Haku Menu

Biopankkitoiminta

Veripalvelulla on oma biopankki, johon on helppo liittyä verenluovutuksen yhteydessä. Lue tältä sivustolta lisää biopankkitoiminnasta!


Veripalvelun biopankin logo. 


Biopankki on tutkimustoimintaa mahdollistava ja tukeva yksikkö, johon kerätään ja jossa säilötään korkealaatuisia ihmisperäisiä näytteitä ja tietoja. Biopankkeihin ajan myötä kertyvän suuren tietomäärän avulla voidaan kehittää ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitomuotoja erilaisiin sairauksiin ja edistää siten kansalaisten terveyttä.

Suomi on biopankkitoiminnan kärkimaita ja biopankkeja on maassamme lukuisia. Voit kuulua useampaan kuin yhteen biopankkiin ja biopankkisuostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa.

Kesällä 2017 perustetun Veripalvelun biopankin erityispiirteenä on mahdollisuus kerätä arvokas kokoelma verenluovuttajien näytteitä ja tietoja. Veripalvelun biopankin tutkimusalueena on terveyden edistäminen sairauksia ennalta ehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla. Lisäksi Veripalvelun biopankki on erikoistunut verensiirtolääketieteen erityiskysymyksiin sekä luovuttajan että potilaan näkökulmasta. 

Aineistoja voidaan hyödyntää myös lääketieteellisessä tutkimuksessa terveiden henkilöiden verrokkiryhmänä. Biopankin aineistoja luovutetaan vain eettisesti ja tieteellisesti hyväksyttäville tutkimushankkeille.

Biopankkitoiminta pähkinänkuoressa

biopankkiin_liittyminen_vaaka.png


Näin biopankkiin liittyminen tapahtuu:

  1. Allekirjoita biopankkisuostumus. 
  2. Hoitaja kerää näytteesi verenluovutuksen yhteydessä. 
  3. Veripalvelu tallettaa näytteesi ja tietosi. 
  4. Aineisto on tutkijoiden hyödynnettävissä. 
  5. Tutkimuksesta palautuu tietoa biopankkiin ja on seuraavien tutkimusten hyödynnettävissä. 
  6. Lääketiede ja hoitokäytännöt kehittyvät.

Veripalvelu tutkii verenluovuttajien näkökulmia tiedeluovutuksiin

Veripalvelun tutkimusosastolla väitöskirjatutkija Vera Raivola hyödyntää kvalitatiivisen sosiologian menetelmiä ymmärtääksemme verenluovuttajien erilaisia näkökulmia luovutetun veren käyttöön tieteellistä tutkimusta varten. Lähtökohtana verenluovutukseen on luonnollisesti potilaiden verivalmisteiden tarve. Tämän lisäksi luovutettu veri voi olla arvokas myös tieteellisissä projekteissa, joissa kehitetään huomispäivän hoitoja. 

Vera Raivola on haastatellut verenluovuttajia esimerkiksi biopankkitoiminnasta ja sen hyväksyttävyydestä. Tulosten perusteella verenluovuttajat suhtautuvat positiivisesti veren tutkimuskäyttöön ja luottavat Veripalvelun tutkimuksen tuottavan lisätietoa kansanterveyden parantamiseksi. Avoin tiedotus tutkimusten tavoitteista ja toteutuneista tuloksista, sekä tutkimusnäytteen otto normaalin verenluovutuksen yhteydessä osoittautuivat tärkeiksi toiveiksi.

Tutkimustuloksia on julkaistu alan tiedelehdissä. Julkaisuihin on vapaa pääsy oheisista linkeistä: Raivola ym. Transfusion ja Raivola ym. European Journal of Human Genetics. Tutkimustulokset kootaan kokonaisuudessaan Raivolan väitöskirjaan. Tutkimus antaa tieteellistä selkänojaa jatkaa myös Veripalvelun Biopankin toimintaa, koska se on myös verenluovuttajien kannalta hyvä ja tärkeä lisä sekä hyväksyttävää toimintaa. Tutkimus tehdään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.


Hematologinen biopankki

Hematologinen biopankki logo.

Veripalvelu on mukana myös Hematologisessa biopankissa, joka kerää suostumuksia, näytteitä ja tietoja hematologisia tauteja sairastavilta potilailta hoidon yhteydessä. 


Lisätietoa:  


Yhteystiedot:

biopankki@veripalvelu.fi