Tutkimusohjekirja

​Voit hakea luettelosta Veripalvelu®-tutkimuksia nimellä, lyhenteellä, tutkimusnumerolla tai tutkimusryhmällä.

HLA-tutkimukset: toistuvasti epäonnistuneet hedelmöityshoidot

Tutkimuksen lyhenne
*

Tutkimusnumero KL

*

Tutkimusnumero SPRV
*

Tutkimukseen kuuluu
3676 B -HLA-C, DNA-tutkimus (KL 4541)
5353 B -KIR, DNA-tutkimus (alihankintatutkimus)

Seuraava tutkimus tehdään puolison näytteestä tarpeen mukaan (Veripalvelu valitsee):
3676 B -HLA-C, DNA-tutkimus (KL 4541)

Näyte
Tutkittavasta (nainen) 2 x 7 ml EDTA-verta
Puolisosta (mies) 1 x 7 ml EDTA-verta

Lähete
HLA/lapsettomuushoidot

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
*

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Luonnollisen immuunijärjestelmän natural killer -solujen (NK) KIR-reseptorit tunnistavat solujen HLA-rakenteita. KIR-geenit ovat hyvin varioivia, myös geenien lukumäärän vaihtelua esiintyy. Tietty KIR-geenien yhdistelmä muodostaa haplotyypin.

On havaittu, että naisen KIR-A/A-haplotyyppiyhdistelmä yhdessä miehen HLA-C-antigeenien C2/C2-ryhmän kanssa altistaa raskausongelmille ja voi olla infertiliteetin taustalla. Raskausongelmia esiintyy vähemmän, jos naisella itsellään on HLA-C-antigeenien C2-ryhmä, jolloin C2-ryhmän HLA-antigeenit eivät ole hänen immuunijärjestelmälleen vieraita.

Määrittämällä infertiliteetistä kärsivän tutkittavan KIR-haplotyypit ja HLA-C sekä puolison HLA-C voidaan arvioida mahdollinen immunologinen epäsopivuus.

Indikaatiot
Tutkittavat, jotka kärsivät infertiliteetistä.

Menetelmät
qPCR, PCR-SSO/PCR-SSP/NGS.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
27.3.2023 17:35

HLA-tutkimukset: toistuvat keskenmenot

Tutkimuksen lyhenne
*

Tutkimusnumero KL

*

Tutkimusnumero SPRV

*

Tutkimukseen kuuluu
5348 S -Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta (KL 4272)

Seuraavat tutkimukset tehdään tarpeen mukaan (Veripalvelu valitsee):

5311 S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus (KL 6231
5312 S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus (KL 6232
3678 B -HLA-A, DNA-tutkimus (KL 4539)
3677 B -HLA-B, DNA-tutkimus (KL 4540)
3676 B -HLA-C, DNA-tutkimus (KL 4541)
3644 B -HLA-DRB, DNA-tutkimus (KL 1866)
3645 B -HLA-DQA, DNA-tutkimus (KL 4536)
3646 B -HLA-DQB, DNA-tutkimus (KL 4537)
3648 B -HLA-DPB, DNA-tutkimus (KL 4538)

Näyte
Tutkittavasta (nainen) 10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia
Puolisosta (mies) 1 x 7 ml EDTA-verta

Lähete
HLA/Lapsettomuushoidot

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
*

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Paternaaliset HLA-antigeenit voivat saada aikaan naisella anti-paternaalisten leukosyyttivasta-aineiden muodostumisen raskauden aikana ja altistaa raskauskomplikaatioille. On havaittu, että toistuvissa keskenmenoissa leukosyyttivasta-aineiden esiintyvyys on yleisempää ja vasta-aineita on enemmän.

Tutkimuksissa määritetään leukosyyttivasta-aineet tutkittavalta, jolla on toistuvia keskenmenoja. Puolison HLA-antigeenit määritetään tarvittavin osin, jotta voidaan arvioida, ovatko havaitut leukosyyttivasta-aineet anti-paternaalisia.

Indikaatiot
Tutkittavat, joilla on toistuvia keskenmenoja.

Menetelmät
Luminex-tekniikkaan perustuva menetelmä, PCR-SSO/PCR-SSP/qPCR/NGS.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
27.3.2023 17:36