Plasmabaserade produkter

Blodtjänst förmedlar den frysta plasmaprodukten octaplasLG® som framställs av Octapharma och är en läkemedelsprodukt. Fryst IgA-bristplasma är avsett för patienter med IgA-brist och IgA-antikroppar. Donatorn av IgA-bristisplasmaprodukten har IgA-brist.

Fryst plasmaprodukten octaplasLG på bordet.

OctaplasLG®

Blodtjänst förmedlar den frysta plasmaprodukten octaplasLG® som framställs av Octapharma och är en läkemedelsprodukt. Innehavaren av försäljningstillståndet är Octapharma Ab.

Produktresumén - Lääkeinfo.fi (SV)
Veripalvelu®-fryst IgA-bristplasma på bordet

Veripalvelu®-fryst IgA-bristplasma

Fryst IgA-bristplasma är avsett för patienter med IgA-brist och IgA-antikroppar. Donatorn av IgA-bristisplasmaprodukten har IgA-brist. Konsultation av Blodtjänsts läkare rekommenderas i ett så tidigt skede som möjligt, när användning av blodprodukter övervägs hos en patient med IgA-brist.

Mer information om IgA-bristplasma

Blodgruppsalternativ vid transfusion av plasmaprodukter.

Blodgruppsalternativ vid transfusion av plasmaprodukter.
Observera att vid transfusion av plasma är ABO-transfusionsreglerna omvända jämfört med erytrocytprodukter.