Veripalvelun johtokuntaan uusia jäseniä

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun johtokuntaan on nimitetty 1.11.2023 alkaen uusiksi jäseniksi Ruut Rissanen, Anna Maksimainen ja Minttu Viitanen. Nimitykset teki Suomen Punaisen Ristin hallitus.

Veripalvelun logo

Ruut Rissanen toimii suunnittelujohtajana Pirkanmaan liitossa, vastuullaan muun muassa maakuntakaavoitukseen ja liikennejärjestelmiin liittyvä suunnittelu. Hänellä on pitkä kokemus toiminnasta Suomen Punaisessa Ristissä. Rissanen on myös Suomen Punaisen Ristin hallituksen jäsen.

Anna Maksimainen toimii senior partnerina Nordic Healthcare Groupissa (NHG) vastaten erilaisten asiakastoimeksiantojen johtamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Maksimainen on erikoistunut sote-järjestelmätason muutoksiin. Hän on myös NHG:n hallituksen jäsen.

Minttu Viitanen johtaa Accenturen julkisten palvelujen liiketoiminta-aluetta. Hän johtaa tehtävässään julkisen sektorin asiakkaiden toimitus- että myyntitoimintaa Suomessa. Yksikkö kehittää digitaalisia ratkaisuja mm. kansalaispalveluihin sekä puolustus- ja turvatoimialalle.

Veripalvelun johtokunnan tehtävänä on muun muassa vastata toiminnan strategisista suuntaviivoista sekä valvoa operatiivisen toiminnan turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Johtokunnassa on yhteensä kuusi jäsentä, jotka edustavat laaja-alaista osaamista Veripalvelun toimintaan kuuluvilla alueilla.

Veripalvelun johtokuntaan kuuluvat myös:

Piia Aarnisalo, puheenjohtaja (Lääketieteellinen johtaja, Pfizer Suomi)
Tarmo Martikainen (Varsinais-Suomen hyvinvointialuejohtaja)
Juha-Petri Ruohola (Puolustusvoimien ylilääkäri)

Ruut Rissanen.
Ruut Rissanen
Anna Maksimainen.
Anna Maksimainen
Minttu Viitanen.
Minttu Viitanen