Verihuoltoketjun taloudelliset vuorovaikutukset

Verituotteet ovat merkittävä kustannuserä terveydenhuollolle. Veripalvelun verenluovuttajatutkimus pyrkii minimoimaan verihuoltoketjun kustannuksia analysoimalla Veripalveluun kertyvää liiketoimintatietoa.

Tutkimusprojekti on kehittänyt Veripalvelun budjetoinnissa käytettävän verituotteiden myyntiennustimen yhteistyössä Hollannin kansallisen veripalvelun Sanquinin kanssa ja lisäksi hiutalevarastotason optimointialgoritmin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Molemmat tutkimukset julkaistaan tieteellisesti vertaisarvioituina julkaisuina.