Hengenahdistusreaktiot

Varsinaisia verensiirtoon liittyviä hengenahdistusreaktioita ovat verenkierron ylikuormitus (TACO), akuutti keuhkovaurio (TRALI) ja hengenahdistusreaktio (TAD). Hengenahdistus oireena voi liittyä myös muihin haittavaikutuksiin, kuten hemolyysiin, sepsikseen tai allergiseen reaktioon.

Akuutti keuhkovaurio (TRALI)

Määritelmä

TRALI (Transfusion related acute lung injury) on akuutti keuhkovaurio, jossa verivalmiste aiheuttaa tulehduksellisen reaktion eikä sille ole muuta ilmeistä syytä. Oireet ilmaantuvat verensiirron aikana tai 6 t kuluessa verensiirrosta. TRALI on harvinainen, mutta vakava haittavaikutus.

Oireet ja löydökset

  • Äkillisesti alkanut vaikea hengenahdistus
  • Hypoksemia (SpO2 < 90 % huoneilmalla)
  • Keuhkokuvassa molemminpuoliset keuhkopöhöön sopivat tiivistymät
  • Kliinisesti ei merkkejä verenkierron ylikuormituksesta (tai se ei selitä keuhkopöhöä)

Syyt

Voi aiheutua luovuttajasta peräisin olevista valkosoluvasta-aineista, mutta verivalmisteissa on todettu olevan myös muita TRALIa aiheuttavia tekijöitä, joiden mekanismeja ei vielä tarkoin tunneta.

Akuutin keuhkovaurion (ARDS) riskitekijät altistavat myös TRALIlle.

Varmentavat tutkimukset

Potilaasta otetaan keuhkokuva ja tarvittaessa sydämen ultraäänitutkimus.

Potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetut verinäytteet ja verivalmisteen jäänteet lähetetään Veripalvelun veriturvatoimistoon.

 

Hengenahdistus (TAD)

Määritelmä

TAD (Transfusion associated dyspnea) on haittavaikutus, jonka pääasiallisena oireena on hengenahdistus 24 t kuluessa verensiirrosta. Hengenahdistusta ei selitä muut mahdolliset verensiirron haittavaikutukset eikä potilaan muu tila.

Oireet

  • hengenahdistus

Syyt

Reaktion syitä ei tiedetä.

Varmentavat tutkimukset

Verensiirtotutkimukset uusitaan sairaalassa tai potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetut verinäytteet ja sopivuuskoejaokkeet lähetetään Veripalvelun veriturvatoimistoon tutkittavaksi.

 

Verenkierron ylikuormitus (TACO)

Määritelmä

Verenkierron ylikuormitus (TACO Transfusion associated circulatory overload) johtuu verenkierron lisääntyneestä nestetilavuudesta. Tämä johtaa keuhkoödeemaan, mikäli sydämen pumppausfunktio ei pysty kompensoimaan lisääntynyttä kuormitusta. Oireet ilmaantuvat 12 t sisällä verensiirrosta.

Oireet ja löydökset

1. tai 2. ja yhteensä kolme seuraavista:

  1. Akuutti tai paheneva hengenahdistus, takypnea ja/tai desaturaatio
  2. Viitteet keuhkopöhöstä (kliinisesti/radiologisesti)
  3. Merkit verenkierron ylikuormituksesta (esim. takykardia, hypertensio, kohonnut kaulalaskimopaine, laajentunut sydänvarjo, turvotukset)
  4. Viitteet nestelastista (esim. nestelaskennassa havaittu, painon nousu, suotuisa vaste diureettihoidolle)
  5. Plasman proBNP -pitoisuuden nousu yli 1,5-kertaiseksi lähtötilanteesta

Syyt

Potilaan korkea ikä, pieni koko ja muut sairaudet vaikuttavat verenkierron ylikuormituksen riskiin. Myös liian nopea tai runsas verensiirto potilaan tilanteeseen nähden voi aiheuttaa ylikuormituksen. Verenkierron ylikuormitus liittyy pääosin punasolujen siirtoon.

Varmentavat tutkimukset

Potilaasta otetaan keuhkokuva ja P-proBNP sekä arvioidaan sydämen pumppausfunktio.

Potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetut verinäytteet ja sopivuuskoejaokkeet lähetetään Veripalvelun veriturvatoimistoon.