Solujen ja kudosten sopivuustutkimukset

Verensiirrossa, soluterapiassa ja kudosten ja elinten siirroissa yhteisenä tekijänä on biologisen materiaalin siirto henkilöltä toiselle. Elimistön puolustusjärjestelmä tunnistaa siirteen yleensä vieraaksi ja pyrkii tuhoamaan sen.

Kudossopivuustutkimusten yhteisenä tavoitteena on tutkia ymmärtää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siirtojen onnistumiseen. Nykyistä luotettavampi kudossopivuuden ennustaminen lisää siirtojen turvallisuutta ja onnistumista.

Verisolujen, uusien terapeuttisten solujen ja kudosten ja elinten sopivuus luovuttajan ja saajan välillä on yksi Veripalvelun laboratorion keskeisiä osaamis- ja testausalueita. Tavoitteenamme on löytää uusia tapoja parantaa siirrettyjen veren, solujen ja kudosten immunogeneettistä yhteensopivuutta ja luoda nykyistä paremmin sopivuutta ennustavia työkaluja. Tutkimusprojektimme keskittyvät erityisesti genomitason analyyseihin yhdessä kattavan kliinisen tiedon kanssa.

Veren, solujen ja kudosten siirron sopivuuden tutkimus luo yhteisen tieteellisen pohjan Veripalvelun laboratorioille. Sopivuustutkimuksissa selvitämme, mitkä tekijät vaikuttavat luovuttajan ja saajan väliseen kudossiirron sopivuuteen – olipa kyseessä sitten veri-, elin- tai kantasolusiirrot.

Veripalvelun keskeinen tehtävä on varmistaa potilaiden hoidossa käytettyjen siirrettyjen verisolujen – punasolujen ja trombosyyttien – ja niiden saajan immunogeneettinen sopivuus. Vain näin voidaan varmistaa tehokas ja turvallinen verensiirto.

Veripalvelu vastaa myös kaikista kiinteiden elinten, kuten maksan-, munuaisen- ja sydämensiirtojen sopivuuskokeista Suomessa. Siirtoa ennen pitää varmistua riittävästä kudossopivuudesta, jotta saajan immuunivaste ei immunologisesti tunnista siirrettyä elintä vieraaksi, mikä voi johtaa siirteen hyljintään.

Veren kantasolujen siirrossa kudossopivuus on vielä tärkeämpi. Pienetkin kudossopivuuserot voivat johtaa ns. käänteishyljintätautiin, jossa siirteen immuunisolut tunnistavat ja tuhoavat potilaan kudosta. Osa potilaista kuolee käänteishyljintään.

Koko genomin kattava kudossopivuus

Whole genome histocompatibility

Genomitiedon hyödyntäminen Veripalvelussa

Utilization of genome data