Miten biopankkitoiminta rahoitetaan ja tehdäänkö sillä voittoa?

Veripalvelun toiminta on voittoa tavoittelematonta. Toiminta rahoitetaan verivalmisteista ja palveluista saatavilla maksuilla.
Veripalvelun biopankin toiminta on osa Veripalvelun tutkimustoimintaa, jonka kulut katetaan Veripalvelun tutkimusbudjetista ja biopankin keräämistä maksuista. Tutkijat ja muut asiakkaat maksavat biopankin palveluista. Biopankin tarjoamien palveluiden ja tutkimusaineistojen hinnoittelu perustuu Veripalvelun biopankille syntyneiden kulujen kattamiseen ja biopankkitoiminnan kehittämiseen.