Biopankista poistuminen

Biopankkisuostumuksen ja -hyväksynnän antaminen on vapaaehtoista ja se on voimassa toistaiseksi. Halutessasi voit perua antamasi biopankkisuostumuksen tai vastustaa näytteidesi ja tietojesi käyttöä biopankissa jatkossa.

Voit halutessasi poistua biopankista joko ennen kuin näyte on luovutettu biopankkiin perumalla antamasi biopankkisuostumuksen tai myöhemmin vastustamalla näytteidesi ja tietojesi käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Biopankkisuostumuksen voi perua ennen näytteen antamista tai viimeistään ennen kuin näyte ja siihen liittyvät tiedot on luovutettu biopankkiin. Perumisen katsotaan aina sisältävän myös tietojen käytön vastustamisen eli vastustamisoikeuden käytön.

Edellä mainitut tulee tehdä kirjallisena toimittamalla biopankkikieltolomake suoraan Veripalvelun biopankille tai antamalla se verenluovutuksen henkilökunnalle.

Mitä tapahtuu jos haluan poistua biopankista?

Biopankista poistuminen eli peruminen ja/tai tietojen käytön vastustaminen astuvat voimaan Veripalvelun biopankin vastaanotettua biopankkikieltolomakkeen.

Mikäli perut antamasi suostumuksen, biopankkinäytettä ei oteta ja kaikki tietosi (lukuun ottamatta tietoa peruutuksesta) poistetaan biopankin rekisteristä.

Jos näytteesi ja tietosi on jo luovutettu biopankille, käyttäessäsi vastustamisoikeuttasi kaikki sinua koskevat näytteet ja tiedot (lukuun ottamatta tietoa vastustamisoikeuden käyttämisestä) poistetaan biopankin rekisteristä.

Sinulle lähetetään molemmissa tapauksissa vahvistus tietojen poistamisesta postitse.

Veripalvelun biopankin suostumuksen peruminen ja/tai vastustamisoikeuden käyttö koskevat vain Veripalvelun biopankkia. Vastustamisoikeuden käyttäminen ei voi olla osittaista, vaan se koskee kaikkia biopankissa olevia näytteitäsi ja tietojasi. Suostumuksen peruminen ja/tai vastustamisoikeuden käyttäminen ei vaikuta mitenkään asemaasi verenluovuttajana.

Vastustamisoikeuden käyttöä koskevan ilmoituksen (biopankkikieltolomake) saapumisen jälkeen biopankki ei saa enää käyttää eikä luovuttaa näytteitäsi tai niihin liittyvää tietoa uusiin hankkeisiin. Henkilötietojasi ei enää vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen saa käsitellä. Tutkimushankkeille, joihin näytteitä tai tietoja on luovutettu, ilmoitetaan vastustamisoikeuden käytöstä.

Tietopyyntö biopankista poistumisen jälkeen

Huomioithan, että vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen et voi enää tehdä tietopyyntöä biopankkiin, koska mitään tietoja ei lähtökohtaisesti säilytetä. Et siis esimerkiksi voi enää tiedustella, mihin tutkimuksiin näytteitäsi ja tietojasi on käytetty tai saada tutkimustuloksia.

Mikäli siis haluat tehdä tietopyynnön, se kannattaa tehdä ennen vastustamisoikeuden käyttämistä.

Näytteiden ja tietojen käsittely Veripalvelun biopankissa

Täältä voit lukea lisää siitä, miten näytteitäsi ja tietojasi käsitellään biopankissa.

Lue näytteiden ja tietojen käsittelystä

Tietopyyntö Veripalvelun biopankista

Voit tehdä tietopyynnön tulostamalla ja täyttämällä tietopyyntölomakkeen ja lähettämällä sen biopankille tai toimittamalla sen Veripalvelun toimipisteeseen.

Tietopyyntö Veripalvelun biopankista

Biopankin tietosuojaseloste

Tutustu Veripalvelun biopankin tietosuojaselosteeseen.

Veripalvelun biopankin tietosuojaseloste
Veripalvelun Biopankki

Härkälenkki 13, PL 2, 01731 Vantaa