Haku Menu

Veripalvelu®-laboratoriopalvelut

Veripalvelu tarjoaa laboratoriotutkimuksia sairaaloille, terveyskeskuksille, neuvoloille ja yksityisille laboratorioille sekä tekee Veripalvelun omassa toiminnassa tarvittavat luovuttaja- ja valmistetutkimukset. Veripalvelun laboratoriossa työskentelee noin 100 laboratorioalan ammattilaista ja tutkimuksia tehdään vuositasolla lähes 2 miljoonaa.

 

Veripalvelun tutkimusvalikoima koostuu veriryhmä- ja kudossopeutuvuustutkimuksista. Valikoima on kuvattu tutkimusohjekirjassa. Toimimme veriryhmätutkimuksissa ympäri vuorokauden kansallisena referenssilaboratoriona ja tarvittaessa myös pienempien terveydenhuollon yksiköiden verikeskuksena. Teemme keskitetysti raskaana olevien äitien veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset ja myös kaikkien Suomessa tehtävien elin- ja kantasolusiirtojen kudossopeutuvuustutkimukset. Palveluumme sisältyy laboratoriotutkimusten ohella mahdollisuus konsultoida asiantuntijoitamme verensiirto-, kantasolujen siirto- ja elinsiirtotoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Suurin osa tutkimuksista on akkreditoitu FINAS akkreditointipalvelun (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) ja European Federation for Immunogenetics (EFI) toimesta. Tutkimukset löytyvät tutkimusohjekirjasta. Ks. laboratorion laatujärjestelmä.

Veripalvelun omassa toiminnassa tarvittavat luovuttaja- ja valmistetutkimukset kattavat luovutettujen veriyksiköiden infektio- ja veriryhmätutkimukset sekä veri- ja soluvalmisteiden laadunvalvontaan tarvittavat tutkimukset.

Yhteystiedot:

Veriryhmätutkimukset
p. 029 300 1920 
efaksi 09 454 6230

Raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset
p. 050 374 2736
efaksi 09 454 6212
neuvolanaytetutkimukset(at)veripalvelu.fi

Kudossopeutuvuustutkimukset
p. 029 300 1796
efaksi 09 454 6253

Virustutkimukset
p. 029 300 1930
efaksi 09 454 6236


Linkit:

Tutkimusohjekirja
Näytteenotto- ja lähetysohjeet
Laboratorion laatujärjestelmä
Uuden asiakkuuden perustaminen