Veripalvelun muutto Vantaalle vahvistaa verihuollon toimintavarmuutta

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on ottanut käyttöön uudet toimitilansa Vantaan Vehkalassa. Veripalvelun vanhaan kiinteistöön Helsingin Kivihakaan jäi toistaiseksi vielä verenluovutustoiminta, jolle etsitään uutta toimitilaa.

Uusi Veripalvelukeskus Vantaan Vehkalassa

Veripalvelun uusi kiinteistö suunniteltiin helpottamaan verivalmisteiden tuotantoa, laboratorioprosesseja sekä uusien soluhoitojen kehittämistä. Muutos tukee verihuollon toimintavarmuutta pitkälle tulevaisuuteen. Vantaalle siirtyivät tuotanto, laboratorio, varasto ja erilaiset tukitoiminnot. Vehkalan toimitila on 300 veripalvelulaisen työpaikka.

Sujuvampaa tuotantoa ja uutta teknologiaa

Veripalvelu valmistaa luovutetusta verestä Suomen sairaaloiden tarvitsemat verivalmisteet ja tekee sairaaloiden tarvitsemia veren, elinten ja kantasolujen siirtoon liittyviä laboratoriotutkimuksia.

Muutto Vehkalaan ei ole vain toimitilan muutos, vaan samassa yhteydessä otettiin käyttöön uutta modernia teknologiaa, esimerkiksi laboratorio- ja varastoautomaatiota. Nämä sujuvoittavat ja nopeuttavat prosesseja, mistä hyötyvät valmisteita ja palveluja tarvitsevat sairaalat ja niiden hoitamat potilaat.

Uutta teknologiaa on käytössä myös solutuotantokeskuksessa, jossa tehdään pitkälle kehitettyjä soluterapiavalmisteita vaikeiden sairauksien soluhoitoihin. Näiden valmisteiden kehitystyö saa vauhtia uuden teknologian ja tuotantotilan ansiosta.

Varmuutta tulevaisuuteen

Uusi toimitila on tärkeä investointi tulevaisuuteen, myös verivalmistehuollon toimintavarmuuden kannalta. Varautumisen tasoa on kehitetty monin tavoin, esimerkiksi varavoimaa vahvistamalla.

-Verivalmisteiden tuotanto on vaativaa, 24/7 valmiuden toimintaa, jota ei Suomessa tee mikään muu laitos kuin Veripalvelu. Kiinteistön tekninen toimivuus ja luotettavuus on yhteiskunnallisesti kriittisen tärkeää, Veripalvelun johtaja Pia Westman painottaa.

Veripalvelun omien erityisvaatimusten lisäksi uuden kiinteistön taloteknisissä ratkaisuissa on otettu huomioon yleiset ympäristövaikutukset ja energiansäästö: esimerkiksi olosuhteiden mukaan säätyvä ilmanvaihto, lauhdelämmön talteenotto, led-valaistus ja ikkunoiden aurinkosuojaus. Rakennus on saanut kansainvälisen LEED ympäristösertifikaatin.

-Muuton myötä harppaamme uudelle aikakaudelle Suomen verivalmistehuollossa. Vantaa on hyvä, uusi koti Veripalvelun ydintoiminnoille: verivalmisteiden tuotannolle ja ympäri vuorokauden pyörivälle potilaiden hoitoa turvaavalle palvelulle, Westman kiteyttää.

Veripalvelun toimitilan rakensi Hartela Oy. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2020 ja valmistuivat kesällä 2022. Rakennuksen omistaa kiinteistösijoitusyhtiö Fastighets Ab Balder ja Veripalvelu toimii tiloissa vuokralaisena.

Viimeksi päivitetty: 28.04.2023