Muut verensiirron haittavaikutukset

Verensiirtoon voi harvinaisissa tapauksissa liittyä käänteishyljintäreaktio (TA-GVHD), posttransfuusiopurppura (PTP), verenpaineen lasku, vastasyntyneen nekrotisoiva enterokoliitti (NEC) tai virusinfektio.

Käänteishyljintäreaktio (TA-GVHD)

Määritelmä

TA-GVHD (Transfusion associated graft-versus-host-disease) oireet ilmaantuvat 1−6 viikon kuluessa verensiirrosta.

Oireet

  • kuume
  • ihottuma
  • maksan toimintahäiriö
  • ripuli
  • pansytopenia

Syyt

Sädettämättömien soluvalmisteiden lymfosyytit voivat aiheuttaa monielinvaurion potilaille, joilla on vaikea immunologisen järjestelmän puutostila (kantasolujen siirron saaneet, osa hematologisista potilaista, tiettyjä lääkeaineita saavat potilaat ja pikkukeskoset).

Riskiryhmään kuuluville tulee tilata sädetettyjä verivalmisteita!

Huomioitavaa

TA-GVHD:ta epäiltäessä tulee selvittää, ovatko siirretyt verivalmisteet olleet sädetettyjä.

 

Posttransfuusiopurppura (PTP)

Määritelmä

Posttransfuusiopurppurassa potilas muodostaa trombosyyttivasta-aineita, mikä johtaa trombosyyttien määrän vähenemiseen. Haittavaikutus on harvinainen ja ilmenee yleensä 5−12 vuorokaudessa verensiirrosta.

Oireet ja löydökset

  • vaikea trombosytopenia
  • vuototaipumus

Syyt

Posttransfuusiopurppura johtuu potilaan HPA-vasta-aineista. Haittavaikutus on yleisempi naisilla.

Varmentavat tutkimukset

Veripalveluun lähetetään haittavaikutusnäytteinä 10 ml:n seerumiputki ja 4 × 7 ml:n EDTA-putki. Veripalvelu pyytää trombosyyttispesifisten vasta-aineiden (HPA-vasta-aineet) määritystä Fimlabin Trombosyyttilaboratoriosta, jolloin tutkimukset ovat ilmoittavalle taholle maksuttomia.

 

Verenpaineen lasku

Määritelmä

Potilaan systolinen paine laskee verensiirron aikana tai 1 t sisällä sen päättymisestä > 30 mmHg ja on < 80 mmHg.

Oireet

  • verenpaineen lasku
  • kasvojen lehahdus
  • vatsakivut

Syyt

Verensiirtoihin liittyvää verenpaineen laskua on tavallisimmin ilmennyt potilailla, joilla on ACE-estäjälääkitys.

Varmentavat tutkimukset

Muut syyt, etenkin allergiset reaktiot, tulee poissulkea. Potilaasta ennen ja jälkeen verensiirron otetut verinäytteet ja sopivuuskoejaokkeet lähetetään Veripalvelun veriturvatoimistoon.

 

Virusinfektio

Määritelmä

Veriteitse tarttuvia virusinfektioita ovat esimerkiksi HIV sekä hepatiitit B ja C. Verensiirron välityksellä tarttuvat virusinfektiot ovat erittäin harvinaisia Suomessa, koska verenluovuttajien valinnassa huomioidaan keskeiset veren välityksellä tarttuvat sairaudet ja luovuttajien verinäytteistä tehdään infektiotestit jokaisen verenluovutuksen yhteydessä.

Oireet

Oireet vaihtelevat virusinfektion mukaan.

Syyt

Virus tarttuu verenluovuttajasta potilaaseen verensiirron välityksellä.

Varmentavat tutkimukset

Epäiltäessä verivalmisteen aiheuttamaa virusinfektiota tulee ottaa viipymättä yhteyttä Veripalvelun veriturvatoimistoon.