Verihuoltoketjun terveysvaikutukset

Veripalvelun verenluovuttajatutkimus pyrkii tuottamaan tieteellistä terveystietoa verenluovutuksen päätöksenteon tueksi.

Tässä tutkimusprojetissa käytämme FIN Donor 10 000 -tutkimuksen, THL:n väestökohorttien ja Veripalvelun biopankin genomitietoa verenluovutuksen terveysvaikutusten selvittämiseen.

Veripalvelu on osa FinnGen-hanketta. FinnGen yhdistää laajasti suomalaisten biopankkiluovuttajien genomi- ja terveystietoa. Veripalvelun tutkijat käyttävät FinnGen-aineistoja verenluovuttajien terveystutkimuksessa.

Lisäksi verenluovuttajien luovutushistoriatieto toimii kaiken verenluovuttajien terveystutkimuksen perustana.

Riittävän korkea hemoglobiini on tärkeä tekijä verenluovuttajien terveydelle. Verihuoltoketjun terveysvaikutukset -projekti on hyödyntänyt koneoppimista ja geneettistä tietoa henkilökohtaisten luovutusvälien ennustamiseen. Tutkimusta rahoitti European Blood Alliance ja se toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Hollannin kansallisen veripalvelun Sanquinin kanssa.