Mitä tietoja Kantasolurekisteriin talletetaan?

Kantasolurekisterin jäsenestä talletetaan liittymisvaiheessa nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), veriryhmä, CMV-status, kudostyyppitiedot ja sukupuoli

Niistä rekisterin jäsenistä, jotka ovat olleet jatkotutkimuksissa tiettyä potilasta varten, tallennetaan lisäksi luovutussoveltuvuuteen vaikuttavia terveystietoja (infektiotestit, mahdolliset raskaudet ja verensiirrot)

Niistä Kantasolurekisterin jäsenistä, jotka ovat luovuttanut kantasolujaan, talletetaan luovutussoveltuvuuteen vaikuttavat terveystiedot, näyte, josta voidaan eristää tai on eristetty DNA:ta sekä tiedot kantasolujen luovutukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Katso tarkemmin tietosuojaseloste.