Verivalmisteiden käytön opas

Verivalmisteiden käytön opas sisältää tietoa veriryhmistä, verensiirtotutkimuksista, veri- ja plasmavalmisteista, niiden käytöstä, tilaamisesta ja kuljettamisesta sekä veriturvatoiminnasta. Opas on tarkoitettu kaikille verensiirtoketjussa työskenteleville ammattilaisille.

Verivalmisteiden käytön oppaan kansikuva.

Verkkojulkaisusta löytyy ajantasaisin tieto, mutta terveydenhuollon organisaatiot voivat halutessaan tilata maksutta myös painettuja oppaita.