Trombosyyttien siirtovastetutkimukset

Potilaan HLA-tyyppi ja mahdolliset HLA-vasta-aineet tulee selvittää (B –HLATrb, tutkimusohjekirja), kun potilaalla todetaan mahdollisesti immunologisista syistä johtuva heikentynyt trombosyyttien siirtovaste.

Jos HLA-vasta-aineet voivat tutkimustulosten perusteella selittää siirtovasteongelmat, on potilaalle suositeltavaa kokeilla HLA-tyypitettyjä trombosyyttivalmisteita. Ennen ensimmäisten HLA-tyypitettyjen trombosyyttien tilaamista tulee aina keskustella Veripalvelun asiantuntijan kanssa.

Tutkimukset on akkreditoitu FINAS akkreditointipalvelun (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) ja European Federation for Immunogenetics (EFI) toimesta. Tutkimukset löytyvät tutkimusohjekirjasta. Katso myös Lähetteet ja lomakkeet sekä Näytteenotto- ja lähetysohjeet.

Jos huonot trombosyyttien siirtovasteet eivät selity HLA-vasta-aineilla, ohjeistaa Veripalvelun asiantuntija jatkotutkimusten teon. Mahdolliset HPA-vasta-ainetutkimukset tehdään Fimlab laboratoriot Oy:n toimesta. Myös vastasyntyneen alloimmuunitrombosytopenia (NAIT) epäilyssä tulee ennen HPA-tyypitettyjen trombosyyttien tilaamista keskustella Veripalvelun asiantuntijoiden kanssa. NAIT:aan liittyvät laboratoriotutkimukset tehdään niin ikään Fimlab Laboratoriot Oy:ssa.