Blodprodukternas bestrålningstidpunkt skrivs i fortsättningen ut på etiketten, och den självhäftande bestrålningsetiketten

Ändringen gäller endast uppgiften ”Luovutus” (sv. Blodgivningsdatum) på etiketten för erytrocytprodukter samt uppgiften ”Valmistus” (sv. Tillverknings¬datum) på etiketten för trombocytprodukter. I fortsättningen kommer det att stå ”Sädetys” (sv. Bestrålningsdatum)” på båda, och denna bestrålningstidpunkt kan avvika från blodgivnings- eller tillverkningsdatumet. Tidpunkten för bestrålningen lagras också i streckkoden ovanför texten.

Etikettändringen träder i kraft 21.11.2022

Ändringen gäller etiketterna för följande blodprodukter

  • Bestrålade leukocytbefriade erytrocyter PSVSS
  • Bestrålade leukocytbefriade erytrocyter för barn PSVSLAS
  • Bestrålade leukocytbefriade trombocyter TRVSS

Etikettändringen gäller inte produkter som samlats in med aferesteknik, till exempel ”Bestrålade leukocytbefriade trombocyter insamlade med aferes¬teknik (TRFVSS)”, utan på dessa produkters etiketter anges också i fortsättningen blodgivningsdatum. När det gäller dessa produkter skrivs tidpunkten för bestrålningen in i Blodtjänsts datasystem men inte på etiketten eller den nya självhäftande bestrålningsetiketten, eftersom den inte påverkar produktens livslängd.

De självhäftande bestrålningsetiketterna byts ut mot nya under slutet av året

I fortsättningen kommer tidpunkten för bestrålningen inte längre att noteras separat på den självhäftande bestrålningsetiketten, eftersom uppgiften i regel anges på blodproduktens etikett. De självhäftande bestrålningsetiketter som för närvarande är i bruk är fortfarande gångbara och kommer att användas tills de tar slut.

Bild av den nya självhäftande etiketten:

Konsekvenser av ändringen

Ändringen påverkar inte ovannämnda produkters egenskaper eller deras beställnings- eller leveranssätt. Efter ändringen kan livslängden för produkten ”Bestrålade leukocytbefriade erytrocyter” beräknas utifrån tidpunkten för bestrålningen som anges på etiketten, om produkten ska ges till ett barn. Bestrålade erytrocytprodukter måste ges till barn inom 48 timmar efter bestrålningen. När det gäller vuxna ska produkterna ges så snart som möjligt efter bestrålningen, men de kan dock användas fram till utgångsdatumet.

Mer information
Beställningscentralen, tfn 029 300 1001

Senast uppdaterad: 24.05.2023