Haku Menu

Veripalvelun biopankki - uusi auttamisen ulottuvuus

Veripalvelulla on oma biopankki, johon on helppo liittyä verenluovutuksen yhteydessä. Biopankkinäytteen voi toistaiseksi antaa kaikissa veripalvelutoimistoissa. Myöhemmin, todennäköisesti syksyn 2018 aikana, se tulee mahdolliseksi myös verenluovutustilaisuuksissa. Lue tältä sivulta lisää biopankkitoiminnasta!

Mikä on biopankki?

Suomi on biopankkitoiminnan kärkimaita, ja uusia biopankkeja on viime vuosina perustettu maahamme lukuisia. Niihin kerätään suomalaisten verinäytteitä ja tietoja lääketieteellistä tutkimusta varten. Biopankkeihin ajan myötä kertyvän suuren tietomäärän avulla voidaan kehittää entistä parempia hoitomuotoja erilaisiin sairauksiin ja edistää kansalaisten terveyttä. Voit kuulua useampaan kuin yhteen biopankkiin, ja biopankkisuostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa.

 

Veripalvelun biopankki

Kesällä 2017 perustetun Veripalvelun biopankin erityispiirteenä on mahdollisuus kerätä arvokas kokoelma verenluovuttajien näytteitä ja tietoja.  Veripalvelun biopankin avulla tullaan tutkimaan esimerkiksi verenluovuttajien terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi niitä voidaan käyttää lääketieteellisessä tutkimuksessa esimerkiksi verrokkiryhmänä. Aineistoja luovutetaan vain eettisesti ja tieteellisesti hyväksyttäville tutkimushankkeille.

Miten näyte biopankkiin annetaan?

Näytteen antaminen perustuu aina vapaaehtoiseen suostumukseen. Veripalvelun biopankin näytteet kerätään verenluovutuksen yhteydessä, eikä ylimääräistä näytteenottoa yleensä tarvita. Näytteen antaminen ei vaikuta verenluovutuksen kestoon, luovutetun veren kokonaismäärään tai tuleviin verenluovutuksiin. Saat tiedotteen ja suostumuslomakkeen verenluovutuksen henkilökunnalta tutustuttavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Miten tietojani käsitellään?

Biopankkitoiminta on laissa säädeltyä ja sitä valvoo Valvira. Kaikki aineisto käsitellään ja säilytetään yksityisyyden suojaa tiukasti kunnioittaen. Veripalvelu ei luovuta tunnistetietoja tutkijoiden käyttöön. Tutkijat eivät siis voi yhdistää näytettä sen antaneeseen henkilöön.

Mikäli haluat tietää, mitä terveydentilaasi koskevaa tietoa näytteestäsi on biopankkitutkimuksessa määritetty ja mikä näiden tulosten merkitys on, sinulla on mahdollisuus saada siitä selvitys. Tästä voidaan kuitenkin periä tiedon varmentamis- ja selvityskustannukset kattava maksu. Biopankki voi myös ottaa sinuun yhteyttä, jos näytteistäsi selviää terveytesi kannalta merkittävä löydös. Biopankkitutkimuksen tulokset ovat kuitenkin harvoin suoraan hyödynnettävissä yksilön hyväksi. 

Maksutta voit kysyä Veripalvelun Biopankista mm. mihin tutkimuksiin näytteitäsi ja tietojasi on luovutettu.

Tutustu myös Veripalvelun Biopankin tietosuojaselosteeseen.

Biopankkisuostumuksen peruuttaminen

Biopankkisuostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja se on voimassa toistaiseksi. Voit kuitenkin halutessasi koska tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruutus tapahtuu toimittamalla biopankkiin täytetty ja allekirjoitettu peruutuslomake. Biopankkisuostumuksen peruminen astuu voimaan biopankin vastaanotettua tiedon siitä.

Biopankin vastaanotettua suostumuksen perumisen, näytteitä ja tietoja ei enää käytetä uusiin tutkimuksiin. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta takautuvasti aineistoon, joka on luovutettu biopankista biopankkitutkimukseen. Suostumuksen peruminen ei myöskään tarkoita näytteen tai tiedon hävittämistä biopankista. Esimerkiksi tutkimustulosten oikeellisuuden osoittamiseksi saattaa olla välttämätöntä säilyttää tutkimuksessa käytetyt näytteet ja tiedot. 

Suostumuksen peruuttaminen ei jatkossa millään lailla vaikuta asemaan verenluovuttajana.


 

Ojenna kätesi myös tieteelle! - Biopankkitoiminta pähkinänkuoressa:

1. Allekirjoita biopankkisuostumus
2. Hoitaja kerää näytteesi verenluovutuksen yhteydessä
3. Veripalvelu tallettaa näytteesi ja tietosi
4. Aineisto on tutkijoiden hyödynnettävissä
5. Tutkimuksesta palautuu biopankkiin tietoa, mikä on edelleen käytettävissä seuraavissa tutkimuksissa
6. Lääketiede ja hoitokäytännöt kehittyvät

 

Yhteystiedot: biopankki(at)veripalvelu.fi


 

Hematologinen biopankki veritautien tutkimuksen asialla

Veripalvelu on mukana myös Hematologisessa biopankissa, mikä kerää näytteitä ja tietoja hematologista tautia sairastavilta potilailta. Biopankin tavoitteena on tukea uusien menetelmien kehittämistä hematologisten tautien diagnostiikkaan ja hoitoon sekä parantaa näitä tauteja sairastavien potilaiden ennustetta.

Näytteen luovuttaminen Hematologiseen biopankkiin on niinikään vapaaehtoista ja suostumuksen voi perua koska tahansa. Näytteen luovuttaminen tai luovuttamatta jättäminen biopankkiin ei vaikuta sairauden hoitoon.

Hematologisen biopankin omistavat Suomen Hematologiyhdistys r.y. (SHY), Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ja Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM). Toiminnassa ovat mukana veritautipotilaita hoitavat sairaalat.

Katso Hematologisen videopankin esittelyvideo: