HLA-tautiassosiaatio- ja HLA-farmakogeneettiset tutkimukset

HLA-tautiassosiaatiotutkimukset

HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa, sillä tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen.

 

HLA-farmakogeneettiset tutkimukset

Farmakogenetiikka tutkii geenien vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Perinnöllisistä tekijöistä riippuen voi tietty lääkeannos aiheuttaa toiselle potilaalle haittavaikutuksia, vaikka sopii hyvin toiselle potilaalle. Farmakogeneettisten tutkimusten avulla voidaan potilaan lääkehoito suunnitella perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.