Haku Menu

Biopankki tukee tutkimusta

Veripalvelu on mukana Hematologisessa biopankissa, jonka muita omistajia ovat Suomen Hematologiyhdistys ja Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM). Hematologinen biopankki kerää näytteitä ja tietoja hematologista tautia sairastavilta potilailta.

Mikä on biopankki?

Lääketieteellisen tutkimuksen avulla kehitetään potilaille uusia hoitomuotoja ja tarkempaa diagnostiikkaa, joiden avulla parannetaan potilaiden ennustetta. Tutkimuksissa tarvitaan näytteitä. Biopankkiin ei kerätä näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten vaan myös tulevia tutkimuksia varten. Suostumusta näytteiden luovuttamiseen voidaan kysyä esimerkiksi sairaalakäynnin yhteydessä.

Miten hematologinen biopankki toimii?

Hematologinen biopankki kerää näytteitä ja tietoja hematologista tautia sairastavilta potilailta. Biopankin tavoitteena on tukea uusien menetelmien kehittämistä hematologisten tautien diagnostiikkaan ja hoitoon sekä parantaa näitä tauteja sairastavien potilaiden ennustetta.

Hematologisen biopankin tehtävä on kerätä biologista näytemateriaalia, johon on liitetty potilaan sairauteen, hoitoon ja seurantaan liittyvää tietoa. Lisäksi biopankki säilyttää ja luovuttaa näytteitä ja tietoja hematologian alan tutkimuksiin. Biopankin tehtävä on myös huolehtia näytteiden luovuttajan yksityisyyden suojasta ja tiedonsaantioikeudesta.

Näytteen luovuttaminen biopankkiin on vapaaehtoista ja suostumuksen voi perua koska tahansa. Näytteen luovuttaminen tai luovuttamatta jättäminen biopankkiin ei vaikuta sairauden hoitoon. Biopankkitoiminta on Suomessa viranomaisen valvomaa ja keskiössä ovat näytteen luovuttajan itsemääräämisoikeus ja tietosuoja.

Hematologisen biopankin omistavat Suomen Hematologiyhdistys r.y. (SHY), Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ja Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM). Toiminnassa ovat mukana veritautipotilaita hoitavat sairaalat. Toiminnan suunnitteluun ja johtoryhmätyöskentelyyn osallistuu myös Suomen Syöpäpotilaat ry:n edustaja. Veripalvelun tehtävänä Hematologisessa biopankissa on näytteiden kuljetuksen järjestäminen ja käsittely säilytyskuntoon. Näytteitä säilytetään FIMM:n tiloissa.