Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om blodgivning, Stamcellsregistret och Blodtjänsten.

Sök med en sökterm
Filtrera efter ämne
Anslutningskrav

Varför finns det en viktgräns för att gå med i Stamcellsregistret?

Du kan inte gå med i registret om du är betydligt överviktig (viktindex eller BMI över 35) eller väger mindre än 50 kg. För personer som är kraftigt överviktiga är riskerna med stamcellsinsamling större än för andra. Från en liten person kan man å andra sidan kanske inte samla in tillräckligt med stamceller för att behandla patienten.

Kriterierna för att ansluta sig till registret beaktar alltid utöver säkerheten av stamcellstransplantatets mottagare även donatorns välbefinnande, och man tar inga risker i frågor som gäller donatorns hälsa.

Anslutningskrav

Varför finns det en övre åldersgräns för att gå med i Stamcellsregistret?

Studier har visat att donatorns ålder starkt påverkar behandlingens framgång. Ju yngre donatorn är, desto bättre är resultaten av stamcellstransplantationen. Därför hoppas man att flera unga går med i Stamcellsregistret!

Du kan förbli medlem i registret tills du fyller 56 år, även om det numera är sällsynt att en medlem i registret som är över 40 år väljs som stamcellsdonator.

Anslutningskrav

Är allergi ett hinder för att gå med i registret?

I regel hindrar allergier dig inte från att gå med i registret, men om du har många allergier, vänligen kontakta Stamcellsregistret innan du ansluter dig.

Anslutningskrav

Är celiaki ett hinder för att gå med i registret?

Celiaki är ett hinder för att gå med i registret.

Celiaki är en så kallad autoimmun sjukdom där kroppens egna vita blodkroppar attackerar vävnaderna i tarmen och förstör dem. Eftersom vita blodkroppar bildas av blodstamceller kan celiaki i princip övergå till patienten som får transplantatet. Behandling med tillväxtfaktorinjektioner som ges till stamcellsdonatorer kan också förvärra sjukdomens symtom.

Anslutningskrav

Är hypotyreos ett hinder för att gå med i registret?

Hypotyreos i god vårdbalans är inte ett hinder för att gå med.

Anslutningskrav

Är högt blodtryck eller blodtrycksmedicinering ett hinder för att gå med i registret?

Högt blodtryck eller blodtrycksmedicinering är inte ett hinder för att gå med i registret.

Högt blodtryck är dock en risk för donatorn, så om det inte behandlas förhindrar det stamcellsdonation.

Anslutningskrav

Är högt kolesterol eller kolesterolmedicinering ett hinder för att gå med i registret?

Högt kolesterol eller kolesterolmedicinering är inte ett hinder för att gå med i registret.

Högt kolesterol är dock en risk för donatorn, så om det lämnas obehandlat förhindrar det stamcellsdonation.