksen vaikutuksista luovuttajan terveyteen ja kehitämme verenluovutuksen ja esimerkiksi henkilön hemoglobiinitasojen ennustemalleja. Veripalvelun tutkimus- ja tuotekehitysosasto julkaisee tutkimustensa ohjelmointikoodin GitHub-palvelussa avoimilla lisensseillä.

Verihuoltoketjun terveysvaikutukset ja Verihuoltoketjun taloudelliset vuorovaikutukset -projektien päätutkijana toimii dosentti Mikko Arvas. Projektit hyödyntävät FinnGen-projektin laajoja genomi- ja terveystietoja sekä Veripalveluun kertyvää liiketoimintatietoa.

Veripalvelun asiantuntijat määrittivät yhdessä Veripalvelun biopankin kanssa Verhevi-projektissa hepatiitti E -virustyypin esiintyvyyden 22 000 verenluovuttajan biopankkinäyteissä. Hepatiitti E -viruksella ei oleteta olevan vaikutuksia verenluovutuksen turvallisuuteen tai kantajan terveyteen. Esiintyvyys Suomessa vastaa Länsi-Euroopan tasoa.

Vera Raivolan sosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjatyössä tutkitaan, miten verenluovuttajat kokevat luovutetun veren nykyistä laajemman tutkimuskäytön ja biopankituksen. Tutkimustuloksia löydät Transfusion– ja European Journal of Human Genetics -lehtien julkaisuista.

FIN Donor 10 000 -rautatutkimuksessa tutkimme säännöllisen verenluovutuksen vaikutusta henkilön rautavarastoihin. Tutkimustulokset osoittavat muiden Länsi-Euroopan maiden tavoin, että säännöllinen verenluovutus ei vaaranna henkilön rautavarastoja ja verenluovuttajat kokivat terveytensä erinomaiseksi. Nuorten naisten yleisestikin alhaiset rautavarastot tulivat kuitenkin myös tässä tutkimuksessa esiin.

Tutkimuksesta on tehty tähän mennessä tutkimuskohorttia kuvaileva julkaisu ja analyysi verenluovuttajien rauta-arvoista heidän liittyessään tutkimukseen sekä tiedote tärkeimmistä tuloksista.

Veripalvelu osallistui GeneRisk-tutkimukseen tarjoamalla verenluovuttajille mahdollisuutta liittyä tutkimuskohorttiin ja selvittää heidän oma sydän- ja verisuonitautien riskinsä laajassa kansallisessa yhteistyöhankkeessa. Tutkimustulosten pre-print-julkaisu on löydettävissä MedRxiv-portaalissa.

Jos haluat tukea Veripalvelun tutkimustoimintaa, harkitse liittymistä Veripalvelun biopankkiin. Jos haluat lisätietoa tietojesi käytöstä tai haluat estää niiden käytön tutkimuksessa, tutustu Veripalvelun tietosuojasivuihin.

Verihuoltoketjun terveysvaikutukset

Tuotamme tieteellistä terveystietoa verenluovutuksen päätöksenteon tueksi.

Terveysvaikutukset

Verihuoltoketjun talousvuorovaikutukset

Minimoimme verihuoltoketjun kustannuksia analysoimalla Veripalveluun kertyvää liiketoimintatietoa.

Talousvuorovaikutukset

FIN Donor 10 000

FIN Donor 10 000 –tutkimuksessa tarkastellaan säännöllisen verenluovutuksen vaikutuksia verenluovuttajan rautavarastoihin.

Lue rautatutkimuksesta

Sosiologinen tutkimus

Veripalvelun ensimmäisessä sosiologian väitöskirjahankkeessa tutkitaan, mitä verenluovutus merkitsee ihmisille ja mitä he ajattelevat Veripalvelun tieteellisiin tutkimuksiin osallistumisesta.

Tutustu sosiologiseen tutkimukseen