Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om blodgivning, Stamcellsregistret och Blodtjänsten.

Sök med en sökterm
Filtrera efter ämne
Stamcellsdonation

Hur donerar man stamceller?

Det finns två sätt att donera blodstamceller: från blodomloppet som en lång bloddonation eller under narkos från bäckenbenmärgen genom en nål.

Läs mer om insamlingssätt för stamceller.

Stamcellsdonation

Vad är sannolikheten för att man får donera?

Cirka 40 medlemmar i Stamcellsregistret donerar stamceller varje år. Bara en liten del av medlemmarna får alltså tillfälle att donera.

Det är dock viktigt att ha ett stort antal medlemmar i registret för att hitta en lämplig donator för så många patienter som möjligt.

Stamcellsdonation

Var sker stamcellsdonationen?

Insamlingen av stamceller är koncentrerad till Mejlans sjukhus som hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Stamcellsregistret ersätter donatorns rese-, måltids- och inkvarteringskostnader samt inkomstbortfall under sjukledigheten.

Stamcellsdonation

Varför doneras stamceller anonymt?

Stamcellsdonatorn och patienten som får stamcellerna får inte veta om varandra. Detta är grundprincipen för Stamcellsregistret.

Tanken är densamma som vid bloddonation: donatorn ger en gåva som förmedlas till patienten som behöver den. Anonymitet betonar att alla patienter är jämlika – oavsett om de är barn eller vuxna, i Finland eller utomlands.

En stamcellsdonator kan fråga om patientens tillstånd via registret ett år efter donationen.

Om Stamcellsregistret

Varför får man inte betalt för donationen?

Stamcellsdonation är en frivillig gåva från en person som vill hjälpa, och handlar inte om pengar.

Om pengar betalades för donationen skulle riskerna för att människor inte skulle vara ärliga om sitt hälsotillstånd öka. Detta kan utgöra en risk för både donatorns och patientens hälsa.

Stamcellsdonation

Är stamcellsdonation farligt eller skadligt?

Att donera stamceller är säkert för donatorn – Blodtjänst ansvarar för detta.

Hälsotillståndet för dem som ansluter sig till registret, donatorkandidater och utvalda donatorer kartläggs genom enkäter och intervjuer, och den person som väljs ut som donator utsätts också för en mycket noggrann hälsokontroll. På så sätt säkerställer man att donationen inte orsakar olägenheter eller risker för donatorn.

Blodstamceller förnyas hela tiden, så donerade celler ersätts snabbt med nya, och det blir inga permanenta förändringar i blodstatusen från donationen.