Blodtjänsts flytt till Vanda stärker funktionssäkerheten inom blodförsörjningen

Finlands Röda Kors Blodtjänst har tagit i bruk sina nya verksamhetslokaler i Veckal i Vanda. I den gamla fastigheten i Stenhagen i Helsingfors verkar än så länge blodgivningen, för vilken man söker en ny lokal.

Fastigheten planerades för att underlätta framställningen av blodprodukter, laboratorieprocesserna och utvecklandet av nya cellbehandlingar. Ändringen stöder blodförsörjningens funktionssäkerhet långt in i framtiden.
Till Vanda överfördes Blodtjänsts produktion, laboratorium, lager och olika stödfunktioner. Verksamhetsstället i Veckal sysselsätter 300 personer.

Smidigare produktion och ny teknik

Blodtjänst tillverkar de blodprodukter som de finländska sjukhusen behöver av donerat blod och utför de laboratorieundersökningar som sjukhusen behöver vid transplantation av blod, organ och stamceller.

Flytten till Vanda innebär inte bara en förändring när det gäller lokalerna utan samtidigt har man infört ny modern teknik, t.ex. laboratorie- och lagerautomation. Dessa gör processerna smidigare och snabbare, vilket gagnar de sjukhus som behöver preparat och tjänster liksom även de patienter som de vårdar.

Ny teknik används också i cellproduktionscentret där långt utvecklade cellterapipreparat tillverkas för cellbehandling av svåra sjukdomar. Utvecklingen av dessa produkter påskyndas tack vare den nya tekniken och de nya produktionslokalerna.

Säkerhet inför framtiden

Det nya verksamhetsstället är en viktig investering för framtiden, också med tanke på säkerheten i fråga om blodpreparatförsörjningen. Beredskapsnivån har utvecklats på många sätt, t.ex. genom att stärka reservkraften.

-Att framställa blodpreparat är krävande, det handlar om 24/7-beredskap, vilket bara Blodtjänst står för i Finland. Det är av avgörande samhällelig betydelse att fastigheten är tekniskt funktionsduglig och tillförlitlig, betonar Pia Westman, direktör för Blodtjänst.

Utöver de särskilda krav som Blodtjänst ställer har man i den nya fastighetens hustekniska lösningar beaktat den allmänna miljöpåverkan och energisparandet: bland annat regleras ventilationen efter förhållandena, kondensvärmen tas till vara, fastigheten har led-belysning och fönstren är försedda med solskydd. Byggnaden har fått det internationella LEED-miljöcertifikatet.

-I och med ändringen tar vi steget in i en ny era i den finländska blodpreparatförsörjningen. Vanda är ett bra nytt hem för Blodtjänsts kärnfunktioner: framställningen av blodprodukter och service som tryggar patientvården dygnet runt, sammanfattar Westman.

Blodtjänsts verksamhetsställe byggdes av Hartela Oy. Byggnadsarbetena inleddes sommaren 2020 och blev klara sommaren 2022. Byggnaden ägs av fastighetsinvesteringsbolaget Fastighets Ab Balder och Blodtjänst är hyresgäst i lokalerna.

 

Senast uppdaterad: 24.05.2023