Haku Menu

Verensiirtoreaktiot, vaaratilanteet ja väärät verensiirrot

Alla olevasta listauksesta näet verensiirtoihin liittyvien haittatapahtumien, vakavan vaaratilanteen ja väärän verensiirron määritelmät. Voit kirjoittaa hakukenttään oireen, jolloin lista tarjoaa ainoastaan sellaisia haittavaikutuksia, joihin kyseinen oire liittyy.

Allergiset reaktiot    

LIEVÄ ALLERGINEN REAKTIO


Määritelmä

Oireet

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Lievän allergisen reaktion oireet ilmaantuvat verensiirron aikana tai 4h sisällä verensiirron päättymisestä.

urtikaria

kutina

paikallinen turvotus

lievä kuume < 38 °C

vähäinen hengenahdistus

Siirretty valmiste sisältää tuntemattomia tekijöitä, joille potilas on allergisoitunut.

Lievien allergistyyppisten reaktioiden syitä ei pystytä selvittämään tutkimuksin.


VOIMAKAS ALLERGINEN REAKTIO TAI ANAFYLAKSIA


Määritelmä

Oireet

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Anafylaksialla tarkoitetaan äkillistä yliherkkyysreaktiota, joka voi olla potilaalle hengenvaarallinen. Voimakkaat anafylaktistyyppiset reaktiot ilmaantuvat tyypillisesti heti verensiirron alussa.

bronkusobstruktio

voimakas hengenahdistus

nielun turvotus

verenpaineen lasku

takykardia

tajunnantason lasku

yleistynyt urtikaria

angioedeema

vatsakipu

pahoinvointi

Reaktion syynä voivat olla seerumin immunoglobuliini A:n (S-IgA) puutokseen liittyvät IgA-vasta-aineet (S-IgA-Ab). Potilaan anti-IgA reagoi verivalmisteen plasmassa olevan luovuttajan IgA:n kanssa. Kaikkien voimakkaiden allergistyypisten reaktioiden syitä ei kuitenkaan tunneta.

IgA-määritys (P -IgA tai S -IgA) tehdään ensin sairaalan laboratoriossa, ensisijaisesti ennen verensiirtoa otetusta näytteestä, ja tulos ilmoitetaan veriturvatoimistoon. Jos IgA-pitoisuus on alle menetelmän toteamisrajan, toimitetaan veriturvatoimistoon tavanomaisten haittanäytteiden lisäksi 2 ml seeruminäyte IgA-puutostutkimuksia varten.


Hemolyyttiset reaktiot    


AKUUTTI HEMOLYYSI


Määritelmä
                                  

Oireet

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Akuutti hemolyysi johtuu potilaan tai valmisteen punasoluvasta-aineiden aiheuttamasta punasolujen hajoamisesta.

Oireet ilmaantuvat 24 t sisällä verensiirron päättymisestä.

kuume

vilunväristykset

hengenahdistus

huonovointisuus

rinta-, vatsa- tai selkäkipu

punainen tai tumma virtsa

niukka virtsantulo

verenpaineen lasku

Tavallisesti syynä on väärä verensiirto (ABO-virhe tai muu epäsopiva siirto).

Akuutti hemolyysi osoitetaan uusimalla verensiirtotutkimukset potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetuista näytteistä ja sopivuuskoejaeokkeista sairaalassa tai Veripalvelussa.

Hemolyysia epäiltäessä tutkitaan sairaalassa B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb, E-Coomb-O ja hyytymishäiriötä epäiltäessä P-TT/INR, P-APTT, P-Fibr.

 

 

VIIVÄSTYNYT HEMOLYYSI


Määritelmä
                                  

Oireet ja löydökset

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Viivästynyt hemolyysi johtuu tavallisimmin aikaisemmin muodostuneista, pitoisuudeltaan heikoista punasoluvasta-aineista, joita siirron aiheuttama sekundaari-immunisaatio vahvistaa. Oireet ilmenevät 1−28 vuorokautta punasoluvalmisteen siirrosta ja ovat yleensä lievempiä kuin akuutissa hemolyysissä.

anemisoituminen

kellastuminen

kuume

vilunväristykset

hengenahdistus

huonovointisuus

rinta-, vatsa- tai selkäkipu

punainen tai tumma virtsa

niukka virtsantulo

verenpaineen lasku

Verensiirron aiheuttama uusi immunisaatio tai aiemmin immunisoituneen potilaan vasta-aineet ovat verensiirtoserologisten tutkimusten aikana alle määritysmenetelmän herkkyysrajan, minkä vuoksi potilaalle on siirretty sopimaton verivalmiste.

Viivästynyt hemolyysi osoitetaan uusimalla verensiirtotutkimukset potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetuista näytteistä ja sopivuuskoejaeokkeista sairaalassa tai Veripalvelussa.

Hemolyysia epäiltäessä tutkitaan sairaalassa B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb, E-Coomb-O ja hyytymishäiriötä epäiltäessä P-TT/INR, P-APTT, P-Fibr. MUUSTA KUIN IMMUNOLOGISESTA SYYSTÄ JOHTUVA HEMOLYYSI

Määritelmä                                   Oireet ja löydöksetSyytVarmentavat tutkimukset

Muusta kuin immunologisesta syystä johtuva verensiirtoon liittyvä hemolyysi.

Oireiden aikataulu ja voimakkuus vaihtelevat syyn mukaan, yleensä oireiden akuutti alku.

 

anemisoituminen

kellastuminen

kuume

vilunväristykset

hengenahdistus

huonovointisuus

rinta-, vatsa- tai selkäkipu

punainen tai tumma virtsa

niukka virtsantulo

verenpaineen lasku

kontaminoituneen, vanhentuneen tai väärin säilytetyn verivalmisteen siirto

saman kanyylin kautta siirretty hypotoninen liuos

 

Poissuljetaan serologisesta syystä johtuva hemolyysi uusimalla verensiirtotutkimukset (katso kohta Akuutti hemolyysi).

Selvitetään verensiirron olosuhteet (käytetyt infuusionesteet, lämmittimet, muut laitteet).

Tarkistetaan siirretyn valmisteen säilytysolosuhteet ja viimeinen käyttöpäivä. Epäiltäessä valmisteen poikkeavaa laatua, toimitetaan valmisteet/jäänteet verikeskuksen kautta Veripalveluun tutkittavaksi.

Hemolyysia epäiltäessä tutkitaan sairaalassa B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb, E-Coomb-O ja hyytymishäiriötä epäiltäessä P-TT/INR, P-APTT, P-Fibr.VIIVÄSTYNYT SEROLOGINEN REAKTIO

Määritelmä                                   Oireet ja löydöksetSyytVarmentavat tutkimukset

Alloimmunisaatio, jossa verensiirron jälkeen todetaan verensiirtojen kannalta merkityksellisiä punasoluvasta-aineita, mutta potilaalla ei ole kliinisesti tai laboratoriotutkimuksilla osoitettavaa hemolyysiä.

 Ei kliinisiä oireita.

Immuunireaktio, jonka syynä on altistuminen vieraille punasoluantigeeneille.

Verensiirtotutkimukset, potilashistoria aiemmista verensiirroista sekä muista immunologisista tapahtumista (kudos-/elinsiirrot, raskaudet, keskenmenot) ja hemolyysin poissulku.
Hengenahdistusreaktiot    

AKUUTTI KEUHKOVAURIO (TRALI)


Määritelmä

Oireet ja löydökset

Syyt

Varmentavat tutkimukset

TRALI (Transfusion related acute lung injury) on akuutti keuhkovaurio, jossa verivalmiste aiheuttaa tulehduksellisen reaktion eikä sille ole muuta ilmeistä syytä. Oireet ilmaantuvat verensiirron aikana tai 6 t kuluessa verensiirrosta. TRALI on harvinainen, mutta vakava haittavaikutus.

Äkillisesti alkanut vaikea hengenahdistus ja saturaation lasku

Keuhkokuvassa molemminpuoliset tiivistymät

Kliinisesti ei merkkejä verenkierron ylikuormituksesta

 

Voi aiheutua luovuttajasta peräisin olevista valkosoluvasta-aineista, mutta verivalmisteissa on todettu olevan myös muita TRALIa aiheuttavia tekijöitä, joiden mekanismeja ei vielä tarkoin tunneta.

Potilaasta otetaan keuhkokuva.

Potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetut verinäytteet ja verivalmisteen jäänteet lähetetään Veripalvelun veriturvatoimistoon.

 

HENGENAHDISTUS (TAD)


Määritelmä

Oireet

Syyt

Varmentavat tutkimukset

TAD (Transfusion associated dyspnea) on haittavaikutus, jonka pääasiallisena oireena on hengenahdistus 24 t kuluessa verensiirrosta.  Hengenahdistusta ei selitä muut mahdolliset verensiirron haittavaikutukset eikä potilaan muu tila.

hengenahdistus

Syitä ei tiedetä.

Verensiirtotutkimukset uusitaan sairaalassa tai potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetut verinäytteet ja sopivuuskoejaokkeet lähetetään Veripalvelun veriturvatoimistoon tutkittavaksi.

 

VERENKIERRON YLIKUORMITUS (TACO)


Määritelmä

Oireet ja löydökset

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Verenkierron ylikuormitus (TACO Transfusion associated circulatory overload) johtuu verenkierron lisääntyneestä nestetilavuudesta. Tämä johtaa keuhkoödeemaan, mikäli sydämen pumppausfunktio ei pysty kompensoimaan lisääntynyttä kuormitusta. Oireet ilmaantuvat 12 t sisällä verensiirrosta.

A tai B ja yhteensä kolme seuraavista: 

A. Akuutti tai paheneva hengenahdistus, takypnea ja/tai desaturaatio

B. Viitteet keuhkopöhöstä (kliinisesti/radiologisesti)

C. Merkit verenkierron ylikuormituksesta (esim. takykardia, hypertensio, kohonnut kaulalaskimopaine, laajentunut sydänvarjo, turvotukset)

D. Viitteet nestelastista (esim. positiivinen nestetasapaino, painon nousu, suotuisa vaste diureettihoidolle)

E. Plasman proBNP -pitoisuuden nousu yli 1,5-kertaiseksi lähtötilanteesta

Potilaan korkea ikä, pieni koko ja muut sairaudet vaikuttavat verenkierron ylikuormituksen riskiin. Myös liian nopea tai runsas verensiirto potilaan tilanteeseen nähden voi aiheuttaa ylikuormituksen. Verenkierron ylikuormitus liittyy pääosin punasolujen siirtoon.

Potilaasta otetaan keuhkokuva ja P-proBNP sekä arvioidaan sydämen pumppausfunktio.

Potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetut verinäytteet ja sopivuuskoejaokkeet lähetetään Veripalvelun veriturvatoimistoon.


Kuumereaktiot    

VAKAVA KUUMEREAKTIO / EPÄILY VERENSIIRTOON LIITTYVÄSTÄ SEPSIKSESTÄ


Määritelmä

Oireet

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Vakavassa kuumereaktiossa potilaan lämpö nousee > 39 °C tai muutos on ≥ 2 °C ennen verensiirtoa mitatusta arvosta. Oireet alkavat usein jo verensiirron aikana tai heti sen jälkeen.

kuume

vilunväristykset/horkka

päänsärky

pahoinvointi

takykardia

verenpaineen lasku

sokki

Kova kuumeen nousu voi olla merkki verivalmisteen bakteerikontaminaatiosta ja sen aiheuttamasta sepsiksestä. Sepsiksen aiheuttajana ovat tavallisesti verenluovuttajan iholta peräisin olevat bakteerit.

Trombosyyttivalmisteet ovat punasoluvalmisteita alttiimpia bakteerikasvulle, koska niitä säilytetään huoneenlämmössä. 

Verivalmisteen infektoitumista epäiltäessä on erittäin tärkeää sulkea verivalmisteen letkunpää huolellisesti korkilla tai tiukalla solmulla, säilyttää se viileässä ja lähettää viipymättä veriturvatoimistoon tarvittavia tutkimuksia varten ennen ja jälkeen verensiirron otettujen näytteiden kanssa.

Sairaalassa potilaasta tutkitaan B-PVKT, veriviljely ja P-CRP.


LIEVÄ KUUMEREAKTIO


Määritelmä

Oireet

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Kuume on tavallisin punasolu- ja trombosyyttisiirtoihin liittyvä haittavaikutus ja se liittyy oireena useimpiin verensiirtojen haittavaikutuksiin. Lievässä kuumereaktiossa potilaan lämpö nousee yli 38 °C ja muutos on ≥ 1 °C ennen verensiirtoa mitatusta arvosta.

Oireet voivat alkaa verensiirron aikana tai 4 t sisällä verensiirrosta.

kuume

vilunväristykset/horkka

päänsärky

pahoinvointi

Kuume oireena saattaa olla ensimmäinen merkki vakavasta haittavaikutuksesta, kuten hemolyysistä, joten myös muita potilaan oireita on syytä tarkkailla!

Valkosoluvasta-aineet voivat aiheuttaa kuumereaktioita. Niiden esiintyminen on tavallista synnyttäneillä naisilla ja potilailla, jotka ovat saaneet

verensiirtoja aikana, jolloin verivalmisteet eivät olleet valkosoluttomia. Kaikille kuumereaktioille ei löydy spesifistä syytä.

Punasolusiirroissa lievän kuumeennousun yhteydessä verensiirtotutkimukset uusitaan potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetuista näytteistä ja sopivuuskoejaeokkeista sairaalassa tai Veripalvelussa.

Trombosyyttisiirtojen yhteydessä myös verivalmiste tulee aina lähettää Veripalveluun, jos lämpö on noussut ≥ 38 °C.


Muut reaktiot    

KÄÄNTEISHYLJINTÄREAKTIO (TA-GVHD)


Määritelmä

Oireet

Syyt

Huomioitavaa

TA-GVHD (Transfusion associated graft-versus-host-disease) oireet ilmaantuvat 1−6 viikon kuluessa verensiirrosta.

kuume

ihottuma

maksan toimintahäiriö

ripuli

pansytopenia

Sädettämättömien soluvalmisteiden lymfosyytit voivat aiheuttaa monielinvaurion potilaille, joilla on vaikea immunologisen järjestelmän puutostila (kantasolujen siirron saaneet, osa hematologisista potilaista, tiettyjä lääkeaineita saavat potilaat ja pikkukeskoset).

Riskiryhmään kuuluville tulee tilata sädetettyjä verivalmisteita!


POSTTRANSFUUSIOPURPPURA (PTP)


Määritelmä

Oireet ja löydökset

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Posttransfuusiopurppurassa potilas muodostaa trombosyyttivasta-aineita, mikä johtaa trombosyyttien määrän vähenemiseen. Haittavaikutus on harvinainen ja ilmenee yleensä 5−12 vuorokaudessa verensiirrosta.

vaikea trombosytopenia

vuototaipumus

Posttransfuusiopurppura johtuu potilaan HPA-vasta-aineista. Haittavaikutus on yleisempi naisilla.

Tarvittavista näytteistä konsultoidaan Veripalvelun veriturvatoimistoa.

 

VERENPAINEEN LASKU


Määritelmä

Oireet

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Potilaan systolinen paine laskee verensiirron aikana tai 1 t sisällä sen päättymisestä ≥ 30 mmHg ja on alle 80 mmHg.

verenpaineen lasku

kasvojen lehahdus

vatsakivut

Verensiirtoihin liittyvää verenpaineen laskua on tavallisimmin ilmennyt potilailla, joilla on ACE-estäjälääkitys.  

Muut syyt, etenkin allergiset reaktiot, tulee poissulkea.

Potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetut verinäytteet ja sopivuuskoejaokkeet lähetetään Veripalvelun veriturvatoimistoon.

 

VIRUSINFEKTIO


Määritelmä

Oireet

Syyt

Varmentavat tutkimukset

Veriteitse tarttuvia virusinfektioita ovat esimerkiksi HIV sekä hepatiitit B ja C.

Verensiirron välityksellä tarttuvat virusinfektiot ovat kuitenkin erittäin harvinaisia Suomessa, koska verenluovuttajien valinnassa huomioidaan keskeiset veren välityksellä tarttuvat sairaudet ja luovuttajien verinäytteistä tehdään infektiotestit jokaisen verenluovutuksen yhteydessä.

Oireet vaihtelevat virusinfektion mukaan.

Virus tarttuu verenluovuttajasta potilaaseen verensiirron välityksellä.

 

 

 

Epäiltäessä verivalmisteen aiheuttamaa virusinfektiota tulee terveydenhuollon laitoksen ottaa yhteyttä veriturvatoimistoon.

 

 


Vakava vaaratilanne    

VAKAVA VAARATILANNE


Määritelmä

Syyt

Huomioitavaa

Vaaratilanteet voivat olla verivalmisteen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä tai verensiirtotoimintaan liittyviä. Mikä tahansa veren keräyksessä, tutkimisessa, käsittelyssä, säilytyksessä tai jakelussa sattunut tapahtuma, joka olisi toteutuessaan voinut:

  • olla tappava tai ihmishengen vaarantava
  • johtaa invaliditeettiin
  • johtaa työkyvyttömyyteen
  • johtaa sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen
  • johtaa sairastumiseen tai sen pitkittymiseen.

Vakavan vaaratilanteen syynä voi olla esimerkiksi verensiirtotutkimusten näytteenotossa tapahtunut virhe, verensiirtotutkimuksiin liittyvät laboratoriovirheet tai virheellinen verensiirtomääräys.

Verensiirtoihin liittyvät vakavat vaaratilanteet tulee ilmoittaa veriturvatoimistoon.

Väärä verensiirto    

VÄÄRÄ VERENSIIRTO


Määritelmä

Syyt

Huomioitavaa

Potilaalle siirretään verivalmiste, joka ei täytä hänelle annettuja verensiirtomääräyksiä tai hän saa toiselle potilaalle tarkoitetun valmisteen. 

Väärä verensiirto voi johtaa esimerkiksi hemolyysiin, jos väärä valmiste ei ole potilaalle sopiva. Väärästä verensiirrosta ei kuitenkaan aina aiheudu haittavaikutusta.

 

Väärä verensiirto voi johtua esimerkiksi väärän veriryhmän, väärin säilytetyn, sädettämättömän tai vanhentuneen valmisteen siirrosta. Syynä on usein huolimaton valmisteen tarkistus tai potilaan tunnistus.

Vaikka potilaalle A siirretty toiselle potilaalle B tarkoitettu verivalmiste olisi veriryhmän puolesta sopiva, eikä siitä aiheudu hänelle haittavaikutusreaktiota, on kyseessä silti väärä verensiirto, joka tulee ilmoittaa veriturvatoimistoon.

Väärien verensiirtojen yhteydessä on tärkeää huomioida valmisteiden jäljitettävyys.

 


Ei tuloksia

Verensiirtoreaktiot
Verensiirtoreaktiolla tarkoitetaan verensiirron yhteydessä syntyvää odottamatonta reaktiota eli haittavaikutusta. Haitta voi johtua verivalmisteen laadusta tai toimintatapavirheestä. Se voi liittyä potilaan tai yksittäisen verivalmisteen ominaisuuteen. Verensiirtoihin liittyvät haittavaikutukset ovat harvinaisia ja pääosin lieviä, mutta niiden riski on otettava huomioon aina verituotteita siirrettäessä. Haittavaikutusten tunnistaminen ja oikeaoppinen toiminta haittavaikutustilanteessa edistävät potilasturvallisuutta. Verensiirtojen aiheuttamat haittavaikutukset, vakavat vaaratilanteet ja väärät verensiirrot tulee ilmoittaa veriturvatoimistoon, jotta verituotteiden turvallisuutta pystytään seuraamaan.

Verensiirtoreaktiot luokitellaan kansainvälisten ISBT-standardien (International Society of Blood Transfusion) mukaan:

Lievä haittavaikutus on odottamaton reaktio, joka ei kuitenkaan aiheuta potilaalle hengenvaaraa, uutta sairautta tai muuten pidennä hoitoa. 
Vakava haitta on odottamaton reaktio, joka voi johtaa sairaalahoidon pitkittymiseen, sairastumiseen, invaliditeettiin tai työkyvyttömyyteen tai äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa olla tappava tai ihmishengen vaarantava.

Akuutit haitat ilmenevät verensiirron aikana tai 24 tunnin sisällä verensiirrosta.
Viivästyneet haitat ilmenevät pääosin muutamien viikkojen kuluessa, mutta harvinaisissa tapauksissa haitta saattaa ilmetä vasta vuosia verensiirron jälkeen.