Solutuotantokeskus

Solutuotantokeskuksen missio on tuottaa ja kehittää erilaisia pitkälle kehitettyjä soluterapiavalmisteita ja muita erikoisvalmisteita Suomen terveydenhuollon tarpeisiin. Valmistettavat tuotteet ovat tyypillisesti yksittäisten vakavasti sairaiden potilaiden kokeellista hoitoa varten.

Solutuotantokeskus

Solutuotantokeskus pyrkii aktiivisesti osallistumaan uusien kehittyneiden soluterapiavalmisteiden tutkimukseen ja kehitykseen yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Kehitystyö on vaativaa ja pitkäjänteistä ja sen lähtökohtana onkin aina kliininen tarve ja potilasryhmät, joiden hoitoon tarvitaan uusia hoitomuotoja. Solutuotantokeskus voi myös toimia sopimusvalmistajana ja/tai -kehittäjänä (eng. contract development and manufacturing organization, CDMO) kliinisiin lääketutkimuksiin tähtääville valmisteille.

Solutuotantokeskuksessa on GMP-tasoiset ja viranomaisvaatimukset täyttävät valmistustilat ja -prosessit kliiniseen käyttöön tarkoitettujen soluvalmisteiden valmistukselle ja laadunvalvonnalle. Henkilökunnalla on erityisosaamista soluterapiavalmisteiden tutkimuksesta, kliinisestä translaatiosta ja valmistuksesta sekä niihin liittyvästä regulaatiosta ja viranomaisyhteistyöstä.

 

Soluterapiavalmisteet

Mesenkymaaliset stroomasolut (LY-MSC)

LY-MSC valmistetta on valmistettu kansallisella valmistusluvalla Solutuotantokeskuksessa jo vuodesta 2013. Niitä on käytetty veren kantasolusiirteen saaneiden potilaiden vakavan käänteishyljinnän ja immunologisten ongelmien yksilölliseen hoitoon hoidosta vastaavan lääkärin valvonnassa. Menetelmän pystytyksen ja tuotannon aloittamisen on mahdollistanut menestyksekäs soluterapioihin ja LY-MSC soluihin kohdistunut tieteellinen tutkimus (mm. Laitinen et al. 2016; Salmenniemi et al. 2017; Keto et al. 2018).

Siirreselektiot

Solutuotantokeskukseen on pystytetty yhteistyössä HUS:in Lasten- ja nuortensairaalan kanssa perinteisten veren kantasolusiirteiden muokkausteknologioita (Ryhänen et al. 2017). Muokkaukset ovat mahdollistaneet sopivan kantasolusiirteen löytymisen vakavasti sairaille lapsipotilaille, joille perinteistä veren kantasolusiirrettä ei ole saatavilla.

Autologinen keratinosyyttivalmiste

Solutuotantokeskuksessa valmistetaan potilaan omasta ihosta eristettyä, autologista keratinosyyttivalmistetta, joka on tarkoitettu vaikeiden palovammojen ja kroonisten haavojen hoitoon. Kliinistä valmistetta on kehitetty yhdessä HUS:in Palovammakeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa (Nuutila et al. 2022).

CAR-T-solut

Solutuotantokeskuksella on vahva osaaminen syöpäsoluja tuhoavien CAR-T-solujen (kimeerisen antigeeni reseptorin omaavat T-solut) valmistus- ja laadunvalvonta menetelmistä. CAR-T-soluterapiassa potilaan omia T-soluja muokataan niin, että T-solut pystyvät paremmin tunnistamaan ja tuhoamaan syöpäsoluja. Solutuotantokeskuksen tavoitteena on toimia CAR-T-solujen paikallisena valmistajana. Perinteisiin CAR-T-soluhoitoihin verrattuna paikallisesti tuotettava valmiste voidaan antaa tuoreena ja nopeammalla aikataululla potilaalle, minkä ajatellaan lisäävän solujen tehoa.

Solutuotantokeskus

Arkisin klo 9–15

0503742706
Anita Laitinen

Päällikkö

Erja Kerkelä

Kehityspäällikkö