Haku Menu

Tutkimusohjekirja

​Voit hakea luettelosta tutkimuksia nimellä, lyhenteellä, tutkimusnumerolla tai tutkimusryhmällä.

Am-KEL-genotyypitys, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
Am-KEL-D
Tutkimusnumero KL
1811
Tutkimusnumero SPRV
5241
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Näyte
10 ml lapsivettä steriiliin kertakäyttöruiskuun. Näyte otetaan aikaisintaan raskausviikolla 16. 

Lähete
Neuvolanäytetutkimukset/sikiön veriryhmätutkimus-lähete.
Lisäohjeet näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä lähetteen toisella sivulla.

Lähettäminen
Näyte on ehdottomasti lähetettävä huoneenlämpöisenä.

Huomautus
Tutkimuksesta on sovittava etukäteen laboratorion kanssa.

Lisätietoja
Neuvolanäytetutkimukset p. 050 3742 736.

Johdanto
Anti-K vasta-aineita esiintyy raskauden tai synnytyksen aikaisen immunisaation seurauksena tai ne ovat seurausta verensiirroista. Raskaudenaikainen immunisaatio on mahdollinen, jos sikiö on K-antigeenin suhteen positiivinen ja äiti negatiivinen. Anti-K vasta-aine voi aiheuttaa vakavan vastasyntyneen hemolyyttisen taudin. Äidin veren vasta-ainepitoisuus ja lapsiveden bilirubiinipitoisuus korreloivat huonosti anti-K:n aiheuttaman sairauden vakavuuteen. Tällä tutkimuksella määritetään sikiön K-veriryhmä lapsiveden soluista eristetystä DNA:sta.

Indikaatio
Raskaudenaikainen immunisaatio, kun äidillä on todettu anti-K vasta-aineita ja lapsen isä on heterotsygootti kyseisen antigeenin suhteen tai isän näytettä ei ole saatavissa.

Menetelmä
PCR-SSP

Tulos valmiina
Viikon kuluessa.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
31.10.2018

Am-RH-genotyypitys, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
Am-RH-D
Tutkimusnumero KL
6205
Tutkimusnumero SPRV
5239
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
RHD- ja RHCE -geenien alleelit D, C, c, E, e.

Näyte
10 ml lapsivettä steriiliin kertakäyttöruiskuun. Näyte otetaan aikaisintaan raskausviikolla 16.

Lähete
Neuvolanäytetutkimukset/sikiön veriryhmätutkimus-lähete. ​Lisäohjeet näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä lähetteen toisella sivulla.

Lähettäminen
Näyte on ehdottomasti lähetettävä huoneenlämpöisenä.

Huomautus
Tutkimuksesta on sovittava etukäteen laboratorion kanssa.

Lisätietoja
Neuvolanäytetutkimukset p. 050 3742 736.

Johdanto
Raskaudenaikainen Rh-immunisaatio on mahdollinen, jos sikiö on kyseisen Rh-antigeenin (D, C, c, E ja/tai e) suhteen positiivinen ja äiti on negatiivinen. Jos äidin vastaainepitoisuus on korkea, sikiöllä on vaara sairastua vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin. Äiti on voinut immunisoitua myös verensiirron seurauksena. Tällä tutkimuksella määritetään sikiön Rh-veriryhmä lapsiveden soluista eristetystä DNA:sta. Tutkimuksessa genotyypitetään se sikiön veriryhmätekijä, jota vastaan äidillä on vastaaine. Näin saadaan selville, onko sikiöllä riski sairastua vakavaan anemiaan.

Indikaatio
Raskaudenaikainen immunisaatio, kun äidin veren anti-D, -C, -c, -E tai -e-vastaainepitoisuus on korkea ja lapsen isä on heterotsygootti kyseisen antigeenin suhteen tai isän näytettä ei ole saatavissa.

Menetelmä
PCR-SSP

Tulos valmiina
Viikon kuluessa

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
31.10.2018

B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys    

Tutkimuksen lyhenne
E -ABORh
Tutkimusnumero KL
2951
Tutkimusnumero SPRV
3450
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Näyte
7 ml EDTA-verta. Vastasyntyneistä ja pienistä lapsista vähintään 0,5 ml EDTA-verta tai mikroverinäyte.

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Erikseen pyydettäessä kirjoitetaan lisämaksusta veriryhmäkortti (SPRV 4933). Suurin osa ABO- ja RhD-epäselvyyksistä selviää perustutkimuksen KL 2951 avulla, mutta joskus joudutaan tekemään jatkotutkimuksia ongelman selvittämiseksi. Tällöin laskutamme lisäksi ABO- tai RhD-jatkotutkimuksen (SPRV 5908 tai 5906). Jos veriryhmämäärityksessä on viitteitä vasta-aineista, teemme punasoluvastaaineiden tunnistuksen (SPRV 3408).

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920. Päivystysaikana (arkisin klo 16–08, lauantaisin ja pyhäpäivisin) p. 029 300 1001.

Johdanto
Ennen verensiirtoa ABO ja RhD -veriryhmämääritys on tehtävä kahdesta erikseen otetusta näytteestä, joista toinen voi olla sopivuuskoenäyte (ks. Veren sopivuuskoe). Turvallinen verensiirtohoito edellyttää, että veriryhmä ja vasta-aineiden seulonta (SPRV 3402) tehdään ajoissa ennen mahdollista verensiirtoa.

Indikaatio
Puuttuva/epäselvä veriryhmä.

Menetelmä
ABO- ja RhD-veriryhmä määritetään agglutinaatiomenetelmällä.

Tulos valmiina
Useimmiten samana arkipäivänä, jos näyte on perillä klo 10 mennessä. Päivystysaikana, arkisin klo 16–8 ja viikonloppuisin tehdään tutkimuksia vain potilaan tilan niin vaatiessa.

Viimeksi muokattu
20.06.2019

B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys ja vasta-aineiden seulonta    

Tutkimuksen lyhenne
B -ABORhAb
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
3402
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys (KL 2951 E -Veriryhmä, ABO ja Rh)
P -Punasoluvasta-aineiden seulonta (KL 2953 S -Veriryhmävasta-aineet, seulonta)

Näyte
7 ml EDTA-verta. Vastasyntyneistä ja pienistä lapsista vähintään 0,5 ml EDTA-verta tai mikroverinäyte.

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Jos veriryhmämäärityksessä on viitteitä vasta-aineista tai seulonta on positiivinen, teemme punasoluvasta-aineiden tunnistuksen (SPRV 3408).

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920. Päivystysaikana (arkisin klo 16–08, lauantaisin ja pyhäpäivisin) p. 029 300 1001.

Johdanto
Ennen verensiirtoa ABO ja RhD -veriryhmämääritys on tehtävä kahdesta erikseen otetusta näytteestä, joista toinen voi olla sopivuuskoenäyte (ks. Veren sopivuuskoe). Turvallinen verensiirtohoito edellyttää, että veriryhmä ja vasta-aineiden seulonta tehdään ajoissa ennen mahdollista verensiirtoa.

Indikaatio
Verensiirtoon varautuminen.

Menetelmä
ABO- ja RhD-veriryhmä määritetään agglutinaatiomenetelmällä. Punasoluvasta-aineet seulotaan tunnetuilla O-veriryhmän punasoluilla antiglobuliinimenetelmällä.

Tulos valmiina
Useimmiten samana arkipäivänä, jos näyte on saapunut klo 10 mennessä. Päivystysaikana, arkisin klo 16–8 ja viikonloppuisin tehdään tutkimuksia vain potilaan tilan niin vaatiessa.

Viimeksi muokattu
20.06.2019

B -ABO-vasta-aineet, IgG ja IgM    

Tutkimuksen lyhenne
B -ABOAbGM
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
3409
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
P -IgG- ja IgM- luokan vasta-aineet (KL 2956 S -Veriryhmä, isoagglutiniinit, IgG ja KL 2957 S -Veriryhmä, isoagglutiniinit, IgM)
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys (KL 2951 E -Veriryhmä, ABO ja Rh)
P -Punasoluvasta-aineiden seulonta (KL 2953 S-Veriryhmävasta-aineet, seulonta)

Näyte
7 ml EDTA-verta, ( tarvittaessa vastasyntyneestä lapsesta 0,5 ml EDTA-verta tai mikroverinäyte).

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Pienillä lapsilla tutkimus tulisi toistaa elinsiirtoa odotettaessa noin 3 kk välein, koska isoagglutiniinit vahvistuvat iän myötä. Immunisaatioepäilyissä tutkimme tarvittaessa myös lapsen ABO RhD -veriryhmän sekä suoran antiglobuliinikokeen. Jos lapsen ABO veriryhmä on tiedossa, se tulee kirjata lähetetietoihin.

Menetelmä soveltuu myös muiden kuin ABO-järjestelmän vasta-aineiden tutkimiseen, kun halutaan selvittää kuuluuko osa vasta-aineista IgG-luokkaan.

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920.

Johdanto
Isoagglutiniinien IgG ja IgM-luokan vasta-ainetittereitä tutkitaan suunniteltaessa elinsiirtoa ABO-veriryhmän vastaisesti. Tulosta voidaan hyödyntää elinsiirtotapahtuman ja välittömän elinsiirron jälkeisen hoidon suunnittelussa.

Sikiön punasolujen A- ja B-antigeenit voivat aiheuttaa äidin raskaudenaikaisen immunisaation. IgM-luokan vasta-aineiden lisäksi tällöin muodostuu myös IgG-luokan vasta-aineita, jotka pystyvät läpäisemään istukan ja aiheuttamaan sikiön ja vastasyntyneen punasolujen hemolysoitumista. IgG-luokan vasta-ainetitteriä voidaan käyttää diagnoosin tukena epäiltäessä ABO-immunisaatiota vastasyntyneen hemolyyttisen taudin syynä.

Indikaatio
ABO-veriryhmän vastainen elinsiirto, ABO-immunisaatioepäily.

Menetelmä
Osa tutkittavasta näytteestä käsitellään pelkistävällä aineella, joka pilkkoo IgM-luokkaan kuuluvat vasta-aineet. Käsitellystä ja käsittelemättömästä näytteestä tehdään laimennossarjat, jotka tutkitaan A- ja/tai B-soluilla agglutinaatio- ja antiglobuliinimenetelmällä.

Tulos valmiina
Useimmiten samana arkipäivänä, jos näyte on perillä klo 10 mennessä.

Tulkinta
Lausunto
Titteri ilmoitetaan sen laimennoksen käänteislukuna, jossa agglutinaatio vielä havaitaan. IgG-luokan vasta-ainetitteri korreloi huonosti vastasyntyneen hemolyyttisen taudin kliiniseen vaikeusasteeseen. Korkea IgG-luokan isoagglutiniinititteri tukee kuitenkin ajatusta ABO-immunisaatiosta vastasyntyneen hemolyyttisen taudin syynä.

Viimeksi muokattu
31.10.2018

B -Antitrombiini P73L-mutaation määritys    

Tutkimuksen lyhenne
B –ATP73L-D
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5039
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Jos tilataan vain DNA-tutkimus: 2–5 ml EDTA-verta. Näyte voidaan toimittaa postitse. HUOM! Postitse toimitetusta näytteestä ei voi tehdä muita kuin DNA-tutkimuksia.

Jos DNA-tutkimusten lisäksi tilataan muita tutkimuksia, ks. hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Näyte voidaan toimittaa postitse, ks. yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo, p. 029 300 1414.

Johdanto
Antitrombiinin toiminnallinen vajaus aiheuttaa kohonneen riskin verisuonitukosten syntymiselle. Antitrombiini on elimistön keskeinen fysiologinen antikoagulantti, joka inaktivoi trombiinin lisäksi myös hyytymistekijöitä IX, X, XI ja XII sekä plasmiinia ja kallikreiinia. Antitrombiinin vajausta pidetään yhtenä vaikeimmista perinnöllisistä trombofilioista. Geenivirheet voivat selittää tukostaipumusta ja niiden määritystä voidaan käyttää tukostaipumuksen selvittelyssä. Uudessa tutkimuksessa määritetään serpiiniryhmään kuuluvan antitrombiinigeenin (SERPINC1) kohdassa 173883881 sijaitseva C>T nukleotidimuutos, joka saa aikaan aminohappomuutoksen proliinista leusiiniksi (P73L). ATP73L-mutaatio on löydetty Suomessa v. 2013. Lähes 90 % suomalaisista tyypin 2 antitrombiinin vajausta sairastavista potilaista on mutaation kantajia.

Indikaatio
Tyypin 2 antitrombiinivajauksen seulonta, jos suvussa on todettu kyseisen geenivirheen kantaja.
Tyypin 2 antitrombiinivajauksen geneettisen taustan selvittäminen.  Tyypin 2 antitrombiinivajauksessa antitrombiinin pitoisuus on normaali, mutta aktiivisuus on pienentynyt (elimistö tuottaa rakenteellisesti ja toiminnallisesti virheellistä proteiinia).

Menetelmä
RFLP-menetelmä

Tulos valmiina
Tutkimus tehdään joka toinen kuukausi.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
03.01.2017

B -Haimansiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLAHaim
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5360
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B –HLA-Bw, epitoopit
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Elinsiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Haimansiirtoa odottamaan asetettavat potilaat ovat pääasiassa myös munuaisen siirtoa odottavia potilaita. Näin ollen haimansiirtopotilaiden tutkimuksissa noudatetaan munuaisensiirtopotilaiden protokollaa. Ennen haimansiirtoa määritetään potilaan HLA-A, B- ja DRB1–geenit, HLA-Bw-epitoopit sekä ABO-ja Rh-veriryhmä. HLA tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset, jotka tehdään ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketti sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

Indikaatiot
Haimasiirtoa odottava potilas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -Hepariinitrombosytopeniatutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HeparTP
Tutkimusnumero KL
4399
Tutkimusnumero SPRV
3449
Tutkimusryhmä
Trombosyyttitutkimukset
Kuvaus

​Näytteenottopäivät
Maanantai-perjantai. Tutkimus on aina tilattava etukäteen. Jos alustava tulos halutaan samana päivänä, on näytteen oltava Veripalvelussa ennen klo 12.

Näyte
1 ml seerumia. Suositellaan, ettei potilas saisi hepariinia kuuteen tuntiin ennen näytteen ottoa. Jos näyte otetaan arterianeulasta, verta tulee valuttaa n. 10 ml ennen hepariinivasta-ainenäytteen ottamista.

Lähete
Trombosyyttitutkimukset-lähete. Jos vastaus halutaan kiireellisenä, on lähetteeseen merkittävä puhelin- tai faksinumero.

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Hepariinin aiheuttaman trombosytopenian ja tukostaipumuksen (HIT) diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin ja laboratoriomäärityksiin. Hepariinin indusoimat vasta-aineet, jotka kohdistuvat hepariini-PF4-kompleksia kohtaan, määritetään kvantitatiivisella ELISA-menetelmällä (HPIA, anti-heparin-PF4 antibodies by enzyme immunoassay). Funktionaalisella menetelmällä (HIPA, heparin–induced platelet activation test) varmistetaan, että vasta-aineet kykenevät myös aktivoimaan trombosyyttejä hepariinin läsnä ollessa. Negatiivinen vasta-ainetulos HPIA:lla sulkee pois HIT-epäilyn suurella todennäköisyydellä, joten jatkotutkimus HIPA:lla ei ole tarpeen. Vasta-ainepitoisuuden suurentuessa myös HIT:n ja tukosten todennäköisyys suurenee. Osassa tapauksia vasta-aineet eivät kuitenkaan kykene aktivoimaan trombosyyttejä, eivätkä siten aiheuta HIT:ä. Tästä syystä kaikki positiiviset vasta-ainelöydökset tulee kansainvälisten suositusten mukaan tarkistaa funktionaalisella menetelmällä. Funktionaalisella testillä varmennettu positiivinen HPIA:n vasta-ainelöydös yhdessä
kliinisten löydösten kanssa varmentaa HIT-diagnoosin.

Indikaatio
Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta
Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta

Menetelmä
Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus PF4:n ja hepariinin avulla EIA-tekniikalla sekä trombosyyttien aktivaatiotesti.

Tulos valmiina
HPIA-tutkimus tehdään samana päivänä, jos näyte on Veripalvelussa ennen klo 12. Trombosyyttien aktivaatiotutkimus (HIPA) tehdään seuraavana arkipäivänä.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-A, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAAD
Tutkimusnumero KL
4539
Tutkimusnumero SPRV
3678
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu elin- tai veren kantasolujen siirtoa odottavien potilaiden ja heidän luovuttajien tutkimuspaketteihin. HLA-A-tyypitys tehdään myös trombosyyttisiirtoja saaville potilaille, jos heillä on leukosyyttivasta-aineita ja huono siirtovaste trombosyyteille. Tutkimusta käytetään myös tiettyjen autoimmuunitautia sairastavien potilaiden diagnostisena apuna. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSO tai PCR-SSP.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-A, DNA-tutkimus, tarkennettu    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAADT
Tutkimusnumero KL
4739
Tutkimusnumero SPRV
3697
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu veren kantasolujen siirtoa odottavien potilaiden ja heidän rekisteriluovuttajien tai HLA:n suhteen epäidenttisten sukulaisluovuttajien tutkimuspaketteihin. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSP tai SBT.

Tulos valmiina
2–3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-Abacavir-yliherkkyys, HLA-assosiaatio, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAAbac
Tutkimusnumero KL
6206
Tutkimusnumero SPRV
5336
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, farmakogenetiikka
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
Kudossopeutuvuustutkimukset: HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796

Johdanto
Farmakogenetiikka on uudehko tieteenala, joka tutkii geenien vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Perinnöllisistä tekijöistä riippuen voi tietty lääkeannos aiheuttaa toiselle potilaalle haittavaikutuksia, vaikka sopii hyvin toiselle potilaalle. Farmakogeneettisten tutkimusten avulla voidaan määrittää kullekin potilaalle mahdollisimman hyvin sopiva lääkeaine ja lääkeannos.

Abakaviiri-yliherkkyys liittyy vahvasti HLA-B*57:01-alleeliin ja kyseisen HLA-alleelin huomioimisen yksilöidyn lääkehoidon suunnittelussa on osoitettu merkittävästi alentavan yliherkkyysreaktion riskiä (Mallal S ym. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med 2008;358(6):568).

Indikaatiot
Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Menetelmät
SSO tai SBT.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.11.2016

B -HLA-Addisonin tauti, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAAddi
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5323
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. HLA-DRB1*03-tekijän on todettu assosioituvan Addisonin tautiin.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-Allopurinoli-yliherkkyys, HLA-assosiaatio, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAAllo
Tutkimusnumero KL
6207
Tutkimusnumero SPRV
5338
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, farmakogenetiikka
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Farmakogenetiikka on uudehko tieteenala, joka tutkii geenien vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Perinnöllisistä tekijöistä riippuen voi tietty lääkeannos aiheuttaa toiselle potilaalle haittavaikutuksia, vaikka sopii hyvin toiselle potilaalle. Farmakogeneettisten tutkimusten avulla voidaan määrittää kullekin potilaalle mahdollisimman hyvin sopiva lääkeaine ja lääkeannos.

Allopurinoli-hoitoon saattaa liittyä yliherkkyyttä, Stevens-Johnson-syndoroomaa sekä epidermaalista nekrolyysiä. Allopurinolin haittavaikutusten on osoitettu liittyvän HLA-B*58:01-alleeliin (Hung SI ym. HLA-B*5801 allele as a genetic marker for severe cutaneous adverse reactions caused by allopurinol. Proc Natl Acad Sci USA 2005;102(11):4134).

Indikaatiot
Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Menetelmät
SSO tai SBT

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.11.2016

B -HLA-Amoksisilliini-klavulaanihappo, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLAAmox
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5350
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, farmakogenetiikka
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Farmakogenetiikka on uudehko tieteenala, joka tutkii geenien vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Perinnöllisistä tekijöistä riippuen voi tietty lääkeannos aiheuttaa toiselle potilaalle haittavaikutuksia, vaikka sopii hyvin toiselle potilaalle. Farmakogeneettisten tutkimusten avulla voidaan määrittää kullekin potilaalle mahdollisimman hyvin sopiva lääkeaine ja lääkeannos.

Yleisesti käytetyn antibiootin amoksisilliini-klavulaanihapon haittavaikutuksena tavattavan hepatiitin on osoitettu liittyvän yleisesti HLA-haplotyyppiin DRB1*15:01;DQB1*06:02 (Hautekeete ML ym. HLA association of amoxicillin-clavulanate-induced hepatitis. Gastroenterology 1999;117(5):1181).

Indikaatiot
Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Menetelmät
SSO tai SBT

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.11.2016

B -HLA-autoimmuunihepatiitti, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAHepa
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5322
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. HLA-DRB1*03-tekijän on todettu assosioituvan krooniseen autoimmuunihepatiittiin.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
10.02.2017

B –HLA-B*27, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLAB27
Tutkimusnumero KL
3075
Tutkimusnumero SPRV
3604
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

​​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteesen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. Selkärankareumaan sairastuneista yli 90 prosentilla ja reaktiiviseen artriittiin tai Reiterin tautiin sairastuneista noin 70 prosentilla todetaan HLA-B*27 -tekijä. Positiivinen tutkimustulos tukee diagnoosia, mutta ei ole yksin diagnostinen, koska kyseinen HLA-tekijä esiintyy noin 8 prosentilla normaaliväestössä.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-B, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLABD
Tutkimusnumero KL
4540
Tutkimusnumero SPRV
3677
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu elin- tai veren kantasolujen siirtoa odottavien potilaiden ja heidän luovuttajien tutkimuspaketteihin. HLA-B-tyypitys tehdään myös trombosyyttisiirtoja saaville potilaille, jos heillä on leukosyyttivasta-aineita ja huono siirtovaste trombosyyteille. Tutkimusta käytetään myös tiettyjen autoimmuunitautia sairastavien potilaiden diagnostisena apuna. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSO tai PCR-SSP.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-B, DNA-tutkimus, tarkennettu    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLABDT
Tutkimusnumero KL
4738
Tutkimusnumero SPRV
3698
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu veren kantasolujen siirtoa odottavien potilaiden ja heidän rekisteriluovuttajien tai HLA:n suhteen epäidenttisten sukulaisluovuttajien tutkimuspaketteihin. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSP tai SBT.

Tulos valmiina
2–3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-Basedowin (Gravesin) tauti, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAGrav
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5326
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. HLA-DRB1*03-tekijän on todettu assosioituvan Basedowin (Gravesin) tautiin.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-Behcetin tauti, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLABeh
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5337
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. HLA-B*51:01-tekijän on todettu assosioituvan Behcetin tautiin, erityisesti taudin vaikeampaan muotoon.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO tai SSP tai SBT.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-C, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLACD
Tutkimusnumero KL
4541
Tutkimusnumero SPRV
3676
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu kantasolusiirtoa odottavien potilaiden ja elin-/kantasolujen luovuttajien tutkimuspaketteihin. Tutkimusta käytetään myös tiettyjen autoimmuunitautia sairastavien potilaiden diagnostisena apuna. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSO tai PCR-SSP.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-C, DNA-tutkimus, tarkennettu    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLACDT
Tutkimusnumero KL
4737
Tutkimusnumero SPRV
3700
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu veren kantasolujen siirtoa odottava potilaiden ja heidän rekisteriluovuttajien tai HLA:n suhteen epäidenttisten sukulaisluovuttajien tutkimuspaketteihin. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSP tai SBT.

Tulos valmiina
2–3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-diabetes tyyppi 1, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAIDDM
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5325
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. Voimakkaimmin diabetesalttiuteen liittyvät HLA-haplotyypit DRB1*04:01;DQB1*03:02 ja DRB1*03:01;DQB1*02:01. Tyypin 1 diabetekselta suojaa Suomessa varsin yleinen HLA-haplotyyppi DRB1*15:01;DQB1*06:02.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-DPB, DNA-tutkimus, tarkennettu    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLADPBD
Tutkimusnumero KL
4538
Tutkimusnumero SPRV
3648
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu veren kantasolujen siirtoa odottavien potilaiden ja heidän luovuttajiensa tutkimuspaketteihin. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSO tai PCR-SSP tai SBT.

Tulos valmiina
2–3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-DQA, DNA-tutkimus, tarkennettu    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLADQADT
Tutkimusnumero KL
4536
Tutkimusnumero SPRV
3645
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu tiettyjen autoimmuunitautia sairastavien potilaiden tutkimuksiin diagnostisena apuna. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSO tai PCR-SSP.

Tulos valmiina
2–3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-DQB, DNA-tutkimus, tarkennettu    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLADQBD
Tutkimusnumero KL
4537
Tutkimusnumero SPRV
3646
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu veren kantasolujen siirtoa odottavien potilaiden ja heidän reksiteriluovuttajien tutkimuspaketteihin sekä tiettyjen autoimmuunitautia sairastavien potilaiden tutkimuksiin diagnostisena apuna. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSO tai SBT.

Tulos valmiina
2–3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-DRB, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLADRBD
Tutkimusnumero KL
1866
Tutkimusnumero SPRV
3644
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu elin- ja veren kantasolujen siirtoa odottavien potilaiden ja heidän luovuttajiensa tutkimuspaketteihin. Tutkimusta käytetään myös tiettyjen autoimmuunitautia sairastavien potilaiden diagnostisena apuna. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSO tai PCR-SSP.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-DRB, DNA-tutkimus, tarkennettu    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLADRDT
Tutkimusnumero KL
4542
Tutkimusnumero SPRV
3605
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Huomautus
Erityistilanteessa tutkimukset voidaan tehdä myös sylkinäytteestä.

Indikaatiot
Tutkimus kuuluu veren kantasolujen siirtoa odottavien potilaiden ja heidän rekisteriluovuttajien tai HLA:n suhteen epäidenttisten sukulaisluovuttajien tutkimuspaketteihin. Tutkimusta ei yleensä tilata erillisenä.

Menetelmä
PCR-SSO tai PCR-SSP tai SBT.

Tulos valmiina
2–3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -HLA-Flukloksasilliini-maksatoksisuus, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLAFluc
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5384
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, farmakogenetiikka
Kuvaus

​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Farmakogenetiikka on tieteenala, joka tutkii geenien vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Perinnöllisistä tekijöistä riippuen voi tietty lääkeannos aiheuttaa toiselle potilaalle haittavaikutuksia, vaikka sopii hyvin toiselle potilaalle. Farmakogeneettisten tutkimusten avulla voidaan määrittää kullekin potilaalle mahdollisimman hyvin sopiva lääkeaine ja lääkeannos.

Flukloksasilliinin aiheuttaman maksavaurion on osoitettu liittyvän HLA-B*57:01-alleeliin (Daly A ym. HLA-B*5701 genotype is a major determinant of drug-induced liver injury due to flucloxacillin. Nature Genetics 2009;41(7):816).

Indikaatiot
Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Menetelmät
SSO tai SSP tai SBT.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.11.2016

B -HLA-Karbamatsepiini-yliherkkyys, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLACarb
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5385
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, farmakogenetiikka
Kuvaus

​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Farmakogenetiikka on tieteenala, joka tutkii geenien vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Perinnöllisistä tekijöistä riippuen voi tietty lääkeannos aiheuttaa toiselle potilaalle haittavaikutuksia, vaikka sopii hyvin toiselle potilaalle. Farmakogeneettisten tutkimusten avulla voidaan määrittää kullekin potilaalle mahdollisimman hyvin sopiva lääkeaine ja lääkeannos.

Karbamatsepiini-yliherkkyys liittyy vahvasti HLA-A*31:01- ja HLA-B*15:02-alleeleihin. Kyseisten HLA-alleelien huomioiminen yksilöidyn lääkehoidon suunnittelussa on osoitettu merkittävästi alentavan yliherkkyysreaktion riskiä (Genin E ym. HLA-A*31:01 and different types of carbamazepine-induced severe cutaneous adverse reactions: an international study and meta-analysis. Pharmacogenomics J. 2014;14(3):281 ja Wei CY ym. Direct interaction between HLA-B and carbamazepine activates T cells in patients with Stevens-Johnson syndrome. J Allergy Clin Immunol. 2012;129(6):1562).

Indikaatiot
Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Menetelmät
SSO tai SSP tai SBT.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.11.2016

B -HLA-keliakia, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAKeli
Tutkimusnumero KL
4640
Tutkimusnumero SPRV
3627
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. Keliakiaan sairastuneista yli 90 prosentilla todetaan HLA-DQA1*05 ja HLA-DQB*02 ja pienemmällä osalla (5–12 %) HLA-DQB1*03:02. Positiivinen tutkimustulos tukee diagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseiset HLA-tekijät esiintyvät varsin yleisenä normaaliväestössä. Mikäli kaikki tutkitut HLA-markkerit ovat negatiivisia, on keliakian todennäköisyys erittäin pieni.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-korioretinopatia (Birdshot), DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAReti
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5329
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. Birdshot korioretinopatiaan sairastuneista yli 90 prosentilla todetaan HLA-A*29-tekijä. Positiivinen tutkimustulos ei ole täysin diagnostinen, koska kyseinen HLA-tekijä esiintyy noin 0,4 prosentilla normaaliväestössä. Mikäli HLA-A*29-tekijää ei todeta, on korioretinopatian todennäköisyys erittäin pieni.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-lasten reuma, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAJIA
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5373
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. HLA-DRB1*08:01-tekijän on todettu assosioituvan lasten reumaan.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO tai SSP tai SBT.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-multippeliskleroosi, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAMS
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5327
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. Multippeliskleroosiin sairastuneilla todetaan HLA-DQA1*01:02- ja HLADQB1* 06:02-alleeleita kaksi kertaa useammin kuin normaaliväestöllä. Positiivinen tutkimustulos tukee diagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseiset HLAtekijät esiintyvät noin 14–18 prosentilla normaaliväestössä.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-myasthenia gravis, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAMyas
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5334
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. HLA-B*08 ja HLA-DRB1*03 -tekijöiden on todettu assosioituvan myasthenia gravikseen.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-myelodysplastinen oireyhtymä, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAMyel
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5341
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, farmakogenetiikka
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml sitraattiverta (mieluiten Na-sitraatti- tai ACD-putki).

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p.. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Farmakogenetiikka on uudehko tieteenala, joka tutkii geenien vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Perinnöllisistä tekijöistä riippuen voi tietty lääkeannos aiheuttaa toiselle potilaalle haittavaikutuksia, vaikka sopii hyvin toiselle potilaalle. Farmakogeneettisten tutkimusten avulla voidaan määrittää kullekin potilaalle mahdollisimman hyvin sopiva lääkeaine ja lääkeannos.

Myelodysplastisen syndrooman hoidossa käytettävän immunosuppression hoitovasteen on osoitettu olevan merkittävästi parempi henkilöillä, joilla on HLA-DRB1*15- alleeli (Saunthararajah Y ym. HLA-DR15 (DR2) is overrepresented in myelodysplastic syndrome and aplastic anemia and predicts a response to immunosuppression in myelodysplastic syndrome. Blood 2002;100(5):1570).

Indikaatiot
Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Menetelmät
SSO tai SBT

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.11.2016

B -HLA-myyräkuume, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAMyyr,
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5328
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. HLA-B*08 ja HLA-DRB1*03-tekijöiden on todettu assosioituvan myyräkuumeeseen.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-narkolepsia, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLANark
Tutkimusnumero KL
4881
Tutkimusnumero SPRV
5303
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. Narkolepsiaan sairastuneista lähes 100 prosentilla todetaan HLA-DQA1*01:02 ja HLA-DQB1*06:02. Positiivinen tutkimustulos tukee diagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseiset HLA-tekijät esiintyvät noin 14-18 prosentilla normaaliväestössä. Mikäli näitä HLA-tekijöitä ei todeta, on narkolepsian todennäköisyys erittäin pieni.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-nivelreuma, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAReu
Tutkimusnumero KL
4801
Tutkimusnumero SPRV
5331
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteesen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita.

Seropositiivista nivelreumaa sairastavista potilaista 60 prosenttia on HLA-DRB1*04-positiivisia. Positiivinen tutkimustulos HLA-DRB1*04-allotyypin suhteen tukee nivelreumadiagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseinen allotyyppi esiintyy noin 15 prosentilla normaaliväestössä. HLA-DRB1*01-allotyypin on todettu assosioituvan lievempään nivelreuman muotoon.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-psoriasis, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAPsor
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5332
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. HLA-C*06-tekijän on todettu assosioituvan psoriasikseen.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-reaktiivinen artriitti, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLARea
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5330
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita.

Reaktiiviseen artriittiin sairastuneista noin 70 prosentilla todetaan HLA-B*27-tekijä. Positiivinen tutkimustulos tukee diagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseinen HLA-tekijä esiintyy noin 8 prosentilla normaaliväestössä.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-Reiterin tauti, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAReit
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5333
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita.

Reiterin tautiin sairastuneista noin 70 prosentilla todetaan HLA-B*27-tekijä. Positiivinen tutkimustulos tukee diagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseinen HLA-tekijä esiintyy noin 8 prosentilla normaaliväestössä.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-selkärankareuma, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLAAnky
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5324
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita.

Selkärankareumaan sairastuneista yli 90 prosentilla todetaan HLA-B*27-tekijä. Positiivinen tutkimustulos tukee diagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseinen HLA-tekijä esiintyy noin 8 prosentilla normaaliväestössä. Mikäli HLA-B*27- tekijää ei todeta, on selkärankareuman todennäköisyys pieni.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -HLA-Sjögrenin oireyhtymä, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -HLASjö
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5335
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, tautiassosiaatio
Kuvaus

Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Tiettyihin HLA-alleeleihin tiedetään liittyvän kohonnut tai alentunut alttius sairastua eri tauteihin. HLA-alleeli voi myös liittyä taudin vakaavuusasteeseen. Epäiltäessä HLA:han liittyvää tautia, kannattaa potilaan tutkimuksiin sisällyttää HLA-tutkimus. HLA-tulosta voidaan käyttää diagnostiikan tukena ja perinnöllisten riskien arvioinnissa. Suomalainen väestö on geeniperimältään suhteellisen homogeeninen, joten tunnetusti vahvat HLA-tautiassosiaatiot ovat Suomessa tavallisesti erityisen voimakkaita. HLA-DRB1*03 ja HLA-DQB1*02 -tekijöiden on todettu assosioituvan Sjögrenin oireyhtymään.

Indikaatiot
Tiettyihin HLA-alleeleihin liittyy kohonnut tai alentunut tautialttius, esimerkiksi useisiin autoimmuunitauteihin liittyy vahva HLA-assosiaatio. HLA-tutkimusta voidaan käyttää diagnostiikan tukena sekä perinnöllisen riskin arvioinnissa.

Menetelmät
SSO

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B –HLA-tyypitys ja leukosyyttivasta-aineet trombosyyttisiirtoa varten    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLATrb
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5365
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, trombosyytti, siirtovaste
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys
S- Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG
S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta ja 10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Lähete
HLA/Trombosyyttisiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
HLA-tyypitys tehdään, mikäli sitä ei ole aiemmin jo tehty.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet voivat heikentää trombosyyttien siirtovastetta, jos vasta-aineet kohdistuvat luovuttajan solujen pinnalla olevia HLA-antigeeneja vastaan. Tällöin siirtovastetta voidaan yleensä parantaa keräämällä trombosyytit potilaalle kudostyypiltään sopivilta luovuttajilta.

Indikaatiot
Trombosytopeniapotilaat, joille ei saada toivottua hoitovastetta tavanomaisilla trombosyyttisiirroilla.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
03.01.2017

B -Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -FV-D
Tutkimusnumero KL
4410
Tutkimusnumero SPRV
3267
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Jos tilataan vain DNA-tutkimus: 2–5 ml sitraatti- tai EDTA-verta. Näyte voidaan toimittaa postitse. HUOM! Postitse toimitetusta näytteestä ei voi tehdä muita kuin DNAtutkimuksia.

Jos DNA-tutkimusten lisäksi tilataan muita tutkimuksia, ks. hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Näyte voidaan toimittaa postitse, ks. yleiset lähetysohjeet

Huomautuksia
Tutkimus tehdään veren valkosolujen DNA:sta. Tulos ei ole luotettava, mikäli tutkittavalle on tehty kantasolujen tai maksan siirto.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Hyytymistekijä V:n geenivirhe (FV Leiden, FV G1691A, FV R506Q ) on yleisin perinnöllinen laskimotukostaipumuksen vaaratekijä. Sen esiintyvyys Suomessa on 2-3 %.

Hyytymistekijä V:n geenivirhe muuttaa hyytymistekijää V niin, ettei proteiini C pysty inaktivoimaan sitä normaaliin tapaan. Seurauksena on hyytymishäiriö, josta käytetään nimitystä APC-resistenssi.

Indikaatio
Laskimotukostaipumuksen selvittely.

Menetelmä
PCR, LightCycler –teknologia.

Tulos valmiina
Vastaus on valmis kahdessa viikossa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
17.07.2017

B -Immuunitrombopeniatutkimus, vastasyntyneen    

Tutkimuksen lyhenne
B -NAIT
Tutkimusnumero KL
4268
Tutkimusnumero SPRV
3420
Tutkimusryhmä
Trombosyyttitutkimukset
Kuvaus

​Tutkimukseen kuuluu
B -Trombosyyttien alloantigeenityypitys, DNA-tutkimus (äiti, isä, lapsi)
B -Trombosyyttivasta-aineet, tyypitys (äiti, isä)
B -Trombosyytit, autovasta-aineet (kval) (äiti, isä)

Näytteenottopäivät
Tutkimus tulee aina tilata etukäteen. Kiireellisissä tapauksissa tutkimuksia tehdään sopimuksen mukaan ja tällöin suositellaan yhteydenottoa Veripalvelun lääkäriin.

Näyte
Verinäyte: Äidistä ja isästä 10 ml seerumiputki ja 3 x 10 ml (tai 4 x 7 ml) EDTA-verta. Lapsesta 0,5–2 ml EDTA- tai sitraattiverta.

Lapsivesinäyte: Näytteitä käsittelevien henkilöiden on käytettävä käsineitä DNA-kontaminaation estämiseksi. Näytteen tutkimisesta on aina sovittava etukäteen. 10ml lapsivettä steriiliin kertakäyttöruiskuun. Näyte otetaan aikaisintaan raskausviikolla 16+. Näytteet tulisi ottaa alkuviikosta siten, että ne ovat Veripalvelussa viimeistään torstaina klo 14.00.

Lähete
Sikiön ja vastasyntyneen alloimmuunitrombosytopenia (NAIT) konsultaatiolomake

Lähettäminen
Verinäyte: Huoneenlämmössä (17–24 °C). Kylmänä vuodenaikana näytteet on pakattava niin, että ne pysyvät huoneenlämpöisinä. Näytteen tulee olla Veripalvelussa näytteenottoa seuraavana päivänä klo 9 mennessä, ks. yleiset lähetysohjeet.

Lapsivesinäyte: Näyte pidetään huoneenlämmössäja lähetetään Veripalveluun välittömästi. Näyte ei saa jäätyä. Näytteen lähettämisestä ilmoitetaan trombosyyttilaboratorioon (p. 050 390 3448). Näytteet pakataan niin, että näyteruiskun mäntä ei pääse painumaan alas.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Alloimmuunitrombosytopenia (NAIT) on tavallisin vastasyntyneen vaikean trombosytopenian syy. Sikiön isältään perimä, äidiltä puuttuva trombosyyttiantigeeni (HPA, human platelet alloantigen) voi aiheuttaa äidin immunisaation. IgG-luokan vasta-aineet läpäisevät istukan ja johtavat sikiön trombosyyttien ennenaikaiseen tuhoutumiseen. Alloimmuunitrombosytopeniaa ei seulota raskausaikana. Diagnostiset selvittelyt aloitetaan useimmiten syntymän jälkeen, kun lapsella todetaan vaikea trombosytopenia ja vuotokomplikaatio (aivoverenvuoto, sisäelinvuodot, petekkiat, mustelmat).

Näytteet otetaan äidistä, lapsesta ja isästä. Ensin tutkitaan näytteet tavallisimpien alloimmuunitrombosytopeniaa aiheuttavien alloantigeenien suhteen (HPA-1, -2, -3, -4, -5, -6 ja -15). Jos äidin ja lapsen välillä todetaan HPA-epäsopivuus, tutkitaan onko äidillä osoitettavissa vasta-aineita kyseistä tekijää kohtaan. Harvinaisten alloimmuunitrombosytopeniaa aiheuttavien antigeenien poissulkemiseksi tehdään tarvittaessa ristikoe isän trombosyyteillä ja äidin seeruminäytteellä. Isän ja äidin HPA-tulosten perusteella arvioidaan NAIT:n riskin esiintymistä seuraavissa raskauksissa.

Indikaatio
Vastasyntyneen trombosytopenia tai epäily sikiön trombosytopeniasta.

Menetelmä
DNA-tutkimus ja glykoproteiinispesifinen ELISA.

Tulos valmiina
2–4 viikossa riippuen lisätutkimusten määrästä. Kiireellisissä tapauksissa HPA-alloantigeenityypitys voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä. Suositellaan yhteenottoa Veripalvelun hemostaasi- ja trombosyyttitutkimusten lääkäriin.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
23.11.2017

B –KIR, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -KIRD
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5353
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, kantasolusiirto, kantasolujensiirto
Kuvaus

​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Kantasolujensiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Veren kantasolusiirteen mukana potilaaseen siirtyy myös luovuttajaperäisiä NK-soluja (ns. luonnollisia tappajasoluja), joilla nykykäsityksen mukaan on tärkeä rooli sekä leukemian jäännössolujen tuhoamisessa että rejektion ja käänteishyljinnän estossa. NK-solujen toimintaa säätelevät erilaiset reseptorit, joista yksi ryhmä on KIR-molekyylit. Retrospektiivisten tutkimusten mukaan osalla luovuttajista KIR-molekyylien valikoima on sellainen (ns. B-haplotyypit), että luovuttajan NK-solut pystyvät tuhoamaan potilaan leukemiasoluja ja estämään CMV-reaktivaatioita keskimääräistä tehokkaammin. Tällaisen siirteen saaneilla potilailla erityisesti AML:n uusimisriski näyttää pienenevän. Suotuisan KIR-genotyypin omaavat veren kantasoluluovuttajat voidaan tunnistaa luovuttajan KIR-genotyypityksen avulla.

Indikaatiot
Veren kantasoluluovuttajaa erityisesti AML-potilaille valittaessa luovuttajan KIR-genotyyppiä voidaan käyttää yhtenä lisävalintakriteerinä, jos potilaalle on olemassa useita HLA:n puolesta yhdenveroisia luovuttajaehdokkaita.

Menetelmät
SSP (alihankintana tehtävä tutkimus)

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -Maksansiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLAMaks
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5361
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Elinsiirto-läheteHLA_Elinsiirto.pdf

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Ennen maksansiirtoa määritetään potilaan HLA-A, B- ja DRB1–geenit sekä ABO-ja Rh-veriryhmä. HLA tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset jotka tehdään ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketti sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

Indikaatiot
Maksasiirtoa odottava potilas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -Munuaisensiirtopotilaan HLA 1 tutkimuspaketti    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA1Mun
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5304
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B –HLA-Bw, epitoopit
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Elinsiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Ennen munuaissiirtoa on potilaan ja luovuttajaehdokkaan välinen kudossopeutuvuus selvitettävä. Kudossopeutuvuutta varten määritetään HLA-A, B- ja DR-geenit, HLABw-epitooppi, sekä ABO- ja Rh-veriryhmät sekä leukosyyttien sopivuuskoe. Tutkimusten mukaan siirron tulokset ovat sitä paremmat, mitä vähemmän potilaan ja luovuttajan kudostyypeissä on eroja. Veriryhmien täytyy yleensä olla sopivat ja leukosyyttien eli valkosolujen sopivuuskokeen perusteella potilaalla ei saa ennen siirtoa olla vasta-aineita luovuttajan leukosyyttejä vastaan. HLA 1 tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset jotka tehdään ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketti sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

Indikaatiot
Munuaissiirtoa odottava potilas.

Menetelmät
Ks yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -Munuaisensiirtopotilaan HLA 2 tutkimuspaketti    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA2Mun
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5305
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Näyte
 x 7 ml EDTA-verta

Lähete
HLA/Elinsiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
HLA tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset jotka tehdään ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketti sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa. Kudostyyppi tulee varmistaa ennen kuin potilas voidaan asettaa listalle odottamaan munuaisen siirtoa.

Indikaatiot
Munuaissiirtoa odottava potilas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -Munuaisensiirtopotilaan luovuttajaehdokkaan HLA 1 tutkimuspaketti    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA1Se
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5355
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B –HLA-Bw, epitoopit
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Elinsiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Ennen munuaissiirtoa on potilaan ja luovuttajaehdokkaan välinen kudossopeutuvuus selvitettävä. Kudossopeutuvuutta varten määritetään HLA-A, B- ja DR-geenit, HLABw-epitooppi, sekä ABO- ja Rh-veriryhmät sekä leukosyyttien sopivuuskoe. Tutkimusten mukaan siirron tulokset ovat sitä paremmat, mitä vähemmän potilaan ja luovuttajan kudostyypeissä on eroja. Veriryhmien täytyy yleensä olla sopivat ja leukosyyttien eli valkosolujen sopivuuskokeen perusteella potilaalla ei saa ennen siirtoa olla vasta-aineita luovuttajan leukosyyttejä vastaan. Suurin osa munuaisluovuttajista on aivokuolleita, joiden kudostyyppi määritetään laboratoriossa päivystyksenä. Mikäli harkitaan munuaisensiirtoa elävältä luovuttajalta, tutkitaan mahdollisten luovuttajaehdokkaiden näytteet samalla tavalla kuin potilaan näytteet.  Kudossopeutuvuustutkimusten asiantuntijat antavat konsultaatiota kudossopeutuvuudesta tarpeen vaatiessa. HLA 1 tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset jotka tehdään ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketti sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

Indikaatiot
Munuaissiirtoa odottavan potilaan luovuttajaehdokkaat.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B –Munuaisensiirtopotilaan luovuttajaehdokkaan HLA 2 tutkimuspaketti    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA2Se
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5358
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta

Lähete
HLA/Elinsiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
HLA-tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset jotka tehdään ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketti sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa. Elävän elinluovuttajan kudostyyppi tulee varmistaa ennen munuaisen siirtoa.

Indikaatiot
Munuaissiirtoa odottavan potilaan luovuttajaehdokas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -P2Y12-reseptorieston seuranta (B -VASP)    

Tutkimuksen lyhenne
B -VASP
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5178
Tutkimusryhmä
Trombosyyttitutkimukset
Kuvaus

Näyte
3 ml sitraattiverta (3,2 M). Näytteenotossa on estettävä trombosyyttien aktivaatio (kylmäshokki, ravistelu). Hemolysoitunut näyte ei kelpaa. Näyte säilyy 72 h huoneenlämmössä.

Lähete
Trombosyyttitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä (17–24 °C). Näytteen tulee olla Veripalvelussa näytteenottoa seuraavana päivänä klo 9 mennessä, ks. yleiset lähetysohjeet.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Potilailla esiintyy yksilöiden välisiä eroja lääkevasteissa ja resistenssissä. VASP-tutkimusta voidaan käyttää ADP-reseptorin toimintaa estävien lääkkeiden (P2Y12-antagonistit) hoitovasteen seurannassa.

VASP (Vasodilator Stimulated Phosphoprotein) on solunsisäinen trombosyyttiproteiini. Se esiintyy normaalioloissa fosforyloitumattona. VASP:n fosforylaatiota säätelee syklinen AMP (cAMP) -kaskadi. Tätä aktivoi prostaglandiini E1 (PGE1) ja ADP inhiboi sitä P2Y12-reseptorin kautta. VASP:n fosforylaatio korreloi P2Y12-reseptorin inhibition kanssa. ADP-reseptorin toimintaa estävät lääkkeet (P2Y12-antagonistit) estävät ADP:n vaikutuksen, jolloin VASP:n fosforyloitunut muoto (VASP-P) lisääntyy.

Indikaatio
ADP-reseptorin toimintaa estävien lääkkeiden (P2Y12-antagonistit) hoitovasteen seuranta.

Menetelmä
ELISA-menetelmä

Tulos valmiina
Tulos valmistuu 1-2 päivässä.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
24.04.2017

B -Potilaan HLA 1 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA1PK
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5306
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, kantasolujensiirto, kantasolusiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Näyte
3 x 7 ml EDTA-verta.

Kantasolusiirtotoiminnassa laadukas preanalytiikka on erittäin tärkeää. Yksilön tunnistamisen varmistamiseksi sekä näytesekaannusriskin poistamiseksi siirtokeskukset edellyttävät kantasolusiirtoon liittyvissä tutkimuksissa, että HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan eri näytteenottokerroilla, kohtalokkaiden erehdysten välttämiseksi. HLA1- ja HLA2-näytteet tulisi ottaa eri päivinä.

Jos näytteet kuitenkin on välttämätöntä ottaa samana päivänä, tulee ne ottaa selkeästi erillisillä näytteenottokerroilla ja näyteputkissa tulee olla näytteenottoajankohta (päivämäärä ja kellonaika) sekä kahden näytteenottajan kuittaus osoituksena potilaan henkilöllisyyden varmistamisesta kahdesti.

Lähete
HLA/Kantasolujensiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Veren kantasolujen siirrossa pyritään potilaan ja luovuttajan mahdollisimman hyvään kudossopeutuvuuteen. Varmimmin tämä toteutuu, jos potilaalle löytyy kudostyypiltään identtinen sukulaisluovuttaja, yleensä potilaan sisarus. Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan sen vuoksi myös mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Potilaan ja luovuttajaehdokkaan HLA-tyyppi sekä veriryhmä tutkitaan aina kahdesta eri aikaan otetusta näytteestä ennen siirtoa.

Jos tutkimus tehdään siksi, että harkinnassa on haploidenttinen kantasolusiirto, pyydetään tästä mainitsemaan lähetteessä, koska se vaikuttaa kudossopeutuvuuden arviointiin.

Indikaatiot
Kantasolujensiirtoa odottava potilas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
01.03.2019

B -Potilaan HLA 2 näyte pakastettavaksi myöhempää tutkimustarvetta varten    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA2FrK
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5357
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, kantasolujensiirto, kantasolusiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
S –Sytomegalovirus, IgG vasta-aineet
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys
Näytteen pakastus

Virustutkimukset ovat FINAS-akkreditoinnin piirissä.

Näyte
3 x 7 ml EDTA-verta ja 10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Kantasolusiirtotoiminnassa laadukas preanalytiikka on erittäin tärkeää. Yksilön tunnistamisen varmistamiseksi sekä näytesekaannusriskin poistamiseksi siirtokeskukset edellyttävät kantasolusiirtoon liittyvissä tutkimuksissa, että HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan eri näytteenottokerroilla, kohtalokkaiden erehdysten välttämiseksi. HLA1- ja HLA2-näytteet tulisi ottaa eri päivinä.

Jos näytteet kuitenkin on välttämätöntä ottaa samana päivänä, tulee ne ottaa selkeästi erillisillä näytteenottokerroilla ja näyteputkissa tulee olla näytteenottoajankohta (päivämäärä ja kellonaika) sekä kahden näytteenottajan kuittaus osoituksena potilaan henkilöllisyyden varmistamisesta kahdesti.

Lähete
HLA/Kantasolujensiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Veren kantasolujen siirrossa pyritään potilaan ja luovuttajan mahdollisimman hyvään kudossopeutuvuuteen. Kudostyypitys ja veriryhmämääritys tehdään aina kahdesta erillisestä, eri aikaan otetusta näytteestä. Kun potilaan HLA 2 -näyte halutaan ottaa talteen ennen kuin tiedetään, onko potilas etenemässä siirtoon, näyte voidaan toimittaa Veripalveluun pakastettavaksi. Näytteelle aktivoidaan myöhemmin tarvittavat jatkotutkimukset (SPRV 5390).

Indikaatiot
Veren kantasolujen siirtoa odottava potilas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Jatkotutkimukset
SPRV 5390 B –Potilaan HLA2 pakastetun näytteen jatkotutkimukset (sisältö sama kuin SPRV 5308 B –Potilaan HLA2 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto).

Viimeksi muokattu
27.02.2019

B -Potilaan HLA 2 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA2PRK
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5308
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, kantasolujensiirto, kantasolusiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-B, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-C, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-DQB, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-DPB, DNA-tutkimus, tarkennettu
S –Sytomegalovirus, IgG vasta-aineet
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Virustutkimukset ovat FINAS-akkreditoinnin piirissä.

Näyte
3 x 7 ml EDTA-verta ja 10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Kantasolusiirtotoiminnassa laadukas preanalytiikka on erittäin tärkeää. Yksilön tunnistamisen varmistamiseksi sekä näytesekaannusriskin poistamiseksi siirtokeskukset edellyttävät kantasolusiirtoon liittyvissä tutkimuksissa, että HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan eri näytteenottokerroilla, kohtalokkaiden erehdysten välttämiseksi. HLA1- ja HLA2-näytteet tulisi ottaa eri päivinä.

Jos näytteet kuitenkin on välttämätöntä ottaa samana päivänä, tulee ne ottaa selkeästi erillisillä näytteenottokerroilla ja näyteputkissa tulee olla näytteenottoajankohta (päivämäärä ja kellonaika) sekä kahden näytteenottajan kuittaus osoituksena potilaan henkilöllisyyden varmistamisesta kahdesti.

Lähete
HLA/Kantasolujensiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Kun veren kantasolujen siirto hoitomuotona on aktiivisessa harkinnassa, potilaan kudostyyppi tutkitaan tarkennetusti toisesta kudostyypitysnäytteestä riippumatta siitä, onko harkinnassa kantasolusiirto HLA-identtiseltä sisarukselta, HLA-epäsopivalta (ns. hahploidenttiseltä) sukulaiselta tai rekisteriluovuttajalta. Jos tutkimus tehdään siksi, että harkinnassa on haploidenttinen kantasolusiirto, pyydetään tästä mainitsemaan lähetteessä, koska se vaikuttaa kudossopeutuvuuden arviointiin. Tutkimuksista on koottu valmiit tutkimuspaketit, joiden tarkoituksena on helpottaa ja selventää tutkimuspyyntöjä. Järjestelyllä haluamme varmistaa, että potilaista ja luovuttajaehdokkaista tehdään siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketit sisältävät laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa. Rekisterisiirtotoiminta vaatii, että tutkimukset ovat EFI:n akkreditoimia.

Indikaatiot
Kantasolujensiirtoa odottava potilas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
2–3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
27.02.2019

B -Proteiini C mutaatio W380G, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -ProtC-D
Tutkimusnumero KL
6242
Tutkimusnumero SPRV
5012
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Jos tilataan vain DNA-tutkimus: 2–5 ml sitraatti- tai EDTA-verta. Näyte voidaan toimittaa postitse. HUOM! Postitse toimitetusta näytteestä ei voi tehdä muita kuin DNAtutkimuksia.

Jos DNA-tutkimusten lisäksi tilataan muita tutkimuksia, ks.  hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Näyte voidaan toimittaa postitse, ks. yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Ks. P –Proteiini C –tutkimus. Valtaosa suomalaisen väestön proteiini C:n 2-tyypin vajauksesta johtuu W380Gpistemutaatiosta, joten tyyppi 2 -vajausta voidaan etsiä tehokkaasti geenitutkimuksella.

Indikaatio
Proteiini C -vajauksen tutkiminen tukostaipumuksen selvittelyn yhteydessä, jos hankinnaiset tekijät estävät aktiivisuusmittauksen käytön tai tekevät tuloksesta epäluotettavan. Sukulaistutkimus, jos proposituksella on todettu proteiini C -geenin W380G-mutaatio.

Menetelmä
RFLP-menetelmä

Tulos valmiina
Tutkimus tehdään erikseen tilattaessa.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
03.01.2017

B -Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -FII-D
Tutkimusnumero KL
1920
Tutkimusnumero SPRV
5001
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Jos tilataan vain DNA-tutkimus: 2–5 ml sitraatti- tai EDTA-verta. Näyte voidaan toimittaa postitse. HUOM! Postitse toimitetusta näytteestä ei voi tehdä muita kuin DNA-tutkimuksia.

Jos DNA-tutkimusten lisäksi tilataan muita tutkimuksia, ks. hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Näyte voidaan toimittaa postitse, ks. yleiset lähetysohjeet

Huomautuksia
Tutkimus tehdään veren valkosolujen DNA:sta. Tulos ei ole luotettava, mikäli tutkittavalle on tehty kantasolujen tai maksan siirto.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Protrombiinin geenin G20210A-pistemutaatio on toiseksi yleisin perinnöllinen laskimotukostaipumuksen vaaratekijä. Sen esiintyvyys Suomessa on n. 1 %.

Protrombiinin geenin pistemutaatioon liittyy normaalia suurempi protrombiinipitoisuus, minkä oletetaan lisäävän tukosalttiutta.

Indikaatio
Laskimotukostaipumuksen selvittely.

Menetelmä
PCR, LightCycler –teknologia.

Tulos valmiina
Vastaus on valmis kahdessa viikossa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
17.07.2017

B -Punasoluvasta-aineiden tunnistus    

Tutkimuksen lyhenne
B -VRAbTu1
Tutkimusnumero KL
2955, 2951, 3015
Tutkimusnumero SPRV
3408
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -Vasta-aineiden tunnistus (KL 2955 B -Veriryhmävasta-aineet, tunnistus)
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys (KL 2951 E -Veriryhmä, ABO ja Rh)
E -Suora antiglobuliinikoe (KL 3015 E -Coombs, suora (kval)
​Tarvittaessa B -Punasoluvasta-aineiden tunnistus, panagglutiniini, lyhenne B -VRAbTu3, SPRV 3412, KL 4181 (laskutetaan erikseen)

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta. Lapsista 1 x 7 ml EDTA-verta, vastasyntyneistä ja pienistä lapsista vähintään 1 ml EDTA-verta. Jos sairaalassa on tehty sopivuuskokeita, lähetetään myös veriyksiköiden sopivuuskoeletkun jaokkeet (sekä sopivat että sopimattomat).

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete. Mukaan liitetään sairaalassa saadut tulokset ja reaktiovoimakkuudet sekä seulonta / paneelisolujen valmistaja ja eränumero.

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Jos potilaan verensiirrolla on kiire, tulisi tutkimuksista sopia etukäteen. Tutkimusta jatketaan tarvittaessa lisäpaneeleilla.  Päivystysaikana tehtävä vasta-aineiden tunnistustutkimus on suppeampi ja tutkimuksia jatketaan tarvittaessa seuraavana arkipäivänä. Ks. myös kohta B –Punasoluvasta-aineiden tunnistus, panagglutiniini.

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920. Päivystysaikana (arkisin klo 16–08, lauantaisin ja pyhäpäivisin) p. 029 300 1001.

Johdanto
Vasta-aineiden seulonnassa, sopivuuskokeissa tai veriryhmämäärityksessä löydetty vasta-aine tulee turvallisen verensiirron varmistamiseksi tunnistaa. Vasta-ainetunnistuksen perusteella annetaan verensiirtosuositus, joka ohjaa oikean veren valinnassa.

Indikaatio
Positiivinen tulos vasta-aineseulonnassa ja/tai sopivuuskokeessa tai muu syy epäillä punasoluvasta-aineita. Jos epäillään vastasyntyneen hemolyyttistä tautia, on äidin näytteen lisäksi syytä lähettää pieni verinäyte myös lapsesta. Tehdään myös verensiirron haittavaikutusten selvityksen yhteydessä.

Menetelmä
Vasta-aineen tunnistamiseksi potilaan näyte tutkitaan solupaneelilla entsyymi- ja antiglobuliinimenetelmällä. Tutkimusta jatketaan tarvittaessa eri paneeleilla ja/tai muilla menetelmillä harkinnan mukaan.

Tulos valmiina
Useimmiten samana päivänä, jos näyte on perillä klo 10 mennessä. Jos vasta-aine on vaikeasti tunnistettava tai vasta-aineita on useita, tuloksen valmistuminen voi viivästyä. Päivystysaikana, arkisin klo 16–8 ja viikonloppuisin, tehdään tutkimuksia vain potilaan tilan niin vaatiessa. Jos potilaalla on panagglutiniineja, tulos on valmiina samana arkipäivänä, jos näyte on perillä klo 8.30 mennessä. Tutkimusta B -Punasoluvasta-aineiden tunnistus, panagglutiniini(SPRV 3412) ei tehdä päivystysaikana.

Tulkinta
Lausunto ja suositus sopivuuskokeisiin valittavista veriyksiköistä.

B -Punasoluvasta-aineiden tunnistus, panagglutiniini
Mikäli vasta-aineen tunnistus edellyttää autovasta-aineiden (panagglutiniinien) absorbointia, laskutamme tutkimukset 3408 ja 3412. Monet potilailla olevat autovasta-aineet ovat ns. panagglutiniineja, jotka reagoivat potilaan punasolujen lisäksi kaikkien muidenkin punasolujen kanssa. Potilaalla saattaa olla samanaikaisesti myös allovasta-aineita, jos hän on immunisoitunut verensiirtojen tai raskauden seurauksena. Tutkimuksessa autovasta-aineet absorboidaan plasmasta punasolujen pintaan, jolloin mahdolliset allovasta-aineet tunnistetaan absorboidusta näytteestä. Myös sopivuuskokeet voidaan tehdä absorboidulla näytteellä.

Lähetteeseen on tärkeää merkitä potilaan saamat verensiirrot, koska tietoa hyödynnetään tutkimuksen teossa ja tulkinnassa.

Viimeksi muokattu
31.12.2018

B –Rekisteriluovuttajan HLA tutkimuspaketti, kantasolujensiirto    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLARekK
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5362
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, kantasolujensiirto, kantasolusiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-B, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-C, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-DQB, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-DPB, DNA-tutkimus, tarkennettu
S –Sytomegalovirus, IgG vasta-aineet
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys
HI virus, antigeeni ja vasta-aineet
Hepatiitti C virus, vasta-aineet
Hepatiitti B virus, s-antigeeni
Treponema Pallidum, vasta-aineet
Hepatiitti B virus, c-antigeeni, vasta-aineet
Jatkotutkimusnäyte, luovuttajan/yksikön tiedot

Virustutkimukset ovat FINAS-akkreditoinnin piirissä.

Näyte
Kantasolurekisteri järjestää näytteenoton.

Lähete
HLA/Kantasolujensiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Kun veren kantasolujen siirtoa hoitomuotona harkitaan, mutta potilaalle ei löydy kudostyypiltään identtistä sukulaisluovuttajaa, jatketaan luovuttajan etsimistä useimmiten myös suomalaisesta ja kansainvälisistä luovuttajarekistereistä. Tätä varten potilaan ja rekisteriluovuttajaehdokkaiden HLA 2-tutkimus tehdään laajennetusti ja tarkennetusti. Tutkimuksista on koottu valmiit tutkimuspaketit, joiden tarkoituksena on helpottaa ja selventää tutkimuspyyntöjä. Tutkimuspaketit sisältävät laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa. Rekisterisiirtotoiminta vaatii, että tutkimukset ovat EFI:n akkreditoimia.

Indikaatiot
Veren kantasolujen siirtoa odottavan potilaan rekisteriluovuttajaehdokkaat.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
2-3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
31.01.2018

B -RH-genotyypitys, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -RH
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5295
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
RHD- ja RHCE -geenien alleelit D, C, c, E, e, Cw.

Näyte
7 ml EDTA-verta.

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920.

Johdanto
Potilaan punasoluantigeenien määritys on oleellinen osa vasta-aineiden tunnistusta. Serologista veriryhmäantigeenien määritystä voivat kuitenkin häiritä lähiaikoina annetut verensiirrot sekä voimakas panagglutiniini. Lähiaikoina siirretyt punasolut näkyvät antigeenien määrityksessä kaksoispopulaatioina, jolloin potilaan omaa veriryhmää ei voida varmuudella määrittää. Panagglutiniinit ovat punasoluvasta-aineita, jotka reagoivat kaikkien punasolujen kanssa ilman selkeää spesifiteettiä. Ne reagoivat myös potilaan omien punasolujen kanssa, joten ne vaikeuttavat serologisissa määrityksissä allovasta-aineiden erottamista autovasta-aineista. Panagglutiniinit hankaloittavat myös antigeenien määritystä mahdollisesti johtaen vääriin positiivisiin tuloksiin.

Riippumatta aiemmista verensiirroista tai vasta-aineista potilaan näytteestä eristetystä DNA:sta voidaan määrittää veriryhmäantigeenit PCR-pohjaisilla genotyypitysmenetelmillä. Potilaan genotyyppi auttaa sopivien verien valinnassa.

Indikaatio
Veriryhmäantigeenien serologinen tyypitys voi olla vaikeaa, jos potilaalle on lähiaikoina siirretty punasoluja tai tutkimuksia häiritsee potilaan voimakas panagglutiniini. Tällöin potilaan genotyyppi auttaa sopivien verien valinnassa.

Menetelmä
PCR-SSP

Tulos valmiina
Viikon kuluessa.

Tulkinta
Asiakas merkitsee lähetteelle haluaako lausunnon ja sopivuuskoesuosituksen genotyypitystulosten lisäksi.

Viimeksi muokattu
31.12.2018

B -Sikiön RHD-veriryhmä suojausta varten    

Tutkimuksen lyhenne
B –SikiöRH
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5250
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Näyte
7 mL EDTA-verta. Näyte otetaan raskausviikolla 24–26 samanaikaisesti kuin RhDnegatiivisesta äidistä otetaan 2. veriryhmävasta-aineseulontanäyte.

Lähete
Lähetteiden tilaukset: neuvolanäytetutkimukset p. 050 3742 736.

Lähettäminen
Näyte tulee lähettää mahdollisimman pian siten, että näyte on Veripalvelussa viimeistään 3–5 vuorokauden kuluessa näytteenottopäivästä. Perjantaisin otetut verinäytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa pystyasennossa viikonlopun yli ja postitetaan heti maanantaina. Näyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä. Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään. Näytteet lähetetään 1. luokan kirjeenä. Lähettäjä maksaa postimaksun. Näytteitä ei saa laittaa postilaatikkoon vaan ne tulee toimittaa Itellan toimipisteeseen, ks. tarkemmat ohjeet yleiset lähetysohjeet.

Huomautus
Tutkimus ei sovellu aiemmin anti-D vasta-aineen muodostaneiden äitien sikiöiden RhD-määritykseen. Heitä varten on tutkimus B-Sikiön-RH-genotyypitys, DNA-tutkimus, äidin näyte (SPRV 5284, KL 6254), joka voidaan tehdä raskausviikosta 16 alkaen.

Lisätietoja
Neuvolanäytetutkimukset p. 050 3742 736.

Johdanto
Raskaudenaikainen RhD-immunisaatio on mahdollinen, jos sikiö on RhD-positiivinen ja äiti RhD-negatiivinen. Immunisaatiota ehkäistään anti-D-immuniglobuliinisuojauksella. THL Äitiyshuollon asiantuntijatyöryhmän suosituksesta tulee kaikille RhD-negatiivisille äideille antaa neuvolassa anti-D-immunoglobuliinisuojaus raskausviikolla 28–30 (Äitiysneuvolaopas 2013). Suojauksen kohdentamiseksi ainoastaan niihin äiteihin, joiden sikiö on RhD-positiivinen, voidaan määrittää sikiön RHD-veriryhmä äidin verinäytteestä. Suojauksen kohdentamisella varmistetaan anti-D-immunoglobuliinin saatavuus, eikä odottavaa äitiä altisteta turhaan plasmaperäiselle valmisteelle. Raskauden edetessä äidin verenkiertoon vapautuu sikiöperäistä DNA:ta, josta voidaan määrittää sikiön RhD-veriryhmä reaaliaikaisen PCR-menetelmän avulla. Sikiön DNA hajoaa pian synnytyksen jälkeen, joten määritys kohdistuu meneillään olevaan raskauteen.

Indikaatio
Raskaudenaikaisen anti-D immunoglobuliinisuojauksen kohdentaminen ainoastaan niihin äiteihin, joiden sikiö on RhD-positiivinen.

Menetelmä
Reaaliaikainen PCR.

Tulos valmiina
Tulos on valmis viikon kuluessa.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
31.10.2018

B -Sikiön RH-genotyypitys, DNA-tutkimus, äidin näyte    

Tutkimuksen lyhenne
B -RH-fD
Tutkimusnumero KL
6254
Tutkimusnumero SPRV
5284
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Näyte
2x 7 mL EDTA- verta. Näyte otetaan aikaisintaan raskausviikolla 16.

Lähete
Neuvolanäytetutkimukset/sikiön veriryhmätutkimus-lähete. ​Lisäohjeet näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä lähetteen toisella sivulla.

Lähettäminen
Näyte pidetään huoneenlämmössä ja lähetetään Veripalveluun välittömästi. Näytteen on oltava Veripalvelussa 3 vrk:n kuluessa näytteenotosta ja perjantaisin viimeistään klo 14 mennessä. Ei kuljetusta viikonlopun yli. Näytteen lähettämisestä ilmoitetaan neuvolanäytetoimistoon (puh. 050–3742736).

Huomautus
Tutkimuksesta on aina sovittava etukäteen viimeistään kolme päivää ennen näytteenottoa. Tutkimus ei sovellu monisikiöraskauksille.

Lisätietoja
Neuvolanäytetutkimukset p. 050 3742 736.

Johdanto
Anti-D on merkittävin vastasyntyneen hemolyyttistä tautia aiheuttava vasta-aine. Raskaudenaikainen RhD-immunisaatio on mahdollinen, jos sikiö on RhD-positiivinen ja äiti RhD-negatiivinen. Kun äidin vasta-ainepitoisuus on korkea, sikiöllä on vaara sairastua vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin. Sikiön RhD-määritys on mahdollista tehdä myös äidin verinäytteestä perinteisen lapsivesinäytteen sijaan. Raskauden edetessä äidin verenkiertoon vapautuu sikiöperäistä DNA:ta, josta voidaan määrittää sikiön RhD-veriryhmä reaaliaikaisen PCRmenetelmän avulla. Plasmasta tehtävällä tutkimuksella vältetään diagnostinen lapsivesipunktio. Tulos mahdollistaa raskaana olevan RhD-negatiivisen äidin seurannan ja hoidon suunnittelunennakkoon.

Indikaatio
Raskaudenaikainen immunisaatio, kun äidillä on todettu anti-D vasta-aineita ja lapsen isä on heterotsygootti D-antigeenin suhteen tai isän näytettä ei ole saatavissa.

Menetelmä
Reaaliaikainen PCR.

Tulos valmiina
Tulos on valmis viikon kuluessa. Jos sikiön veriryhmämääritystulos on RhD-negatiivinen, suositellaan varmistusnäytettä 2–3 viikon kuluttua.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
17.07.2017

B -Sukulaisluovuttajan HLA 1 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA1SK
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5356
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, kantasolujensiirto, kantasolusiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Virustutkimukset eivät ole akkreditoinnin piirissä.

Näyte
3 x 7 ml EDTA-verta.

​Kantasolusiirtotoiminnassa laadukas preanalytiikka on erittäin tärkeää. Yksilön tunnistamisen varmistamiseksi sekä näytesekaannusriskin poistamiseksi siirtokeskukset edellyttävät kantasolusiirtoon liittyvissä tutkimuksissa, että HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan eri näytteenottokerroilla, kohtalokkaiden erehdysten välttämiseksi. HLA1- ja HLA2-näytteet tulisi ottaa eri päivinä.

Jos näytteet kuitenkin on välttämätöntä ottaa samana päivänä, tulee ne ottaa selkeästi erillisillä näytteenottokerroilla ja näyteputkissa tulee olla näytteenottoajankohta (päivämäärä ja kellonaika) sekä kahden näytteenottajan kuittaus osoituksena potilaan henkilöllisyyden varmistamisesta kahdesti.

Lähete
HLA/Kantasolujensiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.


Jos sukulaisluovuttaja asuu ulkomailla, voi HLA1-tutkimuksen tehdä sylkinäytteestä. Ota yhteyttä p. 029 300 1796 (kudossopeutuvuustutkimukset) sopiaksesi näytteenottojärjestelyistä.

Johdanto
Veren kantasolujen siirrossa pyritään potilaan ja luovuttajan mahdollisimman hyvään kudossopeutuvuuteen. Varmimmin tämä toteutuu, jos potilaalle löytyy kudostyypiltään identtinen sukulaisluovuttaja, yleensä potilaan sisarus. Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan sen vuoksi myös mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Vastaus sisältää lausunnon alustavasta kudossopeutuvuudesta ja mahdollisen HLA II -näytepyynnön sopivista henkilöistä. Mikäli harkinnassa on haploidenttinen kantasolusiirto, pyydetään tästä mainitsemaan lähetteessä, koska se vaikuttaa kudossopeutuvuuden arviointiin.

Indikaatiot
Veren kantasolujen siirtoa odottavan potilaan omaisluovuttajaehdokkaat.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
29.03.2019

B -Sukulaisluovuttajan HLA 2 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA2SRK
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5370
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, kantasolujensiirto, kantasolusiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-B, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-C, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-DQB, DNA-tutkimus, tarkennettu
B -HLA-DPB, DNA-tutkimus, tarkennettu
S –Sytomegalovirus, IgG vasta-aineet
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Virustutkimukset ovat FINAS-akkreditoinnin piirissä.

Näyte
3 x 7 ml EDTA-verta ja 10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Kantasolusiirtotoiminnassa laadukas preanalytiikka on erittäin tärkeää. Yksilön tunnistamisen varmistamiseksi sekä näytesekaannusriskin poistamiseksi siirtokeskukset edellyttävät kantasolusiirtoon liittyvissä tutkimuksissa, että HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan eri näytteenottokerroilla, kohtalokkaiden erehdysten välttämiseksi. HLA1- ja HLA2-näytteet tulisi ottaa eri päivinä.

Jos näytteet kuitenkin on välttämätöntä ottaa samana päivänä, tulee ne ottaa selkeästi erillisillä näytteenottokerroilla ja näyteputkissa tulee olla näytteenottoajankohta (päivämäärä ja kellonaika) sekä kahden näytteenottajan kuittaus osoituksena potilaan henkilöllisyyden varmistamisesta kahdesti.

Lähete
HLA/Kantasolujensiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Potilaan ja luovuttajaehdokkaan HLA-tyyppi sekä veriryhmä tutkitaan aina kahdesta eri aikaan otetusta näytteestä ennen siirtoa. Potilaan HLA 1 -näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan myös mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet, ja joissakin tilanteissa luovuttajaehdokkaaksi voidaan harkita myös sellaista sukulaisluovuttajaa, joka ei ole potilaan kanssa kudostyypiltään identtinen. Veren kantasolujen siirtoon tarvittavista tutkimuksista on koottu valmiit tutkimuspaketit, joiden tarkoituksena on helpottaa ja selventää tutkimuspyyntöjä. Järjestelyllä haluamme varmistaa, että potilaista ja luovuttajaehdokkaista tehdään siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketit sisältävät laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa. Kantasolusiirtotoiminta vaatii, että tutkimukset ovat EFI:n akkreditoimia.

Indikaatiot
Veren kantasolujen siirtoa odottavan potilaan sukulaisluovuttajaehdokas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
2–3 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
27.02.2019

B -Suolensiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLASuol
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5363
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Elinsiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Ennen suolensiirtoa määritetään potilaan HLA-A, B- ja DRB1–geenit sekä ABO-ja Rhveriryhmä. HLA tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset jotka tehdään ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketti sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

Indikaatiot
Suolisiirtoa odottava potilas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B –Sydän/keuhkonsiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti    

Tutkimuksen lyhenne
B –HLA1SyKe
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5364
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

​​Tutkimukseen kuuluu
B -HLA-A, DNA-tutkimus
B -HLA-B, DNA-tutkimus
B -HLA-DRB, DNA-tutkimus
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
HLA/Elinsiirto-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Ennen sydämen tai keuhkonsiirtoa määritetään potilaan HLA-A, B- ja DRB1–geenit sekä ABO-ja Rh-veriryhmä. HLA tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset jotka tehdään ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketti sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

Indikaatiot
Sydän-/keuhkosiirtoa odottava potilas.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

B -Trombosyytit, autovasta-aineet (kval)    

Tutkimuksen lyhenne
B -TromAbO
Tutkimusnumero KL
3487
Tutkimusnumero SPRV
3413
Tutkimusryhmä
Trombosyyttitutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
T –Glykoproteiinit, IgG-vasta-aineet

Näytteenottopäivät
Näytteiden tulee olla Veripalvelussa tiistaina tai torstaina (ei arkipyhinä) klo 9:ään mennessä. Muista päivistä tulee sopia erikseen (veloitetaan näytteenkäsittelymaksu).

Näyte
1 ml seerumia ja 3 x 10 ml (tai 4 x 7 ml) EDTA-verta.

Lähete
Trombosyyttitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Huoneenlämmössä (17 – 24 °C). Kylmänä vuodenaikana näytteet tulee pakata niin, että ne pysyvät huoneenlämpöisinä. Näytteen tulee olla Veripalvelussa näytteenottoa seuraavana päivänä klo 9 mennessä, ks. yleiset lähetysohjeet.

Huomautuksia
Pseudotrombosytopenia (putkitrombopenia) tulee olla suljettu pois. Jos potilaan trombosyyttipitoisuus on näytteenottopäivänä alle 10 – 15x109/l, trombosyyttien eristäminen autovasta-ainetutkimusta varten ei todennäköisesti onnistu.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Immunologisella mekanismilla syntyvä trombosytopenia (ITP) diagnosoidaan sulkemalla pois muut mahdolliset trombosytopeniaa aiheuttavat tilat. ITP-diagnoosia tukee trombosyyttien pinnalla todettu autovasta-ainelöydös, jolla on glykoproteiinispesifiteettiä. Tällöin ITP on kirjallisuuden mukaan hyvin todennäköinen (> 90 %). Negatiivinen löydös ei kuitenkaan tälläkään määritysmenetelmällä täysin poissulje ITP:n mahdollisuutta. Primaarinen ITP erotetaan sekundaarisesta ITP:stä sulkemalla pois sairaudet ja lääkitys, joihin tiedetään liittyvän ITP.

Indikaatio
Autoimmuunitrombosytopenian selvittely.

Menetelmä
Glykoproteiinispesifinen ELISA.

Tulos valmiina
Kolmessa viikossa.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -Trombosyytit, funktiotutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -TromFu
Tutkimusnumero KL
3125
Tutkimusnumero SPRV
3206
Tutkimusryhmä
Trombosyyttitutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -Trombosyytit
P -Trombosyytit, aggregaatiot (spontaani ja valitut laukaisuaineet)
P -Hyytymistekijä VIII
P -von Willebrand -tekijä, aktiivisuus

Näyte
Ei voida tutkia lähetetystä näytteestä. Potilaan tulee varata aika näytteenottoa varten laboratoriosta, p. 029 300 1414.

Lähete
Trombosyyttitutkimukset-lähete

Huomautuksia
Potilas ei saa käyttää asetyylisalisyylihappoa eikä muita tulehduskipulääkkeitä 10 vuorokauteen ennen tutkimusta.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Trombosyyttien synnynnäiset toimintahäiriöt ovat harvinaisia. Ne voivat johtua trombosyyttien puutteellisesta yhteistoiminnasta (esim. aggregaation heikkous Glanzmannin trombasteniassa), trombosyyttien ja verisuonen seinämän välisestä heikentyneestä adheesiosta (esim. Bernard-Soulierin tauti), trombosyyttien sekreetiovajauksesta tai trombosyyttien ja hyytymistekijöiden puutteellisesta vuorovaikutuksesta. Trombosyyttien hankinnaiset toimintahäiriöt ovat yleisempiä kuin synnynnäiset häiriöt, mutta muistuttavat niitä mekanismeiltaan.

Indikaatio
Kliinisesti merkitsevä vuototaipumus, joka ei johdu hyytymistekijävajauksesta, vaikeasta trombosytopeniasta eikä perustaudista.

Menetelmä
Aggregaatiovasteen mittaaminen eri laukaisuaineilla.

Tehdään
Tilauksesta

Tulos valmiina
Kahdessa viikossa

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
09.04.2018

B -Trombosyyttien alloantigeenityypitys, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -TAg-D
Tutkimusnumero KL
4277
Tutkimusnumero SPRV
5151
Tutkimusryhmä
Trombosyyttitutkimukset
Kuvaus

Näyte
7 ml sitraatti- tai EDTA-verta. Lapsesta vähintään 0,5–2 ml sitraatti- tai EDTA-verta. Lapsivesinäytettä 10 ml ruisku.

Lähete
Sikiön ja vastasyntyneen alloimmuunitrombosytopenia (NAIT) konsultaatiolomake

Lähettäminen
Verinäyte voidaan toimittaa postitse, ks. yleiset lähetysohjeet. Lapsivesinäyte on lähetettävä ehdottomasti huoneenlämmössä.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Trombosyyttispesifisiin antigeeneihin (HPA, human platelet antigen) kohdistuvia vasta-aineita voi syntyä trombosyyttisiirtojen ja raskauksien seurauksena. Yleisimmät trombosyyttiantigeenit ovat HPA-1, -2, -3, -4, -5, -6 ja -15, joista jokaisella on a- ja/ tai b-alleeli joko homo- tai heterotsygoottisena.

Indikaatio
Sikiön ja vastasyntyneen trombosytopeniatutkimukset
Immunisoituminen trombosyyttiantigeeneille verensiirtojen yhteydessä (jatkotutkimus)
Posttransfuusiopurppuran (PTP) epäily (jatkotutkimus)

Menetelmä
PCR-SSP

Tulos valmiina
Kahdessa viikossa

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
11.01.2017

B -Trombosyyttivasta-aineet, tyypitys    

Tutkimuksen lyhenne
B -TAb-Ty
Tutkimusnumero KL
2796
Tutkimusnumero SPRV
3414
Tutkimusryhmä
Trombosyyttitutkimukset
Kuvaus

Näytteenottopäivät
Näytteiden tulee olla Veripalvelussa tiistaina tai torstaina (ei arkipyhinä) klo 9:ään mennessä. Muista päivistä tulee sopia erikseen (veloitetaan näytteenkäsittelymaksu).

Näyte
1 ml seerumia ja 3 x 10 ml (tai 4 x 7 ml) EDTA-verta.

Lähete
Trombosyyttitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä (17–24 °C). Kylmänä vuodenaikana näytteet tulee pakata niin, että ne pysyvät huoneenlämpöisinä. Näytteen tulee olla Veripalvelussa näytteenottoa seuraavana päivänä klo 9 mennessä, ks. yleiset lähetysohjeet.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Trombosyyttien pinnalla on veriryhmärakenteiden kaltaisia trombosyyttispesifisiä alloantigeeneja, joille voi muodostua vasta-aineita verensiirron tai raskauden yhteydessä. Myös autoimmuunitrombopeniassa vasta-aineet voivat reagoida spesifisesti erilaisten solukalvon proteiinien kanssa (esim. GPIIbIIIa tai GPIbIX). Mikäli HPA-vasta-aineita löytyy, tehdään myös Trombosyyttien alloantigeenityypitys (SPRV 5151, KL 4277) B -Trombosyyttien alloantigeenityypitys, DNA-tutkimus. Tutkimus laskutetaan erikseen.

Indikaatio
Huonojen trombosyyttisiirtovasteiden syyn selvittely
Epäily verensiirron aiheuttamasta posttransfuusiopurppurasta (PTP)

Menetelmä
Glykoproteiinispesifiset ELISA-menetelmät.

Tulos valmiina
Kolmessa viikossa, kiireellisissä tapauksissa tärkeimmät tutkimukset viikossa.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
04.01.2017

B -Veren sopivuuskoe    

Tutkimuksen lyhenne
B -Xkoe
Tutkimusnumero KL
2935
Tutkimusnumero SPRV
3404
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Näyte
2 x 7 ml EDTA-verta.

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Sopivuuskokeen yhteydessä teemme ABO ja RhD -veriryhmätarkistuksen ja tarvittaessa vasta-aineiden seulonnan (SPRV 3402).

Jos veriryhmä ei ole tiedossa, tulee pyytää ABO ja RhD -veriryhmämääritys (KL 2951, SPRV 3450) tai ABO ja RhD -veriryhmämääritys ja vasta-aineiden seulonta (SPRV 3402).

Jos sopivuuskokeissa, veriryhmämäärityksessä tai vasta-aineiden seulonnassa löytyy viitteitä vasta-aineista, tehdään punasoluvasta-aineiden tunnistus. Ylimääräiset sopivuuskokeet, jotka on jouduttu tekemään sopivien yksiköiden löytämiseksi, laskutetaan seuraavan ryhmittelyn mukaisesti:
• SPRV 5911 Sopivuuskoe 1–4
• SPRV 5912 Sopivuuskoe 5–10
• SPRV 5913 Sopivuuskoe 11–20
• SPRV 5914 Sopivuuskoe 21–50
• SPRV 5915 Sopivuuskoe >50

Jos sopivuuskokeet halutaan tehtäväksi sairaalassa olevista yksiköistä, lähetetään Veripalveluun yksiköiden sopivuuskoeletkun jaokkeet varustettuna yksikkönumeroilla.

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920. Päivystysaikana (arkisin klo 16–08, lauantaisin ja pyhäpäivisin) p. 029 300 1001.

Johdanto
Ennen verensiirtoa ABO ja RhD -veriryhmämääritys (KL 2951, SPRV 3450) on tehtävä kahdesta erikseen otetusta näytteestä, joista toinen voi olla sopivuuskoenäyte.

Siirrettäväksi aiotun punasoluyksikön sopivuus potilaalle tutkitaan ennen verensiirtoa. Tästä voidaan poiketa hätäverensiirrossa ja silloinkin sopivuuskokeet tehdään jälkikäteen.

Mikäli panagglutiniini (autovasta-aine) häiritsee sopivuuskoetulkintaa, varmistetaan yksikön ABO-veriryhmä. Potilaalle, joka kuuluu veriryhmä- ja seulontakäytännön piiriin, tehdään muuten samat verensiirtoa edeltävät tutkimukset, mutta ei serologista sopivuuskoetta. Punasolujen seulonta tehdään tällöin aiempaa tarkemmin. Ks. tarkemmin Verensiirto-opas 2018 (Duodecim).

Indikaatio
Varautuminen verensiirtoon, verensiirron haittavaikutusten tutkimus.

Menetelmä
Sopivuuskoe tehdään antiglobuliinimenetelmällä.

Tulos valmiina
Useimmiten samana arkipäivänä, jos näyte on perillä klo 10 mennessä. Päivystysaikana, arkisin klo 16–8 ja viikonloppuisin tehdään tutkimuksia vain potilaan tilan niin vaatiessa.

Viimeksi muokattu
20.06.2019

B –Verensiirron haittavaikutusten tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
*
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
*
Tutkimusryhmä
Muut tutkimukset
Kuvaus

Näytteet
Ennen verivalmisteen siirtoa potilaasta otettu sopivuuskoe- tai muu verinäyte. Verensiirron jälkeen potilaasta otettu 2 x 7 ml EDTA-verta. Siirrettyjen punasoluvalmisteiden sopivuuskoeletkun jaokkeet, jotka on merkitty valmisteen yksikkönumerolla tai verivalmistepussien jäänteet.

Lähete
Ilmoitus verivalmisteen siirron aiheuttamasta vakavasta haittavaikutuksesta ja väärän verivalmisteen siirrosta

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Verensiirron haittavaikutusta epäiltäessä hoito-osastolta tulee olla yhteydessä oman sairaalan verikeskukseen. Hoito-osastolla täytetään haittavaikutusilmoitus, joka toimitetaan hyvin suljettujen valmistepussien jäänteiden kanssa verikeskukseen. Verikeskus huolehtii tarvittavista näytteistä ja niiden lähettämisestä Veripalveluun. Ennen lähettämistä pussien jäänteitä tulee säilyttää jääkaapissa. Kontaminaatioepäilyissä näytteet ja vajaat tai tyhjät veripussit siirtolaitteineen lähetetään Veripalveluun +4°C:ssa.

Huomautus
Haittavaikutustutkimusten valmistumiseen saattaa kulua useampia viikkoja. Jos on syytä olettaa, että potilas tarvitsee verta kiireellisesti tai lähipäivinä, tästä tulee ilmoittaa erikseen.

Lisätietoja
Veriturvatoimisto p. 029 300 1100 (päivystysaika 029 300 1001).

Johdanto
Veripalvelulain mukaan vakavat verensiirron haittavaikutukset ilmoitetaan viranomaiselle. Vakavien haittavaikutusten tutkiminen ja arvioiminen sekä viranomaisilmoitukset on keskitetty Veripalvelun veriturvatoimistoon. Lievät haittavikutukset kuten urtikaria tai lievä lämmönnousu voidaan tilastoida oma sairaalan verikeskukseen. Vakavalla haittavaikutuksella tarkoitetaan reaktiota, joka on johtanut kuolemaan tai hengen vaarantumiseen, sairaalahoitoon tai sen pitkittymiseen, sairastumiseen tai olemassa olevan sairauden pitkittymiseen. Vakava vaaratilanne on tapahtuma, joka toteutuessaan olisi todennäköisesti johtanut vakavaan haittaan. Kaikki muut verensiirron aikana ilmaantuneet oireet ja reaktiot luokitellaan lieviksi verensiirtoreaktioiksi.

Indikaatio
Verensiirron aikana tai sen jälkeen havaitut oireet, jotka saattavat johtua verivalmisteen siirrosta.

Tutkimukset
Tarvittavat tutkimukset arvioidaan veriturvatoimistossa. Kyseeseen tulevat mm. veren sopivuustutkimukset, valmisteen infektioselvittelyt sekä luovuttajan vasta-ainetutkimukset. Tarvittavien tutkimusten arviointia varten sairaalasta saatetaan pyytää lisätietoja haittatapahtumasta.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
02.02.2016

B -Veriryhmä, laaja genotyypitys, DNA-tutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
B -VR-geno
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5291
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
D, C, c, E, e, Cw, K, k, Jka, Jkb, Fya, Fyb, M, N, S ja s -genotyypitykset.

Näyte
7 mL EDTA-verta.

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920.

Johdanto
Potilaan punasoluantigeenien määritys on oleellinen osa vasta-aineiden tunnistusta. Serologista veriryhmäantigeenien määritystä voivat kuitenkin häiritä lähiaikoina annetut verensiirrot sekä voimakas panagglutiniini. Lähiaikoina annetut punasolut näkyvät antigeenien määrityksessä kaksoispopulaatioina, jolloin potilaan omaa veriryhmää ei voida varmuudella määrittää. Panagglutiniinit ovat punasoluvasta-aineita, jotka reagoivat kaikkien punasolujen kanssa ilman selkeää spesifiteettiä. Ne reagoivat myös potilaan omien punasolujen kanssa, joten ne vaikeuttavat serologisissa määrityksessä allovasta-aineiden erottamista autovasta-aineista. Panagglutiniinit hankaloittavat myös antigeenien määritystä mahdollisesti johtaen vääriin positiivisiin tuloksiin.

Riippumatta aiemmista verensiirroista tai vasta-aineista potilaan näytteestä eristetystä DNA:sta voidaan määrittää veriryhmäantigeenit PCR-pohjaisilla genotyypitysmenetelmillä.

Laajaa genotyypitystä käytetään apuna myös toistuvia verensiirtoja saavien potilaiden mahdollisimman omien veriryhmätekijöiden mukaisen verien valinnassa elektiivisissä siirroissa. 

Indikaatio
Veriryhmäantigeenien serologinen tyypitys voi olla vaikeaa, jos potilaalle on lähiaikoina siirretty punasoluja tai tutkimuksia häiritsee potilaan voimakas panagglutiniini. Sirppisolutauti, vaikea β-thalassemia tai muu toistuvia verensiirtoja edellyttävä sairaus tai hoito on indikaatio veriryhmägenotyypitykselle. Potilaan genotyyppi auttaa sopivien verien valinnassa.

Menetelmä
PCR-SSP tai PCR-SSO

Tulos valmiina
Viikon kuluessa. Sirppisolutautipotilailla 2-4 viikon kuluessa.

Tulkinta
Asiakas merkitsee lähetteelle haluaako lausunnon ja sopivuuskoesuosituksen genotyypitystulosten lisäksi (tällöin tehdään ja laskutetaan myös tutkimus 3402).

Sirppisolutauti- ja β-thalassemiapotilaista tehdään aina myös vasta-aineseulonta (3402) ja annetaan lausunto sekä sopivuuskoesuositus.

Viimeksi muokattu
22.03.2019

B -Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset    

Tutkimuksen lyhenne
B -VRAb-Gr, B -VRAbGrS, B -VRisäGr
Tutkimusnumero KL
4469, 6095, 6259
Tutkimusnumero SPRV
3436, 5231, 5230
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys (KL 2951 E -Veriryhmä, ABO ja Rh)
P -Punasoluvasta-aineiden seulonta (KL 2953 S -Veriryhmävasta-aineet, seulonta)

Tarvittaessa tutkimusta jatketaan seuraavilla tutkimuksilla, jotka sisältyvät hintaan:
B -Vasta-aineiden tunnistus (KL 2955 B -Veriryhmävasta-aineet, tunnistus ja KL 3709
S -Veriryhmävasta-aine (titteri), fenotyypitys)
Anti-D –kvantitaatio

Näyte
7 ml EDTA-verta. Jos äidillä tiedetään olevan vasta-aineita, 2 x 7 ml EDTA-verta. Tarkemmat ohjeet, ks. näytteenotto- ja lähetysohjeet.

Lähete
Lähetteiden tilaus: neuvolanäytetutkimukset p. 050 3742 736.

Lähettäminen
Näyte tulee lähettää mahdollisimman pian siten, että näyte on Veripalvelussa viimeistään 3–5 vuorokauden kuluessa näytteenottopäivästä. Perjantaisin otetut verinäytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa pystyasennossa viikonlopun yli ja postitetaan heti maanantaina. Näyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä. Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään. Näytteet lähetetään 1. luokan kirjeenä. Lähettäjä maksaa postimaksun. Näytteitä ei saa laittaa postilaatikkoon vaan ne tulee toimittaa Itellan toimipisteeseen. Tarkemmat ohjeet, ks. yleiset lähetysohjeet.

Huomautus
Vastaukseen ei sisälly verensiirto-ohjeita, koska raskauden aikana vasta-aineita voi muodostua lisää. Ennen verensiirtoa tehdään verensiirtoserologiset tutkimukset tavanomaiseen tapaan.

Lisätietoja
Neuvolanäytetutkimukset p. 050 3742 736.

Johdanto
Tutkimuksen tarkoituksena on löytää ne immunisoituneet äidit, joiden lapsilla on vaara sairastua vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin joko raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen. Verinäytteestä seulotaan punasoluvasta-aineet ja määritetään ABO- ja RhD-veriryhmä. Jos vasta-aineita löytyy, ne tunnistetaan ja niiden pitoisuus määritetään titraamalla. Isän veriryhmätekijät tutkitaan, jotta voidaan arvioida äidin vasta-aineiden seurannan tiheys ja sikiön sairastumisriski. Äidin tutkimus toistetaan useamman kerran raskauden aikana vasta-ainetuloksesta, RhD-ryhmästä tai verensiirtotiedoista riippuen valtakunnallisen seulontaohjelman mukaan. Tutkimus tehdään jokaisen raskauden aikana, koska äidin immunisoitumisen vaara kasvaa raskauksien myötä.

Indikaatio
Raskaudenaikaisen RhD- tai muun veriryhmäimmunisaation seulonta (ei ABO-immunisaatio).

Menetelmä
ABO- ja RhD-veriryhmät määritetään agglutinaatiomenetelmällä ja vasta-aineet seulotaan tunnetuilla O-veriryhmän punasoluilla antiglobuliinimenetelmällä. Vasta-aineet tunnistetaan entsyymi- ja antiglobuliinimenetelmällä. Tarvittaessa tunnistusta jatketaan lisäpaneeleilla ja muilla menetelmillä. Vasta-ainepitoisuus määritetään titraamalla. Plasmasta tehdään laimennossarja, joka tutkitaan tunnetuilla punasoluilla antiglobuliinimenetelmällä. Titteri on sen laimennoksen käänteisluku, jossa agglutinaatio vielä havaitaan. Jos anti-D-vastaaineen titteri on ≥16, pitoisuus määritetään myös kvantitatiivisesti irtaussytometrisella menetelmällä.

Tulos valmiina
Tutkimus tehdään arkipäivinä ja tulos on valmiina kolmen arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta. Mikäli vasta-aineita löytyy, tulos on valmiina 1 - 2 viikon kuluessa.

Tulkinta
Laboratoriovastaus, jossa on ABO- ja RhD-veriryhmä ja vasta-aineseulonnan tulos. Jos vasta-aineita löytyy, ilmoitetaan vasta-aine, sen pitoisuus, seurantatiheys, äidin fenotyyppi ja arvio siitä, voiko vasta-aine aiheuttaa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin. Tieto raskauden kannalta merkityksellisistä vasta-aineista välitetään neuvolan lisäksi yliopistosairaalaan.

B -Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset, seurantatutkimus
Seurantatutkimus sisältää samat tutkimukset kuin perustutkimus. Tutkimusnumero on käytössä vain sähköisessä viestiliikenteessä. Tutkimusta käytetään, jos äidillä on todettu vasta-aineita.

B -Veriryhmätutkimukset, isä
Isän tutkimus sisältää ABO- ja RhD-veriryhmän, fenotyypin ja lausunnon. Tutkimusnumero on käytössä vain sähköisessä viestiliikenteessä.

Kirjallisuutta
1. Klemetti Reija & Hakulinen-Viitanen Tuovi (toim.) 2013 Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 29/2013

Viimeksi muokattu
31.12.2015

B -von Willebrandin tauti, tyyppi 2, DNA    

Tutkimuksen lyhenne
​B -vWD2-D
Tutkimusnumero KL
6072
Tutkimusnumero SPRV
5026
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Alihankintatutkimus

Näyte
5 ml EDTA-verta. Näyte voidaan toimittaa postitse. HUOM! Postitse toimitetusta näytteestä ei voi tehdä muita kuin DNA-tutkimuksia. Jos DNA-tutkimusten lisäksi tilataan muita tutkimuksia, ks. hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa, muuten kylmälähetyksenä. Näyte voidaan toimittaa postitse, ks. yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Von Willebrandin taudin tyypeissä 1 ja 3 mutaatiokohdat ovat hajaantuneet koko geenin alueelle. Sen sijaan von Willebrandin taudin tyypissä 2 mutaatiot löytyvät rajatulta alueelta. VWD tyyppi 2:n geenitutkimuksessa analysoidaan tunnetut mutaatiot vWF-geenin eksoneista:
vWD 2A: 11, 12, 14, 15, 16, 28 ja 52
vWD 2B: 28
vWD 2M: 27 ja 28
vWD 2N: 18, 19, 20, 21 ja 24.

Indikaatio
von Willebrandin taudin alatyyppien 2A, 2B, 2M ja 2N jatkotutkimus erikseen sovittaessa.

Menetelmä
Sekvensointi

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään 2-3 kertaa vuodessa.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
03.01.2017

E -Suora antiglobuliinikoe    

Tutkimuksen lyhenne
E -Coomb-O
Tutkimusnumero KL
3015
Tutkimusnumero SPRV
3401
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Näyte
7 ml EDTA-verta. Vastasyntyneistä ja pienistä lapsista vähintään 0,5 ml EDTA-verta tai mikroverinäyte.

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920.

Johdanto
Punasoluihin voi kiinnittyä vasta-aineita ja komplementin osia eri syistä. Vastasyntyneen hemolyyttisessä taudissa lapsen punasoluihin on kiinnittyneenä äidin IgGluokan vasta-aineita. Verensiirtoreaktioissa potilaan punasoluvasta-aineet kiinnittyvät siirrettyjen punasolujen pintaan. AIHA:ssa potilaan punasolujen pintaan on kiinnittynyt autovasta-aineita tai komplementin komponentteja. Immunoglobuliineja ja komplementin komponentteja voi olla kiinnittyneenä punasolujen pintaan osoitettavia määriä terveilläkin ihmisillä.

Indikaatio
Vastasyntyneen hemolyyttinen tauti, AIHA (autoimmuuni hemolyyttinen anemia), verensiirron haittavaikutusten tutkimus.

Menetelmä
Potilaan punasolut tutkitaan polyspesifisellä antiglobuliinireagenssilla, joka koostuu anti-IgG:stä ja anti-C3d:stä. Jos tulos on positiivinen, punasolut tutkitaan spesifisellä anti-IgG:llä ja anti-C3d:llä.

Tulos valmiina
Useimmiten samana arkipäivänä, jos näyte on perillä klo 10 mennessä. Ei tehdä päivystysaikana.

Tulkinta
Jos saadaan positiivinen tulos polyspesifisellä reagenssilla, ilmoitetaan tulos erikseen kaikkien tutkimukseen käytettyjen reagenssien osalta.

Viimeksi muokattu
31.10.2018

E -Veriryhmä, antigeenityypitys    

Tutkimuksen lyhenne
E -VR-Ty
Tutkimusnumero KL
2950
Tutkimusnumero SPRV
3418
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Näyte
7 ml EDTA-verta.

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Kun näytteestä tyypitetään useampi antigeeni, laskutetaan seuraavan ryhmittelyn mukaisesti:
• 5919 E -Veriryhmä, antigeenityypitys 2
• 5920 E -Veriryhmä, antigeenityypitys 3
• 5921 E -Veriryhmä, antigeenityypitys 4
• 5922 E -Veriryhmä, antigeenityypitys 5
Katso myös 5910 E -Veriryhmä, laaja antigeenityypitys.

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920.

Johdanto
Tarvittaessa voidaan määrittää eri veriryhmäjärjestelmien punasoluantigeeneja.

Indikaatio
Määritetään potilaan ja/tai veriyksikön punasoluista pyydettäessä.

Menetelmä
Tyypitysreagenssin mukaan.

Tulos valmiina
Useimmiten samana arkipäivänä, jos näyte on perillä klo 10 mennessä. Päivystysaikana, arkisin klo 16–8 ja viikonloppuisin tehdään tutkimuksia vain potilaan tilan niin vaatiessa.

Viimeksi muokattu
31.10.2018

E -Veriryhmä, laaja antigeenityypitys    

Tutkimuksen lyhenne
E -VR-Ty2
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5910
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Näyte
7 ml EDTA-verta

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Katso myös 3418 E -Veriryhmä, antigeenityypitys.

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920.

Johdanto
Suuren immunisaatioriskin potilaille (esim sirppisoluanemiapotilaat) voidaan tehdä laaja antigeenityypitys, joka sisältää seuraavat antigeenit: C, E, c, e, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. Jos potilas on saanut äskettäin punasolusiirtoja, tutkimus tehdään genotyypittämällä (SPRV 5295 ja 5242).

Indikaatio
Suuren immunisaatioriskin potilaat (toistuvasti verensiirtoja saavat potilaat, esim. sirppisoluanemiapotilaat).

Menetelmä
Tyypitysreagenssin mukaan.

Tulos valmiina
Useimmiten samana arkipäivänä, jos näyte on perillä klo 10 mennessä. Päivystysaikana, arkisin klo 16–8 ja viikonloppuisin tehdään tutkimuksia vain potilaan tilan niin vaatiessa.

Viimeksi muokattu
31.10.2018

Hepatiitti B virus, c-antigeeni, vasta-aineet    

Tutkimuksen lyhenne
S-HBcAb
Tutkimusnumero KL
1606
Tutkimusnumero SPRV
1337
Tutkimusryhmä
Virustutkimukset
Kuvaus

​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai virustutkimukset p. 029 300 1930.

Huomautus
Tutkimus ei ole erikseen tilattavissa.
Liittyy tutkimuspakettiin: 5362 B -Rekisteriluovuttajan HLA tutkimuspaketti, kantasolujensiirto (B -HLARekK).

Indikaatiot
Veren kantasolusiirtoa odottavan potilaan rekisteriluovuttajaehdokkaan sopivuuden arviointi.

Menetelmä
Kemiluminesenssi immunomenetelmä (cMIA)

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa

Viimeksi muokattu
13.02.2018

Hepatiitti B virus, s-antigeeni    

Tutkimuksen lyhenne
S-HBsAg
Tutkimusnumero KL
1605
Tutkimusnumero SPRV
1319
Tutkimusryhmä
Virustutkimukset
Kuvaus

​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai virustutkimukset p. 029 300 1930.

Huomautus
Tutkimus ei ole erikseen tilattavissa.
Liittyy tutkimuspakettiin: 5362 B -Rekisteriluovuttajan HLA tutkimuspaketti, kantasolujensiirto (B -HLARekK). 

Indikaatiot
Veren kantasolusiirtoa odottavan potilaan rekisteriluovuttajaehdokkaan sopivuuden arviointi.

Menetelmä
Kemiluminesenssi immunomenetelmä (cMIA)

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa

Viimeksi muokattu
13.02.2018

Hepatiitti C virus, vasta-aineet    

Tutkimuksen lyhenne
S-HCVAb
Tutkimusnumero KL
3815
Tutkimusnumero SPRV
1219
Tutkimusryhmä
Virustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai virustutkimukset p. 029 300 1930.

Huomautus
Tutkimus ei ole erikseen tilattavissa.
Liittyy tutkimuspakettiin: 5362 B -Rekisteriluovuttajan HLA tutkimuspaketti, kantasolujensiirto (B -HLARekK). 

Indikaatiot
Veren kantasolusiirtoa odottavan potilaan rekisteriluovuttajaehdokkaan sopivuuden arviointi.

Menetelmä
Kemiluminesenssi immunomenetelmä (cMIA)

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa

Viimeksi muokattu
13.02.2018

HI virus, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
S-HIV AgAb
Tutkimusnumero KL
4814
Tutkimusnumero SPRV
1119
Tutkimusryhmä
Virustutkimukset
Kuvaus

​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai virustutkimukset p. 029 300 1930.

Huomautus
Tutkimus ei ole erikseen tilattavissa.
Liittyy tutkimuspakettiin: 5362 B -Rekisteriluovuttajan HLA tutkimuspaketti, kantasolujensiirto (B -HLARekK). 

Indikaatiot
Veren kantasolusiirtoa odottavan potilaan rekisteriluovuttajaehdokkaan sopivuuden arviointi. 

Menetelmä
Kemiluminesenssi immunomenetelmä (cMIA)

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa

Viimeksi muokattu
13.02.2018

P -Antitrombiini III    

Tutkimuksen lyhenne
P -AT3
Tutkimusnumero KL
1103
Tutkimusnumero SPRV
3229
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Jos lähisuvussa on todettu antitrombiinivajausta, pyydetään lähetteessä ilmoittamaan aikaisemmin tutkitun sukulaisen henkilötiedot löydöksen merkityksen arvioimiseksi.

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin (ks. tarkemmin ”Tulkinta”).

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Antitrombiini syntetisoidaan maksassa ja se on plasman tärkein fysiologinen antikoagulantti. Se inhiboi trombiinia ja useita muita hyytymistekijöitä muodostamalla niiden kanssa inaktiivisen kompleksin. Hepariinin antikoagulanttivaikutus perustuu siihen, että se nopeuttaa antitrombiinin reaktiota substraattinsa kanssa. Antitrombiinivajaus on laskimotukoksen vaaratekijä.

Indikaatio
Tukostaipumuksen selvittely (etenkin, jos suvussa on todettu antitrombiinivajausta)
DIC
Antitrombiinikorvaushoidon seuranta
Maksan toiminnan selvittely, kun potilaalla on esim. oraalinen antikoagulanttihoito, eikä tromboplastiiniaikaa voi käyttää.

Menetelmä
Hepariinikofaktoriaktiivisuusmääritys fotometrisesti.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa, pyydettäessä kiireellisenä.

Viiteväli
87–111 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Toistetusti normaalia pienempi antitrombiiniaktiivisuus ilman sekundaarista syytä ja tukokset itsellä ja lähisuvussa viittaavat perinnölliseen antitrombiinivajaukseen. Vajauksen tyypin luokitteluun käytetään lisäksi antitrombiinin pitoisuusmääritystä (P -AT3-Ag). Tyyppi 1 -vajauksessa antitrombiinin aktiivisuus ja pitoisuus ovat pienentyneet (synteesi alentunut). Tyyppi 2 -vajauksessa antitrombiinin pitoisuus on normaali, mutta aktiivisuus on pienentynyt (elimistö tuottaa toiminnallisesti virheellistä proteiinia). Tyypin 2 antitrombiinivajauksen geneettistä taustaa voidaan selvittää AT P73L -mutaatiotutkimuksella (B –ATP73L-D). Lähes 90 % suomalaisista perinnöllisistä tyypin 2 antitrombiinivajauksista selittyy kyseisellä valtamutaatiolla.

Hankinnaisesti pienentynyttä antitrombiiniaktiivisuutta esiintyy mm. maksan vajaatoiminnassa (alentunut synteesi), nefroottisessa syndroomassa (menetys virtsaan), DIC:ssa ja tukoksen akuutissa vaiheessa (lisääntynyt kulutus) sekä hepariinihoidon aikana. Hepariinihoidon aikana saatu normaali tulos sulkee pois antitrombiinivajauksen. Antitrombiinin tutkimista suositellaan hepariinihoidon aikana ainoastaan niissä tilanteissa, joissa kliininen vaste hepariinihoidolle on huono. Mikäli hepariinihoidon vaste on huono ja kehittyy samanaikaisesti trombosytopenia, tulee ensijaisesti epäillä hepariinitrombosytopeniaa.

Dabigatraanihoidon aikana antitrombiinin aktiivisuustulos voi olla virheellisen korkea (antitrombiinivajausta ei voi sulkea pois luotettavasti).

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Antitrombiini III, antigeeni    

Tutkimuksen lyhenne
P -AT3-Ag
Tutkimusnumero KL
4377
Tutkimusnumero SPRV
3230
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Ks. antitrombiini III

Indikaatio
Perinnöllisen antitrombiinin vajauksen luokittelu

Menetelmä
Laurellin raketti-immunoelektroforeesi.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään joka toinen kuukausi.

Viiteväli
78–120 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet    

Tutkimuksen lyhenne
P -B2GPAbG
Tutkimusnumero KL
1713
Tutkimusnumero SPRV
5008
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Tutkimus kuuluu ryhmätutkimukseen
P –Fosfolipidivasta-ainetutkimus, laaja
P –Tromboositaipumuksen selvittely

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Beeta-2-glykoproteiini I (β2GPI) on yksi kofaktorimolekyyleistä joita fosfolipidivasta-aineet tarvitsevat kiinnittyessään negatiivisesti varautuneisiin fosfolipideihin, mutta vasta-aineet voivat kohdistua myös suoraan β2GPI:een. Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta, on suositeltavaa tutkia lupusantikoagulantti, kardiolipiinivasta-aineet ja β2GPI-vasta-aineet.

Indikaatio
Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilaalla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)

Menetelmä
ELISA

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kerran viikossa.

Viiterajat
Annetaan tuloksen yhteydessä.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Fibriinin D-dimeerit    

Tutkimuksen lyhenne
P -FIDD
Tutkimusnumero KL
4113
Tutkimusnumero SPRV
3285
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Fibrinolyysin käynnistyessä plasmiini hajottaa fibriinihyytymää, jolloin fibriinin hajoamistuotteita vapautuu verenkiertoon. Hajoamistuotteet kulkeutuvat edelleen maksaan, jossa ne metaboloidaan.

Indikaatio
DIC:n diagnostiikka

Menetelmä
Fibriinin hajoamistuotteiden osoittaminen D-dimeeri -spesifillä monoklonaalisella vasta-aineella immunometrisella menetelmällä.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään tarvittaessa, pyydettäessä kiireellisenä.

Viiteraja
Alle 0,3 mg/l

Tulkinta
Lausunto
Fibriinin hajoamistuotteita on osoitettavissa DIC:ssa, mutta myös useissa muissa tilanteissa, joissa fibrinolyysi on kiihtynyt, kuten laskimotukosten yhteydessä, preeklampsiassa, vaikeassa maksan vajaatoiminnassa sekä traumojen ja leikkauksien yhteydessä.

Viimeksi muokattu
03.01.2017

P -Fibrinogeeni    

Tutkimuksen lyhenne
P -Fibr
Tutkimusnumero KL
1399
Tutkimusnumero SPRV
3277
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Fibrinogeeni on maksan syntetisoima proteiini, jolla on keskeinen merkitys hyytymän synnyssä. Hyytymisjärjestelmän aktivoiduttua muodostuu trombiinia, jonka vaikutuksesta fibrinogeenista muodostuu fibriiniä.

Tarvittaessa jatkotutkimuksena P –Fibrinogeeni, antigeeni (P–FibrAg, SPRV 3258, KL 1849), joka laskutetaan erikseen.

Indikaatio
DIC
Vuototaipumuksen selvittely
Tromboositaipumuksen selvittely erikoistapauksissa

Menetelmä
Trombiinin lisääminen näytteeseen saa aikaan fibrinogeenin muuttumisen fibriiniksi. Ns. Claussin menetelmässä hyytymisaika on riippuvainen näytteen funktionaalisesti aktiivisen fibrinogeenin pitoisuudesta.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kerran viikossa, pyydettäessä kiireellisenä.

Viiteväli
1,8–4,0 g/l (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto
Fibrinogeenin pitoisuus on normaalia pienempi mm. vaikeassa maksan toimintahäiriössä (alentunut tuotto) ja yleistyneessä suonensisäisessä hyytymisessä (lisääntynyt kulutus) sekä harvinaisessa perinnöllisessä fibrinogeenin vajauksessa. Fibrinogeenin pitoisuus nousee iän myötä. Akuutin faasin reaktiossa sen pitoisuus voi nousta 2–3 -kertaiseksi.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Fosfolipidivasta-ainetutkimus, laaja    

Tutkimuksen lyhenne
P –PLAb
Tutkimusnumero KL
3607
Tutkimusnumero SPRV
3255
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
P -Lupusantikoagulantti, dRVVT *
P -Lupusantikoagulantti, PTT *
P -Kardiolipiini, IgG vasta-aineet
P -Kardiolipiini, IgM vasta-aineet
P -Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet

*Jos hyytymistestin seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka laskutetaan erikseen:
P –Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus, SPRV 3247, KL 6256
P –Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus, SPRV 5031, KL 6255

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Hepariinihoidon aikana vain negatiivinen tulos on lupusantikoagulantin osalta luotettava. Lupusantikoagulanttimääritykset ovat luotettavia stabiilin varfariinihoidon aikana, jos INR on <3. Dabigatraani- ja rivaroksabaanihoito voivat aiheuttaa virheellisiä tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Fosfolipidivasta-aineita voidaan tutkia myös ELISA-menetelmällä, jolloin yleisimmin käytetty antigeeni on kardiolipiini. Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, on suositeltavaa tutkia lupusantikoagulantti, kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet. Lupusantikoagulantin varmistustesti parantaa diagnostista osuvuutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus. Fosfolipidivasta-aineita todetaan useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti LED) yhteydessä, mutta myös muihin sairauksiin liittyneenä sekä idiopaattisena. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivastaaineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä toistuviin keskenmenoihin, ja tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Indikaatio
Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P –APTT
Epäselvä trombosytopenia

Menetelmä
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
Tutkimus valmistuu kahdessa viikossa.

Viiterajat
Annetaan tuloksen yhteydessä.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
03.01.2017

P -Hyytymistekijä IX    

Tutkimuksen lyhenne
P -FIX
Tutkimusnumero KL
1211
Tutkimusnumero SPRV
3218
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Hyytymistekijä IX on maksan syntetisoima K-vitamiinista riippuvainen hyytymistekijä. B-hemofiliassa F IX:n aktiivisuus on pieni tai puuttuu.

Indikaatio
Vuototaipumuksen selvittely
F IX -korvaushoidon seuranta

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kerran viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
82–131 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Vuototaipumus ja pieni F IX –aktiivisuus ainoana poikkeavuutena kahdessa eri näytteessä on diagnostinen B-hemofilialle. Vaikeassa B-hemofiliassa F IX –aktiivisuus on alle 1 % (<0,01 IU/ml). Pienentynyt F IX –aktiivisuus yhdessä muiden K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden (F II, F VII, F X) pienentyneiden tasojen kanssa viittaa K-vitamiinin puutteeseen (esim. varfariinihoito tai imeytymishäiriö).

Hepariini ja suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F IX –aktiivisuuden määrityksessä.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Hyytymistekijä IX, vasta-aineet    

Tutkimuksen lyhenne
P -FIX-Ab
Tutkimusnumero KL
4211
Tutkimusnumero SPRV
3211
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Tutkimusta erikseen pyydettäessä tehdään myös P -FIX ja P-Trombai, jotka laskutetaan erikseen.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Muutamalle prosentille B-hemofiliaa sairastavista potilaista kehittyy F IX:n hyytymisaktiviteetin neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineet syntyvät, kun elimistö reagoi siirrettyyn F IX:ään kuten vieraaseen proteiiniin, jolloin vaste F IX -korvaushoidolle häviää.

Indikaatio
Huono vaste F IX –korvaushoidolle
Vasta-ainetason seuranta

Menetelmä
Potilasnäytettä inkuboidaan normaaliplasman kanssa ja mitataan plasmaan jäävä neutraloitumaton F IX (Bethesda-menetelmä).

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kerran viikossa, pyydettäessä kiireellisenä.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
03.01.2017

P -Hyytymistekijä V    

Tutkimuksen lyhenne
P -FV
Tutkimusnumero KL
2500
Tutkimusnumero SPRV
3274
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Hyytymistekijä V:n synteesi tapahtuu maksassa. F V:n perinnöllinen puutos on harvinainen.

Indikaatio
Maksavaurion vaikeusasteen arviointi
Yksittäisen hyytymistekijän vajaus

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään 2 kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
79–139 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Pienentynyt F V –aktiivisuus yhdessä K-vitamiinista riippuvaisten F II:n, F VII:n ja F X:n pienentyneiden tasojen kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). F V:n toistetusti pienentynyt taso ilman maksan toimintahäiriötä viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F V –aktiivisuusmäärityksessä.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Hyytymistekijä VII    

Tutkimuksen lyhenne
P -FVII
Tutkimusnumero KL
2506
Tutkimusnumero SPRV
3275
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Hyytymistekijä VII:n synteesi maksassa vaatii K-vitamiinista riippuvaisen gammakarboksylaation. Perinnöllinen puutos on harvinainen.

Indikaatio
Maksavaurion vaikeusasteen arviointi
Yksittäisen hyytymistekijän vajaus

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään 2 kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
78–155 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Pienentynyt F VII –aktiivisuus yhdessä pienentyneiden F II- ja F X –tasojen kanssa viittaa K-vitamiinin puutteeseen (esim. varfariinihoito tai imeytymishäiriö). Kyseisten tekijöiden pienentyneet tasot yhdessä F V:n pienentyneen tason kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). F VII:n toistetusti pienentynyt taso viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F VII –aktiivisuuden määrityksessä.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Hyytymistekijä VIII    

Tutkimuksen lyhenne
P -FVIII
Tutkimusnumero KL
1097
Tutkimusnumero SPRV
3219
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Hyytymistekijä VIII muodostaa plasmassa von Willebrand –tekijän kanssa kompleksin. Kyseisten tekijöiden tasot nousevat akuutin faasin reaktioissa. F VIII –aktiivisuus on pienentynyt tai puuttuu A-hemofiliassa sekä vaikeassa von Willebrandin taudissa.

Indikaatio
Vuototaipumuksen selvittely
F VIII –korvaushoidon seuranta, kun käytetään plasmaperäistä valmistetta. Korvaushoidossa käytettävän valmisteen nimi pitää aina ilmoittaa lähetteessä. Huom! Rekombinantti FVIII -valmisteita saavien potilaiden hoitovastetta suositellaan seurattavaksi kromogeeniseen menetelmään perustuvalla FVIII-määrityksellä (P -FVIIIRe, KL 6244, SPRV 3263).

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään 2 kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
59 – 131 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Vuototaipumus ja pieni F VIII –aktiivisuus ainoana poikkeavuutena kahdessa eri näytteessä on diagnostinen A-hemofilialle. Vaikeassa A-hemofiliassa F VIII –aktiivisuus on alle 1 % (<0,01 IU/ml), keskivaikeassa 1–5 % (0,01–0,05 IU/ml) ja lievässä yli 5 % (>0,05 IU/ml). Käytössä oleva F VIII –korvaushoitovalmiste  vaikuttaa F VIII –määritysmenetelmän valintaan laboratoriossa.

Hepariini ja suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F VIII –aktiivisuusmäärityksessä.

Viimeksi muokattu
13.02.2018

P -Hyytymistekijä VIII, rekombinantti    

Tutkimuksen lyhenne
P -FVIIIRe
Tutkimusnumero KL
6244
Tutkimusnumero SPRV
3263
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
A-hemofiliapotilaiden hyytymistekijäkorvaushoidoissa käytetään joko plasmaperäisiä valmisteita tai rekombinanttivalmisteita. Rekombinantti FVIII -valmisteita saavien potilaiden hoitovastetta suositellaan seurattavaksi kromogeeniseen menetelmään perustuvalla FVIII-määrityksellä. Erityisesti joidenkin uusien pitkävaikutteisten FVIII-rekombinanttivalmisteiden korvaushoidon seurannassa kromogeenisella määrityksellä saadaan luotettavampia tuloksia.

Määritystä voidaan myös tarvittaessa käyttää FVIII-one stage –menetelmän (SPRV 3219) rinnalla potilaan vuototaipumusta selvitettäessä. Jotkut mutaatiot voivat aiheuttaa lievän A-hemofilian, jossa FVIII-taso voi olla alentunut vain kromogeenisella FVIII-määrityksellä mitattuna.

Indikaatio
FVIII-korvaushoidon seuranta silloin, kun käytössä on rekombinanttivalmiste. Korvaushoidossa käytettävän valmisteen nimi pitää aina ilmoittaa lähetteessä.

Vuototaipumuksen selvittely epäiltäessä lievää A-hemofiliaa (jatkotutkimus).

Menetelmä
Fotometrinen.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kerran viikossa. Kiireelliset näytteet tutkitaan erikseen sovitusti.

Tulkinta
Lausunto

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen.

Viimeksi muokattu
14.02.2018

P -Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet    

Tutkimuksen lyhenne
P -F8-Ab
Tutkimusnumero KL
1098
Tutkimusnumero SPRV
3216
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Tutkimusta erikseen pyydettäessä tehdään myös P -FVIII ja P-Trombai, jotka laskutetaan erikseen.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Noin viidesosalle A-hemofiliaa sairastavista potilaista kehittyy F VIII:n hyytymisaktiviteetin neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineet liittyvät yleisimmin vaikeaan A-hemofiliaan. Vasta-aineet syntyvät, kun elimistö reagoi siirrettyyn F VIII:aan kuten vieraaseen proteiiniin, jolloin vaste F VIII -korvaushoidolle häviää.

F VIII -vasta-aine voi kehittyä myös hankinnaisena autovasta-aineena potilaalle, joka ei sairasta perinnöllistä A-hemofiliaa.

Indikaatio
Huono vaste F VIII –korvaushoidolle
Vasta-ainetason seuranta
Hankinnaisen A-hemofilian epäily

Menetelmä
Potilasnäytettä inkuboidaan normaaliplasman kanssa ja mitataan plasmaan jäävä neutraloitumaton F VIII (Bethesda-menetelmä).

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kerran viikossa, pyydettäessä kiireellisenä.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
03.01.2017

P -Hyytymistekijä X    

Tutkimuksen lyhenne
P -FX
Tutkimusnumero KL
2704
Tutkimusnumero SPRV
3282
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
F X:n synteesi maksassa vaatii K-vitamiinista riippuvaisen gammakarboksylaation. Perinnöllinen puutos on harvinainen.

Indikaatio
Yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään 2 kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
73–128 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Pienentynyt F X –aktiivisuus yhdessä pienentyneiden F II- ja F VII –tasojen kanssa viittaa K-vitamiinin puutteeseen (esim. varfariinihoito tai imeytymishäiriö). Kyseisten tekijöiden pienentyneet tasot yhdessä pienentyneen F V –tason kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). F X:n toistetusti pienentynyt taso viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F X –aktiivisuuden määrityksessä.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Hyytymistekijä XI    

Tutkimuksen lyhenne
​P -FXI
Tutkimusnumero KL
2547
Tutkimusnumero SPRV
3234
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Hyytymistekijä XI on maksan syntetisoima hyytymistekijä. Perinnöllinen vajaus on hyvin harvinainen.

Indikaatio
Vuototaipumuksen selvittely, kun tavalliset syyt on poissuljettu.

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
74–128 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F XI –aktiivisuuden määrityksessä.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Hyytymistekijä XII    

Tutkimuksen lyhenne
P -FXII
Tutkimusnumero KL
1509
Tutkimusnumero SPRV
3280
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Hyytymistekijä XII liittyy hyytymistapahtuman ns. kontaktiaktivaation käynnistymiseen. Kontaktiaktivaatio voidaan korvata elimistön muilla aktivaatiomekanismeilla eikä täydellinenkään F XII -puutos aiheuta vuototaipumusta. Koeputkessa kontaktiaktivaation puuttuminen aiheuttaa erittäin pitkän hyytymisajan esim. APT-ajan mittauksessa.

Indikaatio
Selittämättömästä syystä pidentynyt APT-aika

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
52–142 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

F XII –vajaus voi olla hankinnainen (esim. autovasta-aine) tai periytyvä. Perinnöllisessä F XII –puutoksessa APT-aika on hyvin pitkä ja F XII –aktiivisuus on alle 2 %. Puutospotilaan sisarukset kannattaa tutkia, koska kiireellisissä tilanteissa otettu APTT-määritys voi aiheuttaa ongelmia, mikäli APT-ajan pitenemisen syy ei ole etukäteen tiedossa). Ensimmäisen asteen sukulaisten seulontaan voi käyttää APT-aikaa.

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F XII –aktiivisuuden määrityksessä.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Hyytymistekijä XIII    

Tutkimuksen lyhenne
P -FXIII
Tutkimusnumero KL
4411
Tutkimusnumero SPRV
3209
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Hyytymistekijä XIII on maksan syntetisoima transglutaminaasi. Se muodostaa ristisidoksia fibriinisäikeiden välille, mikä vahvistaa hyytymää. Homotsygoottinen F XIII –puutos aiheuttaa hemofilian kaltaisen taudinkuvan. Vastasyntyneen napaverenvuoto on F XIII –puutokselle ominainen ensioire. F XIII –vajaus ei tule esiin seulontakokeissa (APTT, TT).

Indikaatio
Vuototaipumuksen selvittely
F XIII –korvaushoidon seuranta

Menetelmä
Entsymaattinen, fotometrinen määritys.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään 2 kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
64–154 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Perinnöllistä F XIII –puutosta sairastavan henkilön F XIII –aktiivisuus on hyvin pieni. Hankinnaista vajausta todetaan esim. suuren vuodon, DIK:n ja tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä.

Viitearvoja selvästi matalampi tai korkeampi fibrinogeenitaso voi aiheuttaa virheellisen F XIII –aktiivisuusmääritystuloksen. Veren korkea ammoniumpitoisuus voi aiheuttaa virheellisen korkean F XIII –aktiivisuusmääritystuloksen. Suorat trombiininestäjät (esim. dabigatraani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F XIII –aktiivisuuden määrityksessä.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Isoagglutiniinititteri    

Tutkimuksen lyhenne
P -Isoaggl
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
3403
Tutkimusryhmä
Veriryhmätutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
P -ABO-vasta-aineet ( KL 2952 S -Veriryhmä, isoagglutiniinit)
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys (KL 2951 E -Veriryhmä, ABO ja Rh)

Näyte
7 ml EDTA-verta.

Lähete
Veriryhmätutkimukset-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920.

Johdanto
Tutkimuksella määritetään potilaan plasman anti-A- ja/tai anti-B-vasta-aineiden pitoisuus titraamalla. Tutkimus ei erittele IgG- ja IgM-luokan isoagglutiniineja.

Indikaatio
Kantasolujen siirron yhteydessä sekä tarvittaessa verensiirron haittavaikutusten selvityksessä.

Menetelmä
Potilaan plasmasta tehdään laimennossarja, joka tutkitaan A1- ja/tai B-reagenssipunasoluilla sekä agglutinaatio- että antiglobuliinimenetelmällä.

Tulos valmiina
Useimmiten samana arkipäivänä, jos näyte on perillä klo 10 mennessä.

Tulkinta
Lausunto

Titteri ilmoitetaan sen laimennoksen käänteislukuna, jossa agglutinaatio vielä havaitaan.

Viimeksi muokattu
31.10.2018

P –Kardiolipiinivasta-aineet, IgG ja IgM    

Tutkimuksen lyhenne
P -KardAbG, P -KardAbM
Tutkimusnumero KL
3609, 3610
Tutkimusnumero SPRV
3226, 5182
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Tutkimus kuuluu ryhmätutkimukseen
P –Fosfolipidivasta-ainetutkimus, laaja
P –Tromboositaipumuksen selvittely

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Kardiolipiinivasta-aineet kohdistuvat yleensä kardiolipiineihin, fosfatidyyliseriiniin tai muihin happamiin fosfolipideihin tai näihin sitoutuneisiin proteiineihin (esim. beta-2-glykoproteiini I) tai lipidi-proteiinikomplekseihin. Tämä voi olla primaarista tai liittyä autoimmuunitauteihin, erityisesti LED:een. Syndrooman tyypilliset oireet ovat toistuvat laskimo- ja valtimotromboosit, toistuvat keskenmenot ja trombosytopenia. Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta, on suositeltavaa tutkia lupusantikoagulantti, β2GPI- ja kardiolipiinivasta-aineet.

Indikaatio
Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilaalla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)

Menetelmä
ELISA

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kerran viikossa.

Viiterajat
Annetaan tuloksen yhteydessä.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Lupusantikoagulantti    

Tutkimuksen lyhenne
P -LupusAk
Tutkimusnumero KL
3578
Tutkimusnumero SPRV
3222
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
P -Lupusantikoagulantti, dRVVT
P -Lupusantikoagulantti, PTT

Jos hyytymistestin seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka laskutetaan erikseen:
P –Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus, SPRV 3247, KL 6256
P –Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus, SPRV 5031, KL 6255

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin (ks. tarkemmin ”tulkinta”).

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Lupusantikoagulantti on fosfolipidivasta-aine, joka estää veren hyytymistä koeputkessa. Siihen ei kuitenkaan liity kliinistä vuototaipumusta.

Lupusantikoagulantin heterogeenisyyden takia seulonnassa on käytettävä useampaa kuin yhtä menetelmää. Varmistustestin tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulantin seulontatuloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Lupusantikoagulantin lisäksi on suositeltavaa tutkia myös kardiolipiinivasta-aineet ja β2GP I-vasta-aineet (katso laaja fosfolipidivasta-ainetutkimus).

Indikaatio
Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P –APTT
Epäselvä trombosytopenia

Menetelmä
Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys.

Tulos valmiina
​Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Viiterajat
Annetaan tuloksen yhteydessä.

Tulkinta
Lausunto

Fosfolipidivasta-aineita esiintyy useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti SLE), mutta myös muiden sairauksien yhteydessä sekä idiopaattisena.

Pysyvä fosfolipidivasta-aine (positiivinen tulos 2 näyteessä, joiden välillä on vähintään 12 viikkoa) on sekä valtimo- että laskimotromboosin vaaratekijä. Siihen voi liittyä lisäksi mm. trombosytopeniaa ja naisilla raskauskomplikaatioita.

Hepariinihoidon aikana vain negatiivinen tulos on luotettava. Tutkimus on luotettava stabiilin varfariinihoidon aikana, jos INR on <3. Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä (vain negatiiviset tulokset ovat luotettavia).

Viimeksi muokattu
11.07.2017

P -Proteiini C    

Tutkimuksen lyhenne
P -PC
Tutkimusnumero KL
3435
Tutkimusnumero SPRV
3262
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan, jos lähisuvussa on todettu proteiini C –vajausta. Aikaisemmin tutkitun sukulaisen tiedot auttavat löydösten merkityksen arvioimisessa.

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Tutkimusta pyydettäessä tehdään myös P –TT, joka laskutetaan erikseen. Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin (ks. tarkemmin ”tulkinta”).

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Proteiini C on K-vitamiinista riippuvainen maksan syntetisoima fysiologinen antikoagulantti ja fibrinolyysin edistäjä. Aktivoitu proteiini C pilkkoo hyytymistekijöitä V ja VIII. Perinnöllinen proteiini C-vajaus altistaa laskimotukoksille.

Indikaatio
Tukostaipumuksen selvittely (etenkin, jos suvussa on todettu proteiini C –vajausta).

Menetelmä
Proteiini C –aktiivisuuden määritys fotometrisesti.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa.

Viiteväli
73 – 126 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Toistetusti normaalia pienempi proteiini C –aktiivisuus ilman sekundaarista syytä ja tukokset itsellä ja lähisuvussa viittaavat perinnölliseen proteiini C –vajaukseen. Puutoksen tyypin luokitteluun käytetään lisäksi proteiini C –antigeenitutkimusta (P -PC-Ag). Tyyppi 1 –vajauksessa proteiini C:n aktiivisuus ja pitoisuus ovat pienentyneet (synteesi alentunut). Tyyppi 2 –vajauksessa proteiini C:n pitoisuus on normaali, mutta aktiivisuus on pienentynyt (elimistö tuottaa toiminnallisesti virheellistä proteiinia). Valtaosa suomalaisen väestön tyypin 2 proteiini C –vajauksesta johtuu PC W380G –pistemutaatiosta (B -ProtC-D). Hankinnaista proteiini C –vajausta esiintyy mm. varfariinihoidon ja maksasairauksien (alentunut synteesi) yhteydessä sekä DIK:ssa.


Proteiini C –aktiivisuutta ei voi määrittää luotettavasti varfariinihoidon aikana. Proteiini C –aktiivisuus suositellaan tutkittavaksi vasta, kun varfariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään kuukausi. Tyypin 2 proteiini C –vajauksen suomalainen valtamutaatio voidaan tutkia myös varfariinihoidon aikana.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Proteiini C, antigeeni    

Tutkimuksen lyhenne
P -PC-Ag
Tutkimusnumero KL
4448
Tutkimusnumero SPRV
3254
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Protrombiiniantigeeni tutkitaan automaattisesti, jos indikaationa on proteiini C -vajauksen poissulkeminen pysyvän varfariinihoidon aikana. Silloin tutkitaan myös P -TT.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Ks. proteiini C: P -Proteiini C.

Indikaatio
Perinnöllisen proteiini C -vajauksen luokittelu
Laskimotukostaipumuksen selvittäminen vakaalla hoitoalueella olevan varfariinihoidon aikana yhdessä protrombiiniantigeenin määrittämisen kanssa

Menetelmä
Laurellin raketti-immunoelektroforeesi.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään joka toinen kuukausi.

Viiteväli
66–145 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto
Proteiini C -vajauksen luokittelu: Katso proteiini C: P -Proteiini C. Laskimotukostaipumuksen selvittäminen varfariinihoidon aikana: vakaan, hoitoalueella olevan varfariinihoidon aikana pystytään poissulkemaan selvät tyyppi 1 -vajaukset, kun proteiini C -antigeenitulosta verrataan samoin K-vitamiinista riippuvaisen protrombiinin antigeenin tulokseen (katso P -Protrombiini, antigeeni).

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Proteiini S    

Tutkimuksen lyhenne
P -PS
Tutkimusnumero KL
4449
Tutkimusnumero SPRV
3289
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan, jos lähisuvussa on todettu proteiini S –vajausta. Aikaisemmin tutkitun sukulaisen tiedot auttavat löydösten merkityksen arvioimisessa.

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Tutkimusta pyydettäessä tutkitaan aina myös P –TT, joka laskutetaan erikseen. Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin (ks. tarkemmin ”tulkinta”).

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Proteiini S on K-vitamiinista riippuvainen maksan syntetisoima proteiini C:n kofaktori, jonka perinnöllinen vajaus altistaa laskimotukokselle. Proteiini S esiintyy plasmassa sekä vapaana että komplementin tekijä C4b:n kantajaproteiiniin sitoutuneena. Ainoastaan proteiini S:n vapaalla fraktiolla on biologista aktiivisuutta.

Indikaatio
Laskimotukostaipumuksen selvittely (etenkin, jos suvussa on todettu proteiini S –vajausta).

Menetelmä
Proteiini S:n funktionaalisen aktiivisuuden määrittäminen hyytymisaikaan perustuvalla menetelmällä.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa.

Viiteväli
Naiset 57–103 % (aikuiset).
Miehet 72–139 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Perinnölliseen proteiini S –vajaukseen viittaa toistetusti normaalia pienempi proteiini S –aktiivisuus ilman sekundaarista syytä sekä tukokset itsellä ja lähisuvussa. Diagnostiikan yhteydessä tutkitaan myös proteiini S:n kokonaispitoisuus (P -PS-Ag).´

Hankinnainen proteiini S –vajaus on tavallinen. Aktiivisuus pienenee mm. varfariinihoidon ja maksasairauksien (alentunut synteesi) seurauksena sekä akuutin faasin reaktioiden yhteydessä (lisääntynyt C4b:n kantajaproteiinin pitoisuus).

Raskaus, yhdistelmäehkäisyvalmisteet ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S –aktiivisuutta. Tutkimus on luotettava 2–3 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä ja kuukauden hormonihoitotauon jälkeen.

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi oraalisen antikoagulaatiohoidon aikana. Proteiini S –aktiivisuus suositellaan tutkittavaksi vasta, kun varfariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään kuukausi ja suorien oraalisten antikoagulanttien päättymisestä vähintään kaksi viikkoa (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani). Proteiini S –aktiivisuustulos voi suorien oraalisten antikoagulanttien vaikutuksesta olla virheellisen korkea (proteiini S –vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois).

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Proteiini S, antigeeni    

Tutkimuksen lyhenne
P -PS-Ag
Tutkimusnumero KL
3577
Tutkimusnumero SPRV
3293
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Proteiini S:n kokonaispitoisuus määritetään, jos proteiini S:n aktiivisuus on normaalia pienempi.

Indikaatio
Proteiini S –vajaus

Menetelmä
Laurellin raketti-immunoelektroforeesi.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään joka toinen kuukausi.

Viiteväli
Naiset 56–131 % (aikuiset).
Miehet 70–137 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Protrombiini    

Tutkimuksen lyhenne
P -FII
Tutkimusnumero KL
2542
Tutkimusnumero SPRV
3276
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Protrombiinin (F II) synteesi maksassa vaatii K-vitamiinista riippuvaisen gammakarboksylaation. Perinnöllinen puutos on hyvin harvinainen.

Indikaatio
Yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
80–110 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

​Matala protrombiinitaso yhdessä pienentyneiden F VII- ja F X -aktiivisuuksien kanssa viittaa K-vitamiinin puutteeseen (esim. varfariinihoito tai imeytymishäiriö). Kyseisten tekijöiden pienentyneet tasot yhdessä pienentyneen F V -tason kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). Protrombiinin toistetusti pienentynyt taso viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen protrombiinitason määrityksessä.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Protrombiini, antigeeni    

Tutkimuksen lyhenne
P -FII-Ag
Tutkimusnumero KL
4452
Tutkimusnumero SPRV
3257
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Tutkimus tehdään vain samanaikaisesti Proteiini C-antigeenimäärityksen kanssa.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p.. 029 300 1414.

Johdanto
Protrombiini on maksan syntetisoima K-vitamiinista riippuvainen hyytymistekijä.

Indikaatio
Tyyppi 1 proteiini C -vajauksen tutkiminen stabiilin varfariinihoidon aikana yhdessä proteiini C -antigeenin kanssa.

Menetelmä
Laurellin raketti-immunoelektroforeesi.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään erikseen sovittaessa.

Viiteväli
73–124 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto
Laskimotukostaipumuksen selvittäminen varfariiniihoidon aikana: vakaan, hoitoalueella olevan varfariinihoidon aikana pystytään poissulkemaan selvä tyypin 1 proteiini C -vajaus, kun proteiini C:n antigeenin määrää verrataan samoin K-vitamiinista riippuvaisen protrombiinin antigeenin määrään.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Trombiiniaika    

Tutkimuksen lyhenne
P -Trombai
Tutkimusnumero KL
2782
Tutkimusnumero SPRV
3221
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautuksia
Pitkän trombiiniajan selvittämiseksi tehdään automaattisesti tutkimus myös hepariinin neutraloinnin jälkeen. Jatkotutkimusta ei laskuteta erikseen.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Trombiiniaikatestillä mitataan hyytymistapahtuman viimeistä vaihetta, jossa trombiini muuttaa fibrinogeenin fibriiniksi. Hepariinista johtuva pitkä trombiiniaika normalisoituu hepariinin neutraloinnin jälkeen.

Indikaatio
Dysfibrinogenemian seulonta tromboositaipumuksen selvittelyssä
DIK:in diagnostiikka

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys trombiinin läsnäollessa.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään 2 kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Tulkinta
Lausunto

Trombiiniaika pitenee, jos näytteessä on hepariinia, näytteen fibrinogeenimäärä on pieni, näytteessä on runsaasti fibriinin hajoamistuotteita tai jos fibrinogeenin rakenne on poikkeava. Trombiiniaika pitenee myös mm. dabigatraanin (suora trombiinin estäjä) vaikutuksesta. Dabigatraanipitoisuutta ei voi kuitenkaan arvioida tämän tutkimustuloksen perusteella.

Viimeksi muokattu
17.07.2017

P -Tromboositaipumuksen selvittely    

Tutkimuksen lyhenne
P -Trombot
Tutkimusnumero KL
4025
Tutkimusnumero SPRV
3261
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, tukostaipumustutkimukset
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
P -Antitrombiini III
P -Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet
B -Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus
P -Kardiolipiini, IgG vasta-aineet
P -Kardiolipiini, IgM vasta-aineet
P -Lupusantikoagulantti, dRVVT *
P -Lupusantikoagulantti, PTT *
P -Proteiini C
P -Proteiini S
B -Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus
P -Trombiiniaika
P -Tromboplastiiniaika

*Jos hyytymistestin seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka laskutetaan erikseen:
P –Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus, SPRV 3247, KL 6256
P –Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus, SPRV 5031, KL 6255

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähetteeseen pyydetään kirjoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja ilmoittamaan, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Jos lähisuvussa on todettu antitrombiinin, proteiini C:n tai proteiini S:n vajaus, pyydetään lähetteessä ilmoittamaan aikaisemmin tutkitun sukulaisen henkilötiedot löydösten merkityksen arvioimiseksi.

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin (ks. tarkemmin ”Tulkinta”).

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Laskimotukoksen sairastaneista potilaista osalla on tukoksille altistava hyytymisjärjestelmän hankinnainen tai perinnöllinen poikkeavuus. Valtimotukoksissa tutkimusten osuvuus on selvästi huonompi kuin laskimotukoksissa.

Indikaatio
Tukostaipumuksen selvittely alle 50-vuotiaalla. Yli 50-vuotiaiden indikaatioiden osalta katso Laskimotukoksen ja keuhkoembolian Käypä hoito -suositus.

Menetelmä
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmistuu
Vastaus on valmis kahdessa viikossa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta
Lausunto
Katso tarkemmin yksittäiset tutkimukset. Jos tässä tutkimuspaketissa saadaan normaali löydös, voidaan valikoiduissa tapauksissa harkita F VIII:n tutkimista samasta näytteestä. Normaali löydös tukostaipumustutkimuksissa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa tukostaipumusta.

Tutkimukset suositellaan tehtäväksi ajankohtana, jolloin kliininen tilanne on rauhoittunut eikä käytössä ole antikoagulaatiohoitoa. Akuutissa vaiheessa voi esiintyä hankinnaisia vajauksia (esim. antitrombiini, proteiini C, proteiini S) tai laboratoriolöydös voi kulutuksen vuoksi olla negatiivinen (fosfolipidivasta-aineet), minkä vuoksi kontrollinäytettä suositellaan aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua akuutista tapahtumasta. Näytteenottoa suositellaan akuutissa vaiheessa vain tapauksissa, joissa löydöksillä voi olla hoidollista merkitystä (esim. pienet lapset).

Raskaus, ehkäisytabletit ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S:n aktiivisuutta. Tutkimus voidaan tehdä luotettavasti 2–3 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä tai kuukauden hormonihoitotauon jälkeen

Hepariinivalmisteet (UFH, LMWH) vähentävät antitrombiinin aktiivisuutta ja pidentävät trombiiniaikaa. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti viikon kuluttua hepariinihoidon päättymisestä.

Varfariini vähentää K-vitamiinista riippuvaisten proteiini C:n ja proteiini S:n synteesiä. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 4 viikon kuluttua varfariinihoidon päättymisestä.

Suorat trombiinin estäjät (esim. dabigatraani) pidentävät trombiiniaikaa. Lisäksi antitrombiinin ja proteiini S:n aktiivisuuksien tulokset voivat olla virheellisen korkeita (kyseisten tekijöiden vajauksia ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

Suorat F Xa -estäjät (esim. rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen korkean proteiini S –aktiivisuustuloksen (proteiini S –vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

Trombosyyttiestäjät ja fondaparinuuksi eivät vaikuta määrityksiin. 

Viimeksi muokattu
03.01.2017

P -Tromboplastiiniaika    

Tutkimuksen lyhenne
P -TT, P -TT-INR
Tutkimusnumero KL
1731, 4520
Tutkimusnumero SPRV
3246, 5014
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Tromboplastiiniaika mittaa ns. ulkoisen hyytymisreitin K-vitamiinista riippuvia tekijöitä protrombiini, F VII ja F X.

Indikaatio
Vuototaipumuksen tutkiminen
Maksan toiminnan arviointi
Varfariinihoidon seuranta

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään 2 kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
75–123 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Normaalia pienempi tromboplastiiniaikatulos (normaalia suurempi INR-tulos) viittaa varfariinihoitoon, K-vitamiinin puutteeseen, heikentyneeseen maksan toimintaan, tai joko yksittäisen tai useamman hyytymistekijän (protrombiini, F VII, F X) vajaukseen.

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani- rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tromboplastiiniaikatuloksen (virheellisen korkean INR-tuloksen).

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen    

Tutkimuksen lyhenne
P -APTT
Tutkimusnumero KL
2783
Tutkimusnumero SPRV
3245
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
APTT on sisäisen hyytymisreitin (F XII, F XI, F IX, F VIII, F X, F V, protrombiini ja fibrinogeeni) seulontakoe.

Indikaatio
Vuototaipumuksen seulonta.

Menetelmä
Hyytymisaikamääritys

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään 2 kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli
32–39 s (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Poikkeavan pitkiä APT-aikoja saadaan, kun yksittäisen hyytymistekijän aktiivisuus on huomattavasti alentunut. Pidentynyt APTT viittaa vuoto-oireisella potilaalla A- tai B-hemofiliaan tai vaikeaan von Willebrandin tautiin. Muita pidentyneen APT-ajan syitä on mm. dekompensoitu DIK, antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani), F XII –vajaus ja lupusantikoagulantti.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -von Willebrand -tekijä, aktiivisuus (GP1b sitoutuminen)    

Tutkimuksen lyhenne
P -vWF-Akt
Tutkimusnumero KL
6334
Tutkimusnumero SPRV
3301
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete. ​Jos lähisuvussa on todettu jokin hyytymishäiriö, pyydetään lähetteessä ilmoittamaan aikaisemmin tutkitun sukulaisen henkilötiedot löydösten merkityksen arvioimiseksi.

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Von Willebrand -tekijä on multimeerinen glykoproteiini, joka toimii hyytymistekijä VIII:n kantajamolekyylinä ja välittää trombosyyttien adheesiota endoteelisolukon alta paljastuneeseen verisuonen seinämään. Von Willebrandin taudissa von Willebrand -tekijän määrä voi olla alentunut ja/tai tekijä voi olla rakenteellisesti poikkeava.

Von Willebrandin taudin perustutkimuksiin kuuluu myös F VIII -aktiivisuus.

Indikaatio
Vuototaipumuksen selvittely
Von Willebrandin taudin diagnostiikka
Von Willebrand -tekijän korvaushoidon seuranta

Menetelmä
Plasman von Willebrand -tekijä sitoutuu lateksipartikkelien pinnalle kiinnitettyyn verihiutaleen rekombinantti-GPIb-reseptoriproteiiniin aiheuttaen agglutinaation, jota mitataan turbidimetrisesti.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa, pyydettäessä kiireellisenä.

Viiteväli
49–205 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Von Willebrand -tekijä on akuutin faasin proteiini, jonka taso nousee myös raskauden aikana. Lisäksi sen perustaso nousee tyypillisesti iän myötä. Lievässä von Willebrandin taudissa von Willebrand -tekijän aktiivisuus voi olla ajoittain normaali. VW-tekijän matalimmat perustasot saadaan varmimmin mitattua, kun mahdollisista akuutin faasin reaktion aiheuttavista tilanteista (esim. akuutti infektio, leikkaus) on kulunut vähintään kolme viikkoa tai raskauden päättymisestä on kulunut vähintään 3 kk.

Von Willebrandin tautia on kolmea päätyyppiä. Tavallisin muoto on tyyppi 1, jossa von Willebrand -tekijää on normaalia vähemmän. Tyypissä 2 (useita alaryhmiä) von Willebrand -tekijä on laadullisesti poikkeavaa. Tyypissä 3 von Willebrand -tekijän synteesi puuttuu, minkä vuoksi myös hyytymistekijä VIII:n aktiivisuus on kantajaproteiininsa puutoksen vuoksi vahvasti alentunut.

Von Willebrandin taudin diagnoosi voidaan tehdä, jos potilaalla on poikkeava vuototaipumus ja selvästi pienentynyt von Willebrand -tekijän aktiivisuus kahdessa eri näytteessä. Mikäli von Willebrand -tekijän aktiivisuus on normaalia pienempi, suositellaan näytteestä tutkittavaksi myös von Willebrand -tekijän pitoisuus (P -von Willebrand -tekijä, antigeeni, KL 4031). Jos vW-tekijän aktiivisuus on kontrollinäytteessäkin normaalia pienempi, tehdään diagnostisia lisätutkimuksia (von Willebrand -tekijän pitoisuus (KL 4031), kyky sitoutua kollageeniin (KL 6073) ja multimeerijakauma (KL 4262)). Tyypin 2 taudissa on usein suositeltavaa tehdä von Willebrandin taudin tarkempi alatyypitys.

Viimeksi muokattu
23.11.2017

P -von Willebrand -tekijä, antigeeni    

Tutkimuksen lyhenne
P -vWF-Ag
Tutkimusnumero KL
4031
Tutkimusnumero SPRV
3235
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Katso von Willebrand -tekijä, aktiivisuus

Indikaatio
Von Willebrandin taudin diagnostiikka.

Menetelmä
Immunoturbidometrinen.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kaksi kertaa kuukaudessa.

Viiteväli
51–162 % (aikuiset).

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
09.04.2018

P -von Willebrand -tekijä, F VIII -sitomiskyky    

Tutkimuksen lyhenne
P -vWF2N
Tutkimusnumero KL
1959
Tutkimusnumero SPRV
3213
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Von Willebrand -tekijä, joka toimii hyytymistekijän VIII kantajamolekyylinä, voi olla poikkeava siten, ettei se kykene sitomaan F VIII:aa normaaliin tapaan. Seurauksena on kliinisesti hemofiliaa muistuttava, mutta autosomaalisesti periytyvä von Willebrandin taudin 2N-tyyppi. Erotusdiagnostiikan tulos vaikuttaa mm. korvaushoitovalmisteen valintaan ja perinnöllisyysneuvontaan.

Indikaatio
Von Willebrandin taudin alatyypitys, kun F VIII -aktiivisuus on selvästi pienempi kuin von Willebrand -tekijän aktiivisuus (vWF:RCo). Lievän A-hemofilian ja 2N-tyypin von Willebrandin taudin erotusdiagnostiikka Lievä A-hemofilia, erityisesti, jos se ei näytä periytyvän X-kromosomissa.

Menetelmä
Tutkitaan plasman von Willebrand -tekijän kykyä sitoa puhdasta hyytymistekijää VIII.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Tulkinta
Lausunto 

Viimeksi muokattu
03.01.2017

P –von Willebrand –tekijä, kollageeniin sitoutuminen (CBA)    

Tutkimuksen lyhenne
P -vWF:CB
Tutkimusnumero KL
6073
Tutkimusnumero SPRV
5029
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Von Willebrandin taudin diagnostiikassa tarvitaan useita menetelmiä, koska mikään menetelmä yksinään ei pysty tunnistamaan ja erottelemaan taudin kaikkia muotoja. Trombosyyttien levittäytyminen verisuonen vauriokohtaan alkaa von Willebrand -tekijän sitoutumisella suonen seinämän kollageeniin. CBA-menetelmää käytetään tarvittaessa osana taudin diagnostiikkaa ja alatyypitystä. Seulontatutkimusten tulosten perusteella Veripalvelun asiantuntija suosittelee tarvittaessa jatkotutkimuksia, joihin CBA-tutkimus kuuluu.

Indikaatio
Von Willebrandin taudin diagnostiikka.

Menetelmä
ELISA

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään kerran kuukaudessa.

Tulkinta
Lausunto
Tutkimustulos tulkitaan suhteutettuna muihin von Willebrandin taudin diagnostisista menetelmistä saatuihin tuloksiin. Esimerkiksi tyypin 1 von Willebrandin taudin erottamisessa tyypin 2 tautimuodosta vWF:CBA/vWF:Ag -suhde on spesifimpi kuin vWF-Akt/vWF:Ag -suhde. 

Viiteväli
49–75 % (aikuiset).

Viimeksi muokattu
09.04.2018

P -von Willebrand -tekijä, multimeerit    

Tutkimuksen lyhenne
P -vWF-Ty
Tutkimusnumero KL
4262
Tutkimusnumero SPRV
3272
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Tutkimusta erikseen pyydettäessä tehdään myös P -vWF-Ag, joka laskutetaan erikseen.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Katso von Willebrand -tekijä, aktiivisuus.

Indikaatio
Von Willebrandin taudin diagnostiikka.

Menetelmä
Agaroosigeelielektroforeesin jälkeen von Willebrand -tekijän multimeerit siirretään nitroselluloosakalvolle ja osoitetaan vasta-aineen avulla (immunoblottaus).

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään joka toinen kuukausi.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
09.04.2018

P -Vuototaipumuksen selvittely    

Tutkimuksen lyhenne
P -Vuotot
Tutkimusnumero KL
3355
Tutkimusnumero SPRV
5006
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​Tutkimukseen kuuluu
P -Tromboplastiiniaika
P -Tromboplastiiniaika, aktivoitu partiaalinen
P -Protrombiini (Hyytymistekijä II)
P -Hyytymistekijä V
P -Hyytymistekijä VII
P -Hyytymistekijä X
P -Hyytymistekijä VIII
P -Hyytymistekijä XIII
P -Von Willebrand -tekijä, aktiivisuus
P -Fibrinogeeni

Näyte
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete. Jos lähisuvussa on todettu jokin hyytymishäiriö, pyydetään lähetteessä ilmoittamaan aikaisemmin tutkitun sukulaisen henkilötiedot löydösten merkityksen arvioimiseksi.

Vuotokyselylomake
Täytetty vuotokyselylomake ​tulee lähettää näytteen mukana.

Lähettäminen
Hemostaasitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet sekä yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Vuototaipumus voi olla perinnöllinen tai hankinnainen ja sen taustalla voi olla verisuoni-, trombosyytti- ja/tai hyytymistekijäperäinen häiriö. Pitkään kestäneen vuototaipumuksen syyn alustavaan selvittämiseen tulee pyrkiä anamneesin, kliinisen tutkimuksen ja hemostaasin seulontakokeiden (trombosyyttien lukumäärä, APTT, tromboplastiiniaikatulos) avulla. Jos vuoto-oireisella potilaalla todetaan trombosytopenia, erotusdiagnostiikka suunnataan sen selvittelyyn.

Normaali APTT ja tromboplastiiniaikatulos sulkevat pois vaikean hyytymistekijävajauksen, mutta eivät lievää vajausta testien epäherkkyyden takia. Hyytymistekijä XIII -vajaus ei tule esiin seulontakokeissa.

Pojilta (alle 20 v.) tutkitaan tutkimuspakettiin kuuluvien tutkimusten lisäksi hyytymistekijä IX. Vuototaipumustutkimusta täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksilla (esim. F XI, F XII, trombiiniaika), jotka laskutetaan erikseen.

Indikaatio
Poikkeava vuototaipumus
Perinnöllinen vuototaipumus

Menetelmät
Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
​Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta laboratorioon. Tutkimuksia tehdään kaksi kertaa viikossa, yleensä tiistaisin ja torstaisin. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Tulkinta
Lausunto
Katso tarkemmin yksittäiset tutkimukset.

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden (F II, F VII, F IX, F X) tasot laskevat varfariinihoidon vaikutuksesta. Hepariini voi aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F VIII:n ja F IX:n aktiivisuusmäärityksissä. Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia yksittäisten hyytymistekijöiden määrityksissä (ks. tarkemmin yksittäiset tutkimukset).

Normaali löydös vuototaipumustutkimuksissa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa vuototaipumusta (esim. trombosyyttien toimintahäiriö, verisuonten ja sidekudoksen poikkeavuudet).

Viimeksi muokattu
17.07.2017

Pt- von Willebrandin tauti, 2B-alatyypitys    

Tutkimuksen lyhenne
Pt-vWD-Sc
Tutkimusnumero KL
4261
Tutkimusnumero SPRV
3284
Tutkimusryhmä
Hemostaasitutkimukset, vuototaipumustutkimukset
Kuvaus

​​Tutkimukseen kuuluu
P -Hyytymistekijä VIII
P -von Willebrand -tekijä, aktiivisuus
P -Trombosyytit, aggregaatio (ristosetiini)

Lisätutkimus
von Willebrandin tauti, tyyppi 2, DNA

Näyte
Näytettä ei voi lähettää, vaan potilaan tulee varata aika tutkimusta varten laboratoriosta p. 029 300 1414.

Huomautus
Potilas ei saa käyttää asetyylisalisyylihappoa eikä muita tulehduskipulääkkeitä 10 vuorokauteen ennen tutkimusta.

Lähete
Hemostaasitutkimukset-lähete

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Tyyppi 2:n von Willebrandin taudissa on kliinisesti tärkeää selvittää, onko kyseessä alatyyppi 2B, jonka taudinkuvaan kuuluu vaihteleva-asteinen trombosytopenia. Desmopressiini on vasta-aiheinen 2B-tyypin von Willebrandin taudissa, koska sen käyttöön voi liittyä trombosytopenian paheneminen.

Todetusta von Willebrandin taudin tyypistä 2A, 2B, 2M ja 2N voidaan tehdä erillinen geneettinen jatkotutkimus (SPRV 5026, B -von Willebrandin tauti, tyyppi 2, DNA) tunnettujen mutaatioiden selvittämiseksi.

Indikaatio
Tyyppi 2 von Willebrandin tauti; 2B-alatyypin toteaminen.

Tulos valmiina
Tutkimusta tehdään erikseen sovittaessa.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
09.04.2018

S -HLA-Luovuttajaspesifiset vasta-aineet    

Tutkimuksen lyhenne
S -HLADSA
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5340
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Näyte
10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Lähete
Leukosyyttivasta-aineet-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Tutkimusta tehdään tutkimusten SPRV 5311 ja/tai SPRV 5312 yhteydessä, eikä sitä voi tilata ilman näitä tutkimuksia.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Ennen elinsiirtoa todetut ja erityisesti elinsiirron jälkeen uutena todetut luovuttajaa kohtaan olevat leukosyyttivasta-aineet voivat heikentää siirteiden ennustetta ja liittyvät vasta-ainevälitteiseen hyljintään.

Indikaatio
Elinsiirron saanut potilas. Tutkimus kuuluu leukosyyttivasta-aine tutkimuspaketteihin, eikä sitä yleensä tilata erikseen.

Menetelmä
Luminex-tekniikkaan perustuva menetelmä.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa. Tutkimus voidaan tehdä kiireellisenä, jolloin tulokset saadaan 1-5 työpäivän kuluessa. Tästä on sovittava erikseen laboratorion kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

S -IgA-puutostutkimus    

Tutkimuksen lyhenne
S-IgA-puut
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
3770
Tutkimusryhmä
Muut tutkimukset
Kuvaus

Sisältää seuraavat tutkimukset, jotka laskutetaan erikseen (kts. hinnasto):
S -Immunoglobuliini A, EIA SPRV 3771. Lyhenne: S-IgA-EIA. Tutkimus tehdään näytteistä, joiden lähetteessä ilmoitettu IgA-seulontatutkimustulos on alle menetelmän toteamisrajan.

S -Immunoglobuliini A, vasta-aineet SPRV 5138 (KL 3049). Lyhenne: S -IgAAb. Tutkimus tehdään, jos IgA-pitoisuus on <0,1 mg/l.

Jos seulontatutkimuksen tulos puuttuu lähetteestä, Veripalvelu teettää tutkimuksen S –Immunoglobuliini A, SPRV 3772 (KL 1666). Lyhenne: S -IgA. Tutkimus tehdään alihankintana Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssä. 

Näyte
2 ml seerumia.

Lähete
IgA-puutostutkimus-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautuksia
Kiireellisissä verensiirtoreaktioihin liittyvissä tapauksissa IgA-määritys suositellaan tehtäväksi ensin sairaalan laboratoriossa. Jos IgA:ta on todettavissa, voidaan anti-IgA-vasta-aineisiin liittyvä verensiirtoreaktio poissulkea eikä Veripalvelun herkkää IgA-puutostutkimusta tarvita. Lisätietoa verensiirtoreaktioihin liittyvistä tutkimuksista löytyy Verivalmisteiden käytön oppaasta.

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Selektiivinen immunoglobuliini A:n (IgA) puutos on yleisin primaarinen immunoglobuliinipuutos. Sen esiintyvyys suomalaisilla verenluovuttajilla on 1:400. IgA-puutoksessa seerumin IgA-pitoisuus on alle määritysmenetelmämme mittausrajan (<0,05 mg/l). Noin viidesosa henkilöistä, joilla on IgA-puutos, muodostaa vasta-aineita IgA:ta kohtaan (anti-IgA). Nämä vasta-aineet, etenkin jos pitoisuus on suuri (>500 AU/l), voivat aiheuttaa anafylaktisen reaktion verensiirtojen ja immunoglobuliinihoitojen yhteydessä. Oman kokemuksemme ja kirjallisuuden mukaan henkilöiden, joiden seeruminäytteessä todetaan IgA:ta, ei ole todettu muodostavan anti-IgA -vasta-aineita. Tästä syystä anti-IgA –vasta-ainemääritys tehdään vain niistä näytteistä, joissa IgA-pitoisuus on <0,1 mg/l (tulos lähellä mittausalueen alarajaa).

Indikaatio
Vaikean allergisen tai anafylaktisen verensiirtoreaktion syyn selvittäminen.
Muusta syystä (esim. keliakia, diabetes, immuunipuutostilat) tehdyissä tutkimuksissa todetun IgA-vajauksen jatkoselvittely.
Harkinnan mukaan IgA-puutospotilaan anti-IgA -vasta-aineiden määrittäminen ennen elektiivisiä verensiirtoja tai immunoglobuliinihoidon aloittamista.

Menetelmä
Entsyymi-immunologinen.

Tulos valmiina
Kolmessa viikossa. Erikseen sovittaessa tehdään kiireellisenä.

Tulkinta
Lausunto
Lausuntoon sisältyy verensiirtosuositus.

Viimeksi muokattu
03.01.2017

S –Leukosyyttien sopivuuskoe, IgG, virtaussytometria    

Tutkimuksen lyhenne
S -LeuXFc
Tutkimusnumero KL
6229
Tutkimusnumero SPRV
3693
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Näyte
Potilaasta 10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia. Kudoksen omaisluovuttajasta 3 x 7 ml sitraattiverta (mieluiten Na-sitraatti- tai ACD-putki). Omaisluovuttajan näyte ei saa jäätyä ja sen tulee olla alle 24h vanha tutkimuspäivän aamuna klo 8.00.

Lähete
Leukosyyttien sopivuuskoe-lähete

Lähettäminen
Katso yleiset lähetysohjeet: http://www.veripalvelu.fi/www/3219. Näytteiden kuljetuslämpötila on huoneenlämpö. Pakkasella kuljetuslämpötila pitää varmistaa asianmukaisella pakkaamisella (esim. lämpöpakkausten avulla). Näytteet eivät saa jäätyä.

Huomautus
Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Leukosyyttien sopivuuskokeella tutkitaan, onko potilaalla vasta-aineita kudoksen luovuttajaa kohtaan. Virtaussytometrista sopivuuskoetta käytetään yleensä leukosyyttivasta-aineiden seurantaan elinsiirron jälkeen epäiltäessä vasta-ainevälitteistä hyljintää. Erityistilanteissa tutkimus voidaan tehdä myös ennen elävältä luovuttajalta suunniteltua munuaissiirtoa. Leukosyyttien sopivuuskokeen yhteydessä tutkitaan myös leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet.

Indikaatio
Elinsiirron saanut tai elävältä luovuttajalta elinsiirtoa odottava potilas. Luovuttajaa kohtaan esiintyvien leukosyyttivasta-aineiden tutkiminen.

Menetelmä
Virtaussytometrinen menetelmä (alihankintana tehtävä tutkimus).

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

S –Leukosyyttien sopivuuskoe, sytotoksiset vasta-aineet    

Tutkimuksen lyhenne
S -LeuXCDC
Tutkimusnumero KL
6228
Tutkimusnumero SPRV
3692
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Näyte
Potilaasta 10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia. Kudoksen luovuttajasta 3 x 7 ml sitraattiverta (mieluiten Na-sitraatti- tai ACD-putki). Omaisluovuttajan näyte ei saa jäätyä ja sen tulee olla alle 24h vanha tutkimuspäivän aamuna klo 8.00.

Lähete
Leukosyyttien sopivuuskoe-lähete

Lähettäminen
Katso yleiset lähetysohjeet: http://www.veripalvelu.fi/www/3219. Näytteiden kuljetuslämpötila on huoneenlämpö. Pakkasella kuljetuslämpötila pitää varmistaa asianmukaisella pakkaamisella (esim. lämpöpakkausten avulla). Näytteet eivät saa jäätyä.

Huomautus
Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Leukosyyttien sopivuuskokeella tutkitaan, onko potilaalla vasta-aineita kudoksen luovuttajaa kohtaan. Negatiivinen sopivuuskoe on yleensä munuaissiirron edellytys. Leukosyyttien sopivuuskokeen yhteydessä tutkitaan myös leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet (nämä tutkitaan kiireellisenä, jos näytteen saapumisesta suunniteltuun elinsiirto-operaatioon on ≤ 7 vrk).

Indikaatio
Elävältä luovuttajalta munuaissiirtoa odottava potilas. Luovuttajaa kohtaan esiintyvien leukosyyttivasta-aineiden tutkiminen.

Menetelmä
Vasta-ainevälitteinen sytotoksisuustesti.

Tulos valmiina
1–5 päivän kuluessa. Jos tutkimus halutaan kiireellisenä, siitä on aina sovittava erikseen laboratorion kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä.

Viimeksi muokattu
28.08.2018

S -Leukosyyttivasta-aineet, elinsiirtoa odottava    

Tutkimuksen lyhenne
S –Leu-EO
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5366
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
S -Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta
S- Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG
S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus
S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus

Näyte
10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Lähete
Leukosyyttivasta-aineet-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Ennen elinsiirtoa todetut anti-HLA-vasta-aineet voivat hankaloittaa sopivan siirrännäisen löytymistä tai huonontaa siirteiden ennustetta. Leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet tulisi tutkia kaikilta elinsiirtoa odottavilta potilailta ainakin kerran ennen elinsiirtoa. Munuaissiirtoa odottavilta tutkimus tulee toistaa 3 kk välein.

Indikaatiot
Elinsiirtoa odottava potilas. Leukosyyttivasta-aineiden esiintymisen tutkiminen.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
31.01.2018

S -Leukosyyttivasta-aineet, HLA-erollinen haploidenttinen kantasolusiirto    

Tutkimuksen lyhenne
S –Leu-KS
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5369
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, kantasolujensiirto, kantasolusiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
S- Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG
S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus
S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus
S -HLA-Luovuttajaspesifiset vasta-aineet

Näyte
10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Lähete
Leukosyyttivasta-aineet-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
HLA-alloimmunisaation tavallisimmat aiheuttajat ovat raskaudet, verituotteiden siirrot ja elinsiirrot. HLA-eroavassa kantasolusiirrossa rejektioriski on suurentunut, jos potilaalla on vasta-aineita siirteen eroavia antigeeneja kohtaan. Määrittämällä etukäteen potilaan HLA-vasta-ainestatus ja mahdolliset vasta-ainespesifiteetit voidaan välttää sellaisten siirteiden käyttöä, joiden eroavia antigeeneja kohtaan potilas on immunisoitunut. NäinHLA-erollisten siirteiden hylkiytymisriski pienenee.

Indikaatiot
Kantasolusiirtoa odottava potilas, jolle suunnitellaan HLA-erollista kantasolusiirtoa.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
31.01.2018

S -Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta    

Tutkimuksen lyhenne
S -LeukAbO
Tutkimusnumero KL
4272
Tutkimusnumero SPRV
5348
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Näyte
10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Lähete
Leukosyyttivasta-aineet-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet voivat heikentää potilaan mahdollisuuksia saada elinsiirto, sillä ne voivat aiheuttavaa positiivisen ristikokeen. Ennen elinsiirtoa todetut ja erityisesti elinsiirron jälkeen uutena todetut luovuttajaa kohtaan olevat leukosyyttivasta-aineet voivat heikentää siirteiden ennustetta ja liittyvät vasta-ainevälitteiseen hyljintään.

Indikaatio
HLA vasta-aineiden seulontatutkimus. Tutkimus kuuluu leukosyyttivasta-aine tutkimuspaketteihin, eikä sitä yleensä tilata erikseen.

Menetelmä
Luminex-tekniikkaan perustuva menetelmä.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus    

Tutkimuksen lyhenne
S -LeuAbI
Tutkimusnumero KL
6231
Tutkimusnumero SPRV
5311
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Näyte
10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Lähete
Leukosyyttivasta-aineet-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet voivat heikentää potilaan mahdollisuuksia saada elinsiirto, sillä ne voivat aiheuttavaa positiivisen ristikokeen. Ennen elinsiirtoa todetut ja erityisesti elinsiirron jälkeen uutena todetut luovuttajaa kohtaan olevat leukosyyttivasta-aineet voivat heikentää siirteiden ennustetta ja liittyvät vasta-ainevälitteiseen hyljintään. Leukosyyttivastaaineet voivat heikentää trombosyyttien siirtovastetta, jos vasta-aineet kohdistuvat luovuttajan solujen pinnalla olevia HLA-antigeeneja vastaan.

Indikaatio
Seulonnalla todettujen HLA luokka I vasta-aineiden tunnistus. Heikentynyt trombosyyttisiirtovaste. Tutkimus kuuluu leukosyyttivasta-aine tutkimuspaketteihin, eikä sitä yleensä tilata erikseen.

Menetelmä
Luminex-tekniikkaan perustuva menetelmä.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa. Tutkimus voidaan tehdä kiireellisenä, jolloin tulokset saadaan 1-5 työpäivän kuluessa. Tästä on sovittava erikseen laboratorion kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus    

Tutkimuksen lyhenne
S -LeuAbII
Tutkimusnumero KL
6232
Tutkimusnumero SPRV
5312
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Näyte
10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Lähete
Leukosyyttivasta-aineet-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet voivat heikentää potilaan mahdollisuuksia saada elinsiirto, sillä ne voivat aiheuttavaa positiivisen ristikokeen. Ennen elinsiirtoa todetut ja erityisesti elinsiirron jälkeen uutena todetut luovuttajaa kohtaan olevat leukosyyttivasta-aineet voivat heikentää siirteiden ennustetta ja liittyvät vasta-ainevälitteiseen hyljintään. Laekosyyttivastaaineet voivat heikentää trombosyyttien siirtovastetta, jos vasta-aineet kohdistuvat luovuttajan solujen pinnalla olevia HLA-antigeeneja vastaan.

Indikaatio
Seulonnalla todettujen HLA luokka II vasta-aineiden tunnistus. Tutkimus kuuluu leukosyyttivasta-aine tutkimuspaketteihin, eikä sitä yleensä tilata erikseen.

Menetelmä
Luminex-tekniikkaan perustuva menetelmä.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa. Tutkimus voidaan tehdä kiireellisenä, jolloin tulokset saadaan 1-5 työpäivän kuluessa. Tästä on sovittava erikseen laboratorion kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

S- Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG    

Tutkimuksen lyhenne
S -LeuAbPR
Tutkimusnumero KL
6230
Tutkimusnumero SPRV
3601
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Näyte
10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Lähete
Leukosyyttivasta-aineet-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Tutkimus sisältyy tutkimuksiin KL 6231 ja 6232, eikä sitä voi erikseen tilata.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Paneelireaktiiviset vasta-aineet kertovat henkilön HLA immunisaation laajuudesta. Tuloksena vastattava PRA% ei kerro immunisaation voimakkuudesta.

Indikaatio
Tutkimus kuuluu leukosyyttivasta-aine tutkimuspaketteihin, eikä sitä voi tilata erikseen.

Menetelmä
Luminex-tekniikkaan perustuva menetelmä.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa. Tutkimus voidaan tehdä kiireellisenä, jolloin tulokset saadaan 1–5 työpäivän kuluessa. Tästä on sovittava erikseen laboratorion kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä.

Tulkinta
PRA
• 0 % Ei leukosyyttivasta-aineita
• 1-9 % Heikot vasta-aineet, ei vaikuta yleensä sopivan siirrännäisen tai verivalmisteen löytymiseen
• 10-79 % Keskimääräiset leukosyyttivasta-aineet, voi vaikeuttaa sopivan siirrännäisen tai verivalmisteen löytämistä
• ≥ 80 % Laajakirjoiset leukosyyttivasta-aineet, vaikeuttaa usein sopivan siirrännäisen tai verivalmisteen löytämistä

Viimeksi muokattu
30.12.2016

S -Leukosyyttivasta-aineet, toimivan siirrännäisen seuranta    

Tutkimuksen lyhenne
S –Leu-ES
Tutkimusnumero KL
*
Tutkimusnumero SPRV
5368
Tutkimusryhmä
Kudossopeutuvuustutkimukset, elinsiirto
Kuvaus

Tutkimukseen kuuluu
S -Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta
S- Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG
S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus
S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus
S -HLA-Luovuttajaspesifiset vasta-aineet

Näyte
10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia.

Lähete
Leukosyyttivasta-aineet-lähete

Lähettäminen
Yleiset lähetysohjeet

Huomautus
Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Johdanto
Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Ennen elinsiirtoa todetut ja erityisesti elinsiirron jälkeen uutena todetut luovuttajaa kohtaan olevat leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet voivat heikentää siirteiden ennustetta ja liittyvät vasta-ainevälitteiseen hyljintään.

Indikaatiot
Elinsiirron saaneen potilaan rutiiniseuranta tai epäily vasta-ainevälitteisestä hyljinnästä.

Menetelmät
Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina
2 viikon kuluessa.

Viimeksi muokattu
30.12.2016

Sytomegalovirus, IgG vasta-aineet    

Tutkimuksen lyhenne
S-CMVAbG
Tutkimusnumero KL
4168
Tutkimusnumero SPRV
003603
Tutkimusryhmä
Virustutkimukset
Kuvaus

​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai virustutkimukset p. 029 300 1930.

Huomautus
Tutkimus ei ole erikseen tilattavissa
Liittyy tutkimuspaketteihin:
5308 B -Potilaan HLA 2 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto (B -HLA2PRK)
5370 B -Sukulaisluovuttajan HLA 2 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto (B -HLA2SRK)
5362 B -Rekisteriluovuttajan HLA tutkimuspaketti, kantasolujensiirto (B -HLARekK)

Indikaatiot
Veren kantasolusiirtoa odottavan potilaan rekisteriluovuttajaehdokkaan sopivuuden arviointi.

Menetelmä
Kemiluminesenssi immunomenetelmä (cMIA)

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa

Viimeksi muokattu
13.02.2018

T -Membraaniglykoproteiinit    

Tutkimuksen lyhenne
T -MemGP
Tutkimusnumero KL
4432
Tutkimusnumero SPRV
3438
Tutkimusryhmä
Trombosyyttitutkimukset
Kuvaus

​​Tutkimukseen kuuluu
P -Trombosyytit, funktiotutkimus (valituilla laukaisuaineilla)

Näyte
Ei voida tutkia lähetetystä näytteestä. Potilaan tulee varata aika näytteenottoa varten laboratoriosta, p. 029 300 1414.

Lähete
Trombosyyttitutkimukset-lähete

Lisätietoja
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414.

Johdanto
Synnynnäisiin trombosyyttien toimintahäiriöihin voi liittyä membraaniproteiinien puutos tai vajaus (Bernard-Soulierin taudissa glykoproteiini IbIX ja Glanzmannin trombasteniassa glykoproteiini IIbIIIa).

Indikaatio
Bernard-Soulierin taudin tai Glanzmannin trombastenian epäily.

Tulos valmiina
Viikossa

Menetelmä
Membraaniglykoproteiinien (GPIbIX ja GPIIbIIIa) osoitus spesifisten monoklonaalisten vasta-aineiden avulla.

Tulkinta
Lausunto

Viimeksi muokattu
04.01.2017

Treponema Pallidum, vasta-aineet    

Tutkimuksen lyhenne
S-TrpaAb
Tutkimusnumero KL
4942
Tutkimusnumero SPRV
1619
Tutkimusryhmä
Virustutkimukset
Kuvaus

​Näyte
1 x 7 ml EDTA-verta

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai virustutkimukset p. 029 300 1930.

Huomautus
Tutkimus ei ole erikseen tilattavissa.
Liittyy tutkimuspakettiin: 5362 B -Rekisteriluovuttajan HLA tutkimuspaketti, kantasolujensiirto (B -HLARekK).

Indikaatiot
Veren kantasolusiirtoa odottavan potilaan rekisteriluovuttajaehdokkaan sopivuuden arviointi.

Menetelmä
Kemiluminesenssi immunomenetelmä (cMIA)

Tulos valmiina
1 viikon kuluessa

Viimeksi muokattu
13.02.2018
Ei hakutuloksia