Kuumereaktiot

Lievä kuumereaktio on tavanomaisin verensiirtoihin liittyvä haittavaikutus. Kuume oireena voi liittyä kuitenkin lähes kaikkiin muihinkin verensiirron haittavaikutusreaktioihin, joten kuumeilun yhteydessä potilasta on syytä tarkkailla myös muiden oireiden varalta.

Vakava kuumereaktio / Epäily verensiirtoon liittyvästä sepsiksestä

Määritelmä

Vakavassa kuumereaktiossa potilaan lämpö nousee ≥ 39 °C tai muutos on ≥ 2 °C ennen verensiirron aloitusta mitatusta arvosta. Oireet alkavat usein jo verensiirron aikana tai heti sen jälkeen.

Oireet

  • kuume
  • vilunväristykset/horkka
  • takykardia
  • verenpaineen lasku
  • sokki

Syyt

Kova kuumeen nousu voi olla merkki verivalmisteen bakteerikontaminaatiosta ja sen aiheuttamasta sepsiksestä. Sepsiksen aiheuttajana ovat tavallisesti verenluovuttajan iholta peräisin olevat bakteerit.

Trombosyyttivalmisteet ovat punasoluvalmisteita alttiimpia bakteerikasvulle, koska niitä säilytetään huoneenlämmössä.

Varmentavat tutkimukset

Verivalmisteen infektoitumista epäiltäessä on erittäin tärkeää sulkea verivalmisteen letkunpää huolellisesti korkilla tai tiukalla solmulla, säilyttää se viileässä ja lähettää viipymättä verikeskuksen kautta veriturvatoimistoon tarvittavia tutkimuksia varten ennen ja jälkeen verensiirron otettujen näytteiden kanssa.

Sairaalassa potilaasta tutkitaan B-PVKT, veriviljely ja P-CRP.

 

Lievä kuumereaktio

Määritelmä

Kuume on tavallisin punasolu- ja trombosyyttisiirtoihin liittyvä haittavaikutus ja se liittyy oireena useimpiin verensiirtojen haittavaikutuksiin. Lievässä kuumereaktiossa potilaan lämpö nousee > 38 °C ja muutos on > 1 °C ennen verensiirtoa mitatusta arvosta. Oireet voivat alkaa verensiirron aikana tai 4 t sisällä verensiirrosta.

Oireet

  • kuume
  • vilunväristykset/horkka
  • päänsärky
  • pahoinvointi

Huom! Kuume oireena saattaa olla ensimmäinen merkki vakavasta haittavaikutuksesta, kuten hemolyysistä, joten myös muita potilaan oireita on syytä tarkkailla.

Syyt

Valkosoluvasta-aineet voivat aiheuttaa kuumereaktioita. Niiden esiintyminen on tavallista synnyttäneillä naisilla ja potilailla, jotka ovat saaneet verensiirtoja aikana, jolloin verivalmisteet eivät olleet valkosoluttomia. Kaikille kuumereaktioille ei löydy spesifistä syytä.

Varmentavat tutkimukset

Punasolusiirroissa lievän kuumeennousun yhteydessä verensiirtotutkimukset uusitaan potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetuista näytteistä ja sopivuuskoejaeokkeista sairaalassa tai Veripalvelussa hemolyysin ja epäsopivan valmisteen siirron poissulkemiseksi. Kriteereitä lievemmistä ohimenevistä lämmönnousuista ei tarvitse tehdä haittavaikutusilmoitusta, jos potilaalla ei ole muita oireita.

Huom! Trombosyyttisiirtojen yhteydessä verivalmiste tulee aina lähettää Veripalveluun, jos lämpö on noussut ≥ 38 °C.