Hemolyyttiset reaktiot

Hemolyyttisiä verensiirtoreaktioita ovat välitön ja viivästynyt hemolyysi. Hemolyysi voi johtua myös muusta kuin immunologisesta syystä.

Välitön hemolyysi

Määritelmä

Akuutti hemolyysi johtuu potilaan tai valmisteen punasoluvasta-aineiden aiheuttamasta punasolujen hajoamisesta. Oireet ilmaantuvat 24 t sisällä verensiirron päättymisestä.

Oireet

 • kuume
 • vilunväristykset
 • hengenahdistus
 • pahoinvointi, oksentelu
 • rinta-, vatsa- tai alaselkäkipu
 • punainen tai tumma virtsa
 • niukka virtsantulo
 • verenpaineen lasku

Syyt

Tavallisesti syynä on väärä verensiirto (ABO-virhe tai muu epäsopiva siirto).

Varmentavat tutkimukset

Välitön hemolyysi osoitetaan uusimalla verensiirtotutkimukset potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetuista näytteistä ja sopivuuskoejaeokkeista sairaalassa tai Veripalvelussa.

Hemolyysiä epäiltäessä tutkitaan sairaalassa B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb-O, E-Coomb-O ja hyytymishäiriötä epäiltäessä P-TT tai P-TT-INR, P-APTT, P-Fibr.

 

Viivästynyt hemolyysi

Määritelmä

Viivästynyt hemolyysi johtuu tavallisimmin aikaisemmin muodostuneista, pitoisuudeltaan heikoista punasoluvasta-aineista, joita siirron aiheuttama sekundaari-immunisaatio vahvistaa. Oireet ilmenevät 1−28 vuorokautta punasoluvalmisteen siirrosta ja ovat yleensä lievempiä kuin akuutissa hemolyysissä.

Oireet ja löydökset

 • anemisoituminen
 • kellastuminen
 • kuume
 • vilunväristykset
 • hengenahdistus
 • pahoinvointi, oksentelu
 • rinta-, vatsa- tai alaselkäkipu
 • punainen tai tumma virtsa
 • niukka virtsantulo
 • verenpaineen lasku

Syyt

Verensiirron aiheuttama uusi immunisaatio tai aiemmin immunisoituneen potilaan vasta-aineet ovat verensiirtoserologisten tutkimusten aikana alle määritysmenetelmän herkkyysrajan, minkä vuoksi potilaalle on siirretty sopimaton verivalmiste.

Varmentavat tutkimukset

Viivästynyt hemolyysi osoitetaan uusimalla verensiirtotutkimukset potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetuista näytteistä ja sopivuuskoejaeokkeista sairaalassa tai Veripalvelussa.

Hemolyysiä epäiltäessä tutkitaan sairaalassa B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb-O, E-Coomb-O ja hyytymishäiriötä epäiltäessä P-TT tai P-TT-INR, P-APTT, P-Fibr.

 

Muusta kuin immunologisesta syystä johtuva hemolyysi

Määritelmä

Oireiden aikataulu ja voimakkuus vaihtelevat syyn mukaan, yleensä oireet alkavat välittömästi. Muusta kuin immunologisesta syystä johtuva verensiirtoon liittyvä hemolyysi.

Oireet ja löydökset

 • anemisoituminen
 • kellastuminen
 • kuume
 • vilunväristykset
 • hengenahdistus
 • huonovointisuus
 • rinta-, vatsa- tai selkäkipu
 • punainen tai tumma virtsa
 • niukka virtsantulo
 • verenpaineen lasku

Syyt

 • kontaminoituneen, vanhentuneen tai väärin säilytetyn verivalmisteen siirto
 • saman kanyylin kautta siirretty hypotoninen liuos
 • keuhkonulkoisten kiertojen aiheuttama hemolyysi

Varmentavat tutkimukset

Poissuljetaan serologisesta syystä johtuva hemolyysi uusimalla verensiirtotutkimukset (katso kohta välitön hemolyysi).

Selvitetään verensiirron olosuhteet (käytetyt infuusionesteet, lämmittimet, muut laitteet).

Tarkistetaan siirretyn valmisteen säilytysolosuhteet ja viimeinen käyttöpäivä. Epäiltäessä valmisteen poikkeavaa laatua, toimitetaan valmisteet/jäänteet verikeskuksen kautta Veripalveluun tutkittavaksi.

Hemolyysiä epäiltäessä tutkitaan sairaalassa B-PVKT, P-LD, P-Haptog, P-Krea, P-Bil, P-Bil-Kj, P-Hb, U-Hb-O, E-Coomb-O ja hyytymishäiriötä epäiltäessä P-TT tai P-TT-INR, P-APTT, P-Fibr.

 

Viivästynyt serologinen reaktio

Määritelmä

Alloimmunisaatio, jossa verensiirron jälkeen todetaan verensiirtojen kannalta merkityksellisiä punasoluvasta-aineita, mutta potilaalla ei ole kliinisesti tai laboratoriotutkimuksilla osoitettavaa hemolyysiä.

Oireet ja löydökset

Ei kliinisiä oireita.

Syyt

Immuunireaktio, jonka syynä on altistuminen vieraille punasoluantigeeneille.

Varmentavat tutkimukset

Verensiirtotutkimukset, potilashistoria aiemmista verensiirroista sekä muista immunologisista tapahtumista (kudos-/elinsiirrot, raskaudet, keskenmenot) ja hemolyysin poissulku.