Johanna Castrén blir direktör för blodgivningen

Johanna Castrén (MD) har valts till direktör för blodgivningsverksamheten och till medlem i ledningsgruppen.

Den nya direktör för blodgivningsverksamheten, Johanna Castren.

Hon har varit verksam vid Blodtjänst sedan 2008 och känner utmärkt till blodgivningsverksamheten både i Finland och internationellt. Castrén är för närvarande ansvarig läkare och leder de medicinska tjänsterna inom blodgivningen.

Castrén har lång erfarenhet av arbete i flera internationella samarbetsgrupper. Hon har sedan 2014 varit Finlands representant i Europarådets blodkommitté och sedan 2021 dess vice ordförande.

”Jag ser fram emot mitt uppdrag som blodtjänstmedarbetare i den nya rollen. Frivillig blodgivning har en stark grund i Finland och vi har oerhört kunniga yrkesmänniskor. Men världen förändras ständigt, och också vi måste utvecklas för att kunna samla in blod i enlighet med sjukhusens behov även i framtiden. Vi säger ofta att ”allt börjar med givaren”, och jag tycker att det är helt sant”, säger Castrén.

Johanna Castrén inleder sitt nya uppdrag 3.4.2023.

Senast uppdaterad: 10.03.2023