IgA-puutostutkimus

IgA-puutostutkimuksia tehdään henkilöille, joiden IgA-pitoisuus (P -IgA tai S -IgA) on sairaalan laboratoriossa tutkittuna ollut alle menetelmän toteamisrajan.

Selektiivinen immunoglobuliini A:n (IgA) puutos on yleisin primaari immunoglobuliinipuutos. IgA-puutoksessa plasman/seerumin IgA-pitoisuus on alle menetelmän määritysrajan. Vain noin puolella henkilöistä, joiden IgA-pitoisuus jää alle määritysrajan, todetaan todellinen IgA-puutos, johon voi liittyä anti-IgA-vasta-aineiden muodostumista. Löydöksellä on merkitystä verensiirtojen turvallisuuden kannalta.

IgA-puutostutkimuksia tehdään henkilöille, joiden IgA-pitoisuus (P -IgA tai S -IgA) on sairaalan laboratoriossa tutkittuna ollut alle menetelmän toteamisrajan. Veripalvelu teettää IgA-puutostutkimukset alihankintana Sanquin Diagnostiek B.V. -laboratoriossa, Hollannissa.

IgA-puutostutkimuspaketti on kuvattu tutkimusohjekirjassa. Lähete löytyy Lähetteet ja lomakkeet -sivulta.