Haku Menu

Veripalvelun arvot

Veripalvelu on määritellyt omaa toimintaansa ohjaavat arvot, jotka vaikuttavat valintoihimme ja päätöksiimme niin organisaatiotasolla kuin yksittäisen työntekijän kohdalla. Ne täydentävät toimintaamme ohjaavia Punaisen Ristin periaatteita Veripalvelun toiminnan näkökulmasta.

Potilaan hyvinvointi

Toimintamme tähtää aina potilaiden hyvinvointiin.

Luovuttajien arvostaminen

Vapaaehtoinen verenluovuttaja tai kantasolujen luovuttaja on Veripalvelun kumppani auttamisen ketjussa. Arvostamme luovuttajia ja heidän lahjaansa tarjoten kanavan potilaan auttamiseen.

Luotettavuus

Ansaitsemme ja vaalimme molemminpuolista luottamusta selkeiden ja johdonmukaisten toimintatapojen avulla. Toteutamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja avointa viestintää.

Työyhteisön hyvinvointi

Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pääsemme näin toiminnassamme parhaisiin tuloksiin. Haluamme, että Veripalvelu on työntekijöidemme mielestä hyvä työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia onnistua ja kokea työniloa sekä kannustaa kehittymään.

Toiminnan tehokkuus

Arvostamme luovuttajan antamaa lahjaa huolehtimalla, että se käytetään mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti potilaiden hyväksi. Kehitämme myös jatkuvasti omaa työtämme sujuvammaksi.