Lapsettomuushoitoihin liittyvät kudossopeutuvuustutkimukset

HLA- ja KIR-molekyyleillä on tärkeä rooli raskauden immunologiassa, erityisesti maternaalisen toleranssin kehittymisessä, alkion kiinnittymisessä kohdun seinämään sekä istukan kehittymisessä.

Toistuvasti epäonnistuneissa hedelmöityshoidoissa on havaittu, että tietty HLA/KIR-yhdistelmä altistaa raskausongelmille ja voi olla infertiliteetin taustalla. Määrittämällä KIR-haplotyypit ja HLA-C voidaan arvioida mahdollinen immunologinen epäsopivuus.

Paternaaliset HLA-antigeenit voivat saada aikaan anti-paternaalisten leukosyyttivasta-aineiden muodostumisen raskauden aikana ja altistaa raskauskomplikaatioille. Leukosyyttivasta-aineiden kehittyminen raskauden aikana on tavallista. On kuitenkin havaittu, että toistuvissa keskenmenoissa leukosyyttivasta-aineiden esiintyvyys on tavallista yleisempää ja vasta-aineita on enemmän. Leukosyyttivasta-aineiden ja HLA-antigeenimääritysten avulla voidaan arvioida, ovatko havaitut leukosyyttivasta-aineet anti-paternaalisia ja mahdollisesti keskenmenojen taustalla.