Hur man lämnar biobanken

Det är frivilligt att ge ett biobankssamtycke och godkännande, och det gäller tills vidare. Du kan återkalla ditt biobankssamtycke eller invända mot användning av dina prover och uppgifter i biobanken i fortsättningen, om du så önskar.

Om du vill kan du lämna biobanken antingen genom att återkalla ditt biobankssamtycke innan provet överges till biobanken eller senare genom att invända mot behandling av dina prover och uppgifter.

Du kan återkalla samtycket innan du ger provet eller senast innan provet och tillhörande uppgifter överlämnas till biobanken. Ett återkallande som görs efter detta behandlas som en invändning mot användning av uppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Det ovannämnda ska göras skriftligt genom att lämna in en blankett om Biobankförbud direkt till Blodtjänst biobank eller till Blodtjänsts personal i samband med blodgivning.

Vad händer om jag vill lämna biobanken?

Utträdet ur biobanken, dvs. återkallelsen av samtycket och/eller invändningen mot användning av uppgifter, träder i kraft när Blodtjänst biobank har tagit emot blanketten om Biobankförbud.

Om du återkallar ditt samtycke tas inget biobankprov, och alla dina uppgifter (förutom information om återkallelsen) raderas i biobankens register.

Om dina prover och uppgifter redan har överlämnats till biobanken raderas alla prover och uppgifter som gäller dig i biobankens register (förutom information om utnyttjandet av rätten till invändning) när du utnyttjar rätten att göra invändningar.

I båda fallen får du en bekräftelse per post på att uppgifterna raderats.

Återkallelsen av samtycket till Blodtjänst biobank och/eller utnyttjandet av rätten till invändning gäller endast Blodtjänst biobank. Utnyttjandet av rätten till invändning kan inte vara partiellt, utan omfattar alla dina prover och uppgifter som finns i biobanken. Att återkalla samtycket och/eller utnyttja rätten att göra invändningar påverkar inte din ställning som blodgivare på något sätt.

När meddelandet om utnyttjande av rätten till invändning (blanketten om Biobankförbud) har inkommit får biobanken inte längre använda eller lämna ut dina prover eller tillhörande uppgifter till nya projekt. När rätten till invändning har utnyttjats får biobanken inte längre behandla dina personuppgifter. Ansvariga för forskningsprojekt till vilka prover eller uppgifter har lämnats ut får information om att rätten till invändning har utnyttjats.

Begäran om information efter utträde ur biobanken

Observera att när du utnyttjat rätten till invändning kan du inte längre begära information från biobanken, eftersom utgångspunkten är att inga uppgifter då sparas. Du kan till exempel inte längre fråga i vilka studier dina prover och uppgifter har använts eller få tillgång till forskningsresultat.

Om du vill göra en begäran om information bör du alltså göra det innan du utnyttjar rätten till invändning.

Behandlingen av prov och uppgifter i Blodtjänsts biobank

Uppgifterna och provsamlingen i biobanken behandlas och lagras med respekt för integritetsskyddet.

Behandlingen av prov och uppgifter

Begäran om information

Du kan kontrollera uppgifterna som samlats om dig genom att fylla i, skriva ut och underteckna blanketten med begäran om uppgifter och skicka den per post eller lämna in den personligen till Blodtjänst. Blodtjänst skickar de uppgifter som finns i registret till dig per post.

Begäran om uppgifter

Dataskyddsbeskrivning för Blodtjänsts biobank

Läs också dataskyddsbeskrivningen för Blodtjänsts biobank.

Dataskyddsbeskrivning
Blodtjänst Biobank

Oxlänken 13, 01730 Vanda