Verensiirtotutkimukset

Veripalvelun veriryhmälaboratorio toimii ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Sairaalat voivat konsultoida laboratorion henkilökuntaa verensiirtoihin liittyvissä ongelmatilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Laboratorio toimii myös verensiirtotutkimuksissa kansallisena referenssilaboratoriona.

Punasoluvasta-aineiden seulonnan tarkastelu valopöydällä.

Veriryhmälaboratorio palvelee 24/7

Veriryhmälaboratoriossa tehdään veren sopivuustutkimuksia sairaaloiden, terveyskeskusten ja yksityisten laboratorioiden lähettämistä näytteistä ennen mahdollista verensiirtoa. Verensiirtotutkimuksia ovat muun muassa

  • veriryhmän määritys
  • punasoluvasta-aineiden tunnistus
  • sopivuuskoe

Tutkimukset löytyvät tutkimusohjekirjasta. Tutkimuksia tehdään serologisten menetelmien lisäksi genotyypittämällä.

Sopivuustutkimusten tavoitteena on varmistaa, että siirrettävä verivalmiste on potilaalle sopiva ja verensiirto on turvallista. Asiantuntijamme tulkitsevat tutkimusten tulokset suhteessa potilaan kliiniseen tilanteeseen ja antavat tutkimuksista kirjallisen lausunnon, joka ohjaa verivalmisteen valinnassa.

Tutkimusmenetelmämme on akkreditoitu FINAS akkreditointipalvelun (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) toimesta.

Verensiirtotutkimukset päivystysaikana

Päivystystutkimukset vastataan lähetetiedoissa ilmoitetun tai muuten ilmenevän kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä.

Verensiirtotutkimusten konsultaatiopalvelut

Laboratorion henkilökunta on konsultoitavissa verensiirtoserologiaan tai muuten verensiirtoihin liittyvissä ongelmatilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina (24/7). Lääkärikonsultaatiot tapahtuvat viimeistään 1,5 tunnin sisällä konsultaatiopyynnön esittämisestä. Konsultaatiopyynnöt tulee esittää puhelimitse päivystyslaboratorioon (p. 029 300 1001). Pyyntöjen yhteydessä tulee antaa soittajan sekä mahdollisesti erillisen kliinisen vastuutahon yhteystiedot, johon Veripalvelun lääkärin toivotaan ottavan yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä:

Referenssilaboratoriotoiminta

Veripalvelun veriryhmälaboratorio toimii referenssilaboratoriona Suomessa. Laboratoriossa on käytössä punasoluvasta-aineiden tunnistukseen solupaneeleja, joiden solut sisältävät kansainvälisten veriryhmävaatimusten lisäksi suomalaiselle väestölle tyypillisiä veriryhmäharvinaisuuksia. Tällaisia soluja ei ole tarjolla kaupallisissa solupaneeleissa.

Laboratoriossa ylläpidetään kaikkia keskeisiä kaupallisia tutkimusmenetelmiä jatkotutkimuksia varten. Myös veriryhmien genotyypitystä tehdään kansainvälisten suositusten mukaisesti. Laboratoriossa on käytössä laaja valikoima erilaisia menetelmiä sekä harvinaisia reagensseja ja reagenssisoluja, joita hyödynnetään vaativimmissa vasta-ainetunnistuksissa.

Vaativien tapausten selvittely tehdään tarvittaessa yhteistyössä kansainvälisten referenssilaboratorioiden kanssa. Lähetämme näytteitä tutkittavaksi tavallisimmin seuraaviin eurooppalaisiin laboratorioihin:

International Blood Group Reference Laboratory (Bristol, Englanti)
Etablissement Francais du Sang – Ile-de-France (Pariisi, Ranska)
Labmedicin Skåne (Lund, Ruotsi)

Järjestämme vuosittain verensiirtotutkimuksiin ja veriturvaan liittyviä koulutuksia terveydenhuollon ammattilaisille.

Harvinaiset veriryhmät

Veriryhmätekijöitä tunnetaan lähes 400 ja niiden yleisyys vaihtelee väestössä. Veriryhmätekijä luokitellaan harvinaiseksi, kun sen esiintyvyys on ≤1:1 000 henkilöä. Harvinaiset veriryhmät löytyvät potilaista ja verenluovuttajista tehtävien veriryhmätutkimusten yhteydessä. Veriryhmälaboratorio etsii harvinaisia veriryhmiä myös etnisen taustan ja sukukyselyiden avulla.

Mikäli Veripalvelun varastosta ei löydy potilaalle tarvittavaa verivalmistetta, kutsutaan sopivat verenluovuttajat puhelimitse. Harvinaisten veriryhmien tarvetta varten on myös jäädytetty punasoluja pitkäaikaiseen säilytykseen. Jos potilaalle ei löydy sopivaa harvinaista valmistetta Suomesta, tiedustellaan sen saatavuutta ulkomaisista veripankeista.

Lähetteet ja lomakkeet

Lähetteet ja lomakkeet

Näytteenotto- ja lähetysohjeet

Näytteenotto- ja lähetysohjeet

Tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirja