Raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset

Veripalvelussa tehdään kaikki Suomen raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset eli Veripalvelu®-neuvolanäytetutkimukset.

Näyteputkia laboratoriossa automaatioradalla.

Äidin veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset

Kaikilta odottavilta äideiltä seulotaan alkuraskaudessa veriryhmävasta-aineet ja samalla määritetään äidin ABO- ja RhD-veriryhmät. Seulonta on tehty keskitetysti Veripalvelussa vuodesta 1990. Tutkimusten tarkoitus on löytää ne äidit, joiden lapsella on vaara sairastua sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin.

Odottavat äidit seulotaan kansallisen ohjelman mukaan

  • Kaikilta neuvolassa asioivilta äideiltä otetaan verinäyte 8–12 raskausviikolla.
  • RhD-negatiiviset äidit seulotaan lisäksi viikoilla 24–26 ja 36, koska heillä on tavallista suurempi riski muodostaa veriryhmävasta-aineita.
  • Jos RhD-positiivinen äiti on saanut verensiirtoja tai hänen aiempi lapsensa on hoidettu vastasyntyneen keltaisuuden vuoksi, otetaan lisänäyte myös raskausviikolla 36.
  • Jos vasta-aineita todetaan, niiden pitoisuutta seurataan säännöllisesti.

Veripalvelussa seulotaan vuosittain noin 60 000 äidin näytteet ja vasta-aineiden seurannassa olevia äitejä on noin yksi prosentti seulotuista. FINAS akkreditointipalvelu on akkreditoinut suurimman osan tutkimuksista (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013).

Sikiön veriryhmätutkimukset

Sikiön veriryhmä tutkitaan anti-D-suojauksen oikeaa kohdentamista varten. Myös vaikeissa veriryhmäimmunisaatioissa sikiön veriryhmä tutkitaan hoidon suunnittelua varten.

Anti-D-suojaus kohdennetaan RhD-negatiivisille äideille, joiden sikiö on RhD-positiivinen

Sikiön RhD-veriryhmä määritetään RhD-negatiivisen äidin plasmasta. Tutkimus tehdään raskausviikolla 24–26.

Hoidon suunnittelu vaikeissa veriryhmäimmunisaatioissa

  • Sikiön RhD-veriryhmä määritetään äidin plasmasta. Tutkimus tehdään raskausviikolta 12 lähtien.
  • Sikiön Rh- tai Kell-veriryhmä määritetään lapsivedestä. Tutkimus tehdään raskausviikolta 16 lähtien.

Sikiön c (Rh) ja K (Kell) -veriryhmät tutkitaan ensisijaisesti äidin plasmasta ulkomaisessa laboratoriossa oman yliopistosairaalan ohjeiden mukaisesti. Ne voidaan tutkia lapsivedestä Veripalvelun laboratoriossa, jos lapsivesinäyte otetaan muun syyn takia.

Lue lisää raskauteen liittyvistä tutkimuksista ja kansallisesta seulontaohjelmasta.

Näytteenotto- ja lähetysohjeet

Näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähetteet ja lomakkeet

Lähetteet ja lomakkeet

Tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirja
Neuvolanäytetoimisto

Arkisin klo 9–15

0503742736