Frivilliga blodgivare upprätthåller samhällets försörjningsberedskap

Blodgivare har en ovärderlig roll när det gäller samhällets försörjningsberedskap. Denna veckas blodgivare räddar patienter även nästa vecka.

Den 14 juni firas Internationella blodgivardagen. Syftet med dagen är att tacka blodgivare och påminna om betydelsen av att donera blod.

“Nu är ett bra tillfälle att lyfta fram en grupp vars lilla handling har en oerhört stor betydelse. Blodtjänsts uppgift är att se till att patienterna får de blodprodukter de behöver i alla situationer. Detta skulle inte vara möjligt utan hjälp från frivilliga blodgivare”, tackar Satu Pastila, direktör för blodgivning vid Blodtjänst.

Av donerat blod tillverkas blodprodukter som används för att behandla exempelvis mödrar som föder barn, cancer- och operationspatienter samt olycksoffer. Varje vecka behöver vi hjälp av cirka 4 000 blodgivare.

“En enda blodgivning är en livsviktig handräckning till patienterna. Samtidigt är det ett enkelt sätt att delta i upprätthållandet av samhällets försörjningsberedskap”, säger Pastila.

Blodtjänst upprätthåller ett lager av blodprodukter, vilket motsvarar behovet för flera dagar. Dessutom finns produkter i sjukhusens blodcentraler. Vid behov kontaktas blodgivare via sms, e-post, sociala medier och telefonsamtal.

Coronapandemin lärde oss att fler blodgivare behövs

En stabil blodförsörjning bygger på att det finns tillräckligt många människor i samhället som vill donera blod. I Finland donerar årligen omkring 113 000 personer blod, dvs. drygt 3 % av befolkningen inom åldersgränsen för blodgivning. Uppskattningsvis cirka 2–3 miljoner av Finlands befolkning är lämpliga för blodgivning.

Majoriteten av personer i åldern 18–70 år kan donera blod. Man kan ge blod första ända upp till 59 års ålder. På adressen sovinkoluovuttajaksi.fi kan man snabbt testa om man är lämplig som blodgivare.

Coronapandemin gjorde det svårare att ordna blodgivning i hela världen, eftersom människor rörde sig mindre och man måste vidta drastiska försiktighetsåtgärder vid blodgivningstillfällen. Finland klarade situationen väl,, tack vare aktiva blodgivare.

“Även vår aktiva blodgivarkår har minskat. Vi måste kalla samma blodgivare rätt så ofta till blodgivning. Det behövs fler blodgivare så att vi får bättre förutsättningar i fortsättningen att trygga blodförsörjningen under exceptionella förhållanden”, säger Pastila.

Man kan ge blod runt om i hela landet

I Finland behövs 800 blodgivare varje vardag för att patienter ska få de blodprodukter de behöver. Boka tid här.

Blodtjänst ordnar blodgivningstillfällen runt om i landet. De framgår av kalendern på Blodtjänsts webbplats.

Det går också att ge blod vid Blodtjänsts tio fasta verksamhetsställen på olika håll i landet. Deras öppettider finns på respektive byrås webbplats:

  • Blodtjänst Esbo, Köpcentrum Iso Omena, servicetorget (3 vån), 02230 Esbo
  • Blodtjänst Helsingfors, Sanomahuset, Tölöviksgatan 2 (II vån.), 00100 Helsingfors
  • Blodtjänst Helsingfors, Stenhagen, Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors
  • Blodtjänst Jyväskylä, Kolmikulma, Puistokatu 2-4, 40100 Jyväskylä
  • Blodtjänst Kuopio, Puijonkatu 23 (Sektori, 2 vån.), 70100 Kuopio
  • Blodtjänst Lahtis, Kauppakatu 10 Kauppakeskus Trio Hansakuja, 15140 Lahtis
  • Blodtjänst Seinäjoki, Kauppakatu 26 (i hörnet av Vapaudentie och Kauppakatu), 60100 Seinäjoki
  • Blodtjänst Tammerfors, Koskikeskus, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tammerfors
  • Blodtjänst Uleåborg, Isokatu 32 C, 90100 Uleåborg
  • Blodtjänst Åbo, Universitetsgatan 29 b (3 vån.), 20100 Åbo
Senast uppdaterad: 23.02.2023