Undersökningar för organtransplantationer

Förfaringssätten vid olika organtransplantationer varierar något vad gäller vävnadstypning och screening av leukocytantikroppar, samt förenlighetstest. Testpaketen gör det möjligt, att på olika patientgrupper göra de undersökningar man kommit överens om med respektive transplantationsenhet.

Inför en njurtransplantation bestäms HLA-typ och blodgruppen hos både patient och donator, för att avgöra vävnadsförenligheten. Därutöver testas förekomsten av leukocytantikroppar hos patienten, för att klarlägga immuniseringssituationen. Före transplantationsbeslutet görs ett förenlighetstest av leukocyterna, varvid undersöks om patienten eventuellt har antikroppar mot donatorns leukocyter. Ett positivt testresultat utgör ett hinder för njurtransplantation, för leukocytantikropparna kan medföra en allvarlig avstötningsreaktion och en snabb förstörelse av transplantatet. Efter transplantationen kan man med hjälp av leukocytantikroppstest följa upp utvecklingen av donatorspecifika antikroppar. Testresultatet används i diagnosticeringen av antikropprelaterad avstötning.

Vid övriga organtransplantationer bestäms patientens HLA-typ och blodgrupp, samt leukocytantikropparna på motsvarande sätt som vid njurtransplantationer.

Största delen av transplantaten härstammar från hjärndöda organdonatorer, varvid bestämningen och testningen av donatorernas HLA-typ och leukocytförenlighet utförs som jouruppdrag vid vårt laboratorium. Vi är en del av det nordiska Scandiatransplant-programmet för organutbyte och via det ökar möjligheterna att finna ett lämpligt transplantat för immuniserade patienter.

Experterna på vävnadsförenlighetsundersökningar kan kontaktas i alla ärenden som gäller vävnadsförenlighet och leukocytantikroppar.

 

Palvelukuvaus – elinsiirtotoiminta (FI)

HUSin ohjeet ja lomakkeet elinluovutustoimintaan liittyen (FI)