Haku Menu

Laboratoriopalvelut

Veripalvelu tarjoaa laboratoriotutkimuksia sairaaloille, terveyskeskuksille, neuvoloille ja yksityisille laboratorioille sekä tekee Veripalvelun omassa toiminnassa tarvittavat luovuttaja- ja valmistetutkimukset. Veripalvelun laboratoriossa työskentelee noin 100 laboratorioalan ammattilaista ja tutkimuksia tehdään vuositasolla lähes 2 miljoonaa.

 
Veripalvelun tutkimusvalikoima koostuu veriryhmä- ja kudossopeutuvuustutkimuksista. Valikoima on kuvattu tutkimusohjekirjassa. Toimimme veriryhmätutkimuksissa ympäri vuorokauden kansallisena referenssilaboratoriona ja tarvittaessa myös pienempien terveydenhuollon yksiköiden verikeskuksena. Teemme keskitetysti raskaana olevien äitien veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset ja myös kaikkien Suomessa tehtävien elin- ja kantasolusiirtojen kudossopeutuvuustutkimukset. Palveluumme sisältyy laboratoriotutkimusten ohella mahdollisuus konsultoida asiantuntijoitamme verensiirto-, kantasolujen siirto- ja elinsiirtotoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Lähes kaikki Veripalvelun myymät laboratoriotutkimukset ovat akkreditoituja FINAS T119 (EN ISO/IEC 17025, EN ISO 15189), ks. laboratorion laatujärjestelmä.

Veripalvelun omassa toiminnassa tarvittavat luovuttaja- ja valmistetutkimukset kattavat luovutettujen veriyksiköiden infektio- ja veriryhmätutkimukset sekä veri- ja soluvalmisteiden laadunvalvontaan tarvittavat tutkimukset.

Yhteystiedot:

Veriryhmätutkimukset
p. 029 300 1920
faksi 09 454 6230

Raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset
p. 050 374 2736
faksi 09 454 6212
neuvolanaytetutkimukset(at)veripalvelu.fi

Kudossopeutuvuustutkimukset
p. 029 300 1796
faksi 09 454 6253
Näyteinfo p. 029 300 1414

Virustutkimukset
p. 029 300 1930
faksi 09 454 6236


Linkit:

Tutkimusohjekirja
Näytteenotto- ja lähetysohjeet
Laboratorion laatujärjestelmä
Uuden asiakkuuden perustaminen