Veripalvelun johtoryhmä ja johtokunta

Veripalvelun johtosääntö määrittelee Veripalvelun hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatettavat pääperiaatteet. Johtosäännössä on kuvattuna Veripalvelun päätöksentekomenettelyt, joista käy ilmi raportointisuhteet ja tehtävänjako sekä toimielimien vastuualueet.

Veripalvelun johtoryhmä

Veripalvelun operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa Veripalvelun johtaja apunaan johtoryhmä:

Pia Westman, Veripalvelun johtaja
Jarkko Ihalainen, Lääketieteelliset palvelut ja laadunhallinta
Johanna Castrén, Verenluovutustoiminta
Johanna Nystedt, Verivalmisteet
Katarina Stendahl, Talouspalvelut ja vastuullisuus
Heikki Myllyniemi, Digitalisaation kehitys ja palvelut
Willy Toiviainen, Viestintä- ja markkinointi, henkilöstöpalvelut
Minna Mäki, Tutkimus, tuotekehitys ja uudet palvelut

Veripalvelun johtoryhmä ryhmäkuvassa.
Veripalvelun johtoryhmä. Takarivissä: Willy Toiviainen, Katarina Stendahl, Pia Westman, Johanna Castrén ja Heikki Myllyniemi. Eturivissä: Minna Mäki, Jarkko Ihalainen ja Johanna Nystedt.

Veripalvelun johtokunta

Veripalvelu kuuluu Suomen Punaiseen Ristiin sen erillisesti hallinnoituna laitoksena. Punaisen Ristin yleiskokousten ja valtuuston kokousten välillä ylintä toimivaltaa Veripalvelua koskevissa asioissa käyttää Punaisen Ristin hallitus, joka myös vastaa Veripalvelun toiminnasta ja taloudesta. Punaisen Ristin hallitus asettaa Veripalvelulle johtokunnan.

Veripalvelun johtokunnan tehtävänä on muun muassa vastata toiminnan strategisista suuntaviivoista sekä valvoa operatiivisen toiminnan turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Veripalvelun johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka yhdessä edustavat laaja-alaista osaamista Veripalvelun toimintaan kuuluvilla alueilla. Järjestön pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Veripalvelun johtokuntaan kuuluvat:

Piia Aarnisalo, puheenjohtaja (Lääketieteellinen johtaja, Pfizer Suomi)
Anna Maksimainen (senior partner, Nordic Healthcare Group (NHG))
Tarmo Martikainen (Varsinais-Suomen hyvinvointialuejohtaja)
Ruut Rissanen (suunnittelujohtaja, Pirkanmaan liitto)
Juha-Petri Ruohola (Puolustusvoimien ylilääkäri)
Minttu Viitanen (Toimialajohtaja, julkiset palvelut, Accenture Finland)