Kudossopeutuvuustutkimukset

Veripalvelussa toimii kansallinen HLA-laboratorio, jolla on pitkä historia suomalaisessa kudossiirtotoiminnassa. Elin- ja kantasolusiirtoihin liittyvät tutkimukset on tehty Veripalvelussa jo vuodesta 1965. Laboratoriossamme on elinsiirtoja varten ympärivuorokautinen päivystysvalmius. Keskitetty toiminta ja näytteiden säilytys mahdollistavat päivystysluonteiset tutkimukset sekä tarvittavat kiireelliset jatkotutkimukset.

Veripalvelussa tehtäviä kudossopeutuvuustutkimuksia ovat

 

Keskeisimmät kudossiirtotoimintaan liittyvät tutkimukset ovat HLA-geenien ja leukosyyttivasta-aineiden määritykset sekä leukosyyttien sopivuuskokeet. Tutkimusten perusteella annetaan lausunto potilaan ja luovuttajaehdokkaan välisestä kudossopeutuvuudesta. Tutkimusvalikoimaamme kuuluvat myös HLA-tautiassosiaatiotutkimukset ja HLA-farmakogeneettiset tutkimukset. Tutkimukset on akkreditoitu FINAS akkreditointipalvelun (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) ja European Federation for Immunogenetics (EFI) toimesta. Tutkimukset löytyvät tutkimusohjekirjasta.

Asiantuntijatiimimme antaa kliinistä ja geneettistä konsultaatiota kudossopeutuvuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kokemustamme suomalaisen väestön erityispiirteistä voidaan hyödyntää sopivien luovuttajaehdokkaiden hauissa jo varhaisessa vaiheessa. Laajojen kansallisten verkostojemme lisäksi asiantuntijamme osallistuvat aktiivisesti pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön kudossiirtotoiminnan alalla.

Lähetteet ja lomakkeet

Lähetteet ja lomakkeet

Näytteenotto- ja lähetysohjeet

Näytteenotto- ja lähetysohjeet

Tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirja