Blodgivning

Blodtjänst turnerar i Finland: varje år ordnas över tusen blodgivningar på cirka 200 olika platser

Finlands Röda Kors Blodtjänst reser ständigt till olika orter för att samla in blod från blodgivare som vill hjälpa till. Även denna sommar har det ordnats 4–5 evenemang varje vardag på olika håll i Finland. Den mobila verksamheten spelar en viktig roll med tanke på blodförsörjningen, eftersom nästan hälften av allt blod som behövs i Finland samlas in via den mobila blodtjänsten.

Sommarresor och blodgivning: att tänka på vid planeringen

Blodtjänst sörjer för blodprodukternas säkerhet och därför finns det försiktighetsåtgärder gällande blodburna, ofta symtomfria, infektioner. Ett exempel på detta är karenstiden på 28 dagar för blodgivning efter resor i Central- och Sydeuropa under West Nile-virusepidemin (1.7–30.11).

Patienter överlever tack vare frivilliga blodgivare

Onsdagen den 14 juni firas Internationella blodgivardagen. Syftet med temadagen är att påminna om vikten av blodgivning och att tacka blodgivare för deras värdefulla frivilligarbete.

Blodgivarnas hjälp är oersättlig även under semesterperioden

Också under semesterperioden behövs blodprodukter i patientvården jämnt varje vecka. Under sommarsemestern kan blod ges på exempelvis orten där sommarstugan finns. I sommar utvidgar Blodtjänst sortimentet i serveringen för blodgivarna med det alkoholfria donationsölet Pisara.