Tietoa Kantasolurekisteristä

Kantasolurekisterin jäsenistä etsitään sopivaa luovuttajaa vakavasti sairaille potilaille.

Vapaaehtoista auttamishalua

Kantasolurekisterissä on noin 72 000 jäsentä valmiina luovuttamaan veren kantasoluja kenelle tahansa niitä tarvitsevalle potilaalle. Maailmanlaajuisesti eri maiden rekistereissä on yhteensä jopa yli 40 miljoonaa jäsentä.

Potilaiden määrä

Vuosittain Suomessa noin 100 potilasta tarvitsee veren kantasoluja vapaaehtoiselta luovuttajalta. Heistä noin joka kuudes on lapsi.

Lue lisää

Vain 2 % rekisterin jäsenistä luovuttaa

Vuosittain noin 30–60 Kantasolurekisterin jäsentä osoittautuu kudostyypiltään sopivaksi ”matchiksi” potilaalle ja valikoituu luovuttamaan.

Kansainvälistä yhteistyötä

Kun potilas tarvitsee kantasolusiirteen, etsitään hänelle kudostyypiltään sopivaa luovuttajaa maailmanlaajuisesta kantasolurekisterien tietokannasta.

Kantasolurekisteri etsii ja välittää kantasolusiirteitä Suomen sisällä, ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille.

Jopa 75 % potilaista Suomessa saa avun ulkomaalaiselta luovuttajalta.

Koska kantasolusiirre on sitä odottavalle potilaalle kirjaimellisesti elintärkeä, kuljetetaan se aina henkilökohtaisesti kuriiin toimesta luovuttajalta potilaalle. Siirre pitää saada potilaalle mahdollisimman nopeasti, enintään 72 tunnin kuluessa keräyksestä.

Rekisteriin tarvitaan lisää miehiä

Jopa 70 % Kantasolurekisterin jäsenistä on naisia. Silti yli 60 % luovuttamaan valikoituvista on miehiä. Miehet ovat usein esimerkiksi isokokoisempia kuin naiset, jolloin kantasoluja saadaan kerättyä enemmän. Miehillä on vähemmän myöskään elämäntilanteista (esim. raskaus tai imetys) johtuvia esteitä luovutukselle.

Rekisteriin toivotaan lisää nuoria

Kantasoluja luovuttaneiden keski-ikä on 30 vuotta. Luovuttamaan valitaan jatkuvasti yhä nuorempia, koska nuorilta kerätyillä kantasoluilla hoitotulokset ovat tutkimusten mukaan parempia. Rekisteriin voi liittyä, jos on 18-35-vuotias ja perusterve. Rekisterin jäsenenä voi olla 56-vuotiaaksi saakka.

Perustettu vuonna 1992

Suomen Kantasolurekisteri on jo yli 30-vuotias! Alkuun rekisterin nimi oli Luuytimenluovuttajarekisteri, mutta nimi vaihdettiin vuonna 2014.

Sairaudet, joita hoidetaan kantasolusiirrolla

Kantasolusiirtoa käytetään tavallisimmin leukemioiden hoidossa. Sen avulla voidaan parantaa myös muita pahanlaatuisia verisairauksia, kuten myeloomia tai imusolmukesyöpiä.

Auttaako kantasolusiirto aina?

Ilman kantasolusiirtoa sitä tarvitseva potilas menehtyy. Aikuispotilaista 50-70% parantuu kantasolusiirron avulla. Lapsipotilailla paraneminen on jopa 90% luokkaa.

Valtaosa luovuttaa suoraan verenkierrosta

Noin 80% kantasolusiirteistä kerätään verenkierrosta ja 20% lantioluun luuytimestä. Potilaan sairaus ja ikä vaikuttavat siihen, kumpi keräystapa kannattaa valita.

Lue lisää

100% luovuttaneista suosittelisi

Luovuttajatutkimuksen mukaan 97% suosittelisi kokemuksensa perusteella kantasolujen luovutusta tuttavilleen erittäin todennäköisesti ja 3% todennäköisesti.

Kuka voi liittyä Kantasolurekisteriin?

Kantasolurekisteriin voi liittyä 18–35-vuotias perusterve henkilö. Oman solveltuvuutensa voi varmistaa nopealla nettitestillä.

Testaa, voitko sinä liittyä