Tutkijan kädet pitelevät solujen kasvatusalustaa.

Tutkimus

Veripalvelu on monipuolinen tutkimusorganisaatio. Se kehittää ja tutkii nykyisiä ja tulevia valmisteita sekä tuottaa arvokasta tietoa terveydenhuoltoon.

Biopankki

Veripalvelun biopankin tutkimusalueena on terveyden edistäminen sairauksia ennaltaehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla. Lisäksi biopankki on erikoistunut verensiirtolääketieteen erityiskysymyksiin.

Tutustu biopankkiin

Veripalvelun tutkimusrahasto

Veripalvelun tutkimusrahasto jakaa apurahoja esimerkiksi lääketieteelliseen sekä tekniikan, hoito-, yhteiskunta- ja terveystaloustieteelliseen tutkimukseen.

Tutustu tutkimusrahastoon

Tieteelliset julkaisut

Veripalvelussa julkaistaan vuosittain kymmeniä tieteellisiä julkaisuja.

Lue julkaisuja
Kumihansikkaisiin puetut kädet pipetoivat biopankkinäytettä.

Verisolututkimus

Potilaille toimitettavat punasolu- ja trombosyyttivalmisteet muodostavat Veripalvelun päätoiminnan, joten niiden tutkimus on luonnollinen osa Veripalvelun tutkimustoimintaa.

Tutkijan käsi asettaa pinseteillä soluampullia rasiaan.

Soluterapiatutkimukset

Soluterapiatutkimuksen painopisteemme on mesenkymaalisen kanta-/stroomasolun biologiassa ja sen kliinisessä käytössä sekä uusissa immunologisissa soluterapioissa.

Kudossopeutuvuustutkimuksiin käytettävää laboratoriolaitteistoa.

Kudossopivuus

Kudossopivuustutkimusten tavoitteena on tutkia ymmärtää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kudosten, elinten ja muun biologisen materiaalin siirtojen onnistumiseen.

Ajankohtaista

Veripalvelun logo
15.12.2023
Mediatiedote

Jan Koski väittelee CAR T -soluhoidoista

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun projektitutkija, FM Jan Koski väittelee perjantaina 15.12.2023 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa CAR T-soluhoidon tehostamisesta.

Biopankkinäytteitä tutkitaan.
28.9.2023
Biopankki

Veripalvelun biopankki tutkii alttiutta raudan kertymäsairaudelle

Uudessa pilottihankkeessa verenluovuttajien näytteistä selvitetään alttiutta raudan kertymäsairaudelle eli hemokromatoosille.

Tutkijan kädet pitelevät solujen kasvatusalustaa.
25.9.2023
Biopankki

Uraauurtava suomalainen geenitutkimus alkaa etsiä sairauksien etenemisen syitä

FinnGen-tutkimushanke on onnistunut päätavoitteessaan ja tuottanut genomitietoa puolesta miljoonasta suomalaisesta. Hankkeessa on selvitetty tähän mennessä tuhansien eri sairauksien geenitaustaa väestössämme.

Näyteputkia laboratoriossa automaatioradalla.
12.9.2023
Mediatiedote

Veripalvelun tutkimusrahastolta tukea soluterapiahoitojen ja verenkäytön kehittämiseen

Veripalvelun tutkimusrahastosta on päätetty jakaa tänä vuonna apurahoina 500 000 euroa yhteensä 11 tutkimusprojektille.