Liity Veripalvelun biopankkiin

Sinun näytteesi voi olla mukana muuttamassa maailmaa! Liittymällä biopankkiin voit osaltasi edistää terveyttä tulevaisuudessa ja tukea tutkimustoimintaa.

Veripalvelun hoitaja näyttää hymyillen pistokohtaa verenluovuttajalle.

Biopankkiin kerätään näytteitä ja tietoja tieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Osallistuminen biopankkitoimintaan on vapaaehtoista, eikä kieltäytyminen siitä vaikuta asemaasi verenluovuttajana.

Näin liityt Veripalvelun biopankkiin

Veripalvelun biopankkiin liityt helposti verenluovutuksen yhteydessä. Veripalvelun biopankkiin voi liittyä ainoastaan verenluovuttaja, koska liittyminen vaatii luovuttajanumeron muodostumisen veripalvelujärjestelmään. Liityttyäsi voit kuitenkin edelleen kuulua biopankkiin, vaikka et jostain syystä voisikaan enää luovuttaa verta.

Voit liittyä Veripalvelun biopankkiin allekirjoittamalla suostumus- ja hyväksyntälomakkeen, jonka saat verenluovutuksen henkilökunnalta. Tutustuthan ensin huolellisesti oheiseen biopankin selvitykseen näytteenantajalle. Täytetyn suostumus- ja hyväksyntälomakkeen voit palauttaa verenluovutuksen henkilökunnalle tai toimittaa sen suoraan biopankille. Suostumus- ja hyväksyntä on voimassa toistaiseksi.

Talleta ainutlaatuinen lahjasi Veripalvelun biopankkiin

Biopankkisuostumuksen ja -hyväksynnän antamisen jälkeen otetaan biopankkinäyte, joka on yksi 4 ml verinäyteputki. Biopankkinäyte otetaan pääsääntöisesti verenluovutuksen yhteydessä veriryhmä- ja virustutkimusnäytteiden kanssa eikä näytteenotto vaadi erillistä pistoa. Biopankkinäytteen ottaminen ei vaikuta verenluovutuksen kestoon, luovutetun veren kokonaismäärään eikä tuleviin verenluovutuksiin.

Biopankkinäytteitä voidaan ottaa myös jatkossa verenluovutuksen yhteydessä. Sinulle kerrotaan aina mitä näytteitä luovutuksen yhteydessä otetaan. Biopankkiin talletettava näyte voi olla verinäyte, mutta myös verivalmiste tai sen osa, jota ei voida käyttää potilaiden hoidossa. Biopankkiin voidaan tarvittaessa siirtää myös aiemmin Veripalvelun toimesta verenluovutuksen yhteydessä otettuja näytteitä ja näytteisiin liittyvää tietoa.

Tutkimustulokset ”kasvavat korkoa”

Biopankki luovuttaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja ainoastaan Veripalvelun toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisiin tarkasti arvioituihin biopankkitutkimuksiin näytteenantajan yksityisyydensuojan turvaten.

Tutkimuksista saatu näytekohtainen tieto (tutkimustulokset) palautuu biopankkiin ja kasvattaa näin näytteeseen liitetylle tiedolle ”korkoa”. Tämän jälkeen tutkimuksista saatua tietoa tai näytteitä voidaan käyttää jälleen uusissa tutkimuksissa.

 

Infografiikka: Veripalvelun biopankkiin liittyminen vaihe vaiheelta.
Näin liityt biopankkiin: 1. Allekirjoita biopankkisuostumus ja -hyväksyntä. 2. Hoitaja kerää näytteesi verenluovutuksen yhteydessä. 3. Veripalvelu tallettaa näytteesi ja tietosi. 4. Aineisto on tutkijoiden hyödynnettävissä. 5. Tutkimuksista palautuu tietoa biopankkiin ja se on seuraavien tutkimusten hyödynnettävissä. 6. Lääketiede ja hoitokäytännöt kehittyvät.

Näytteiden ja tietojen käsittely Veripalvelun biopankissa

Täältä voit lukea siitä, miten biopankkiaineistoja säilytetään ja käsitellään.

Näytteiden ja tietojen käsittely

Biopankkitutkimukset

Lue täältä, miten biopankkiaineistot auttavat kehittämään muun muassa uusia hoitomuotoja vakaviin sairauksiin.

Tutustu tutkimuksiin
Veripalvelun biopankki

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Härkälenkki 13, 01730 Vantaa