Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om blodgivning, Stamcellsregistret och Blodtjänsten.

Sök med en sökterm
Filtrera efter ämne
Om Stamcellsregistret

Hur kan jag träda ut ur Stamcellsregistret?

Du kan lämna Stamcellsregistret antingen genom att ringa oss på numret 029 300 1515 (kl. 9–15) eller genom att skicka e-post till kantasolurekisteri@veripalvelu.fi.

Om Stamcellsregistret

Hur vet jag om jag redan är medlem i Stamcellsregistret?

Du kan fråga oss antingen genom att ringa numret 029 300 1515 (kl. 9–15) eller genom att skicka e-post till kantasolurekisteri@veripalvelu.fi.

Om Stamcellsregistret

Jag är medlem och flyttar utomlands, vad ska jag göra?

Kontakta Stamcellsregistret. Om flytten är permanent kan vi diskutera möjligheten att överföra donatoruppgifterna till stamcellsregistret i det nya hemlandet. Under stamcellsdonationsprocessen måste donatorn vara bosatt i Finland.

Om Stamcellsregistret

Varför behövs det särskilt flera män till registret?

Två tredjedelar av medlemmarna i registret är kvinnor. Deras medlemskap är värdefullt, och kvinnor väljs också ut för att donera stamceller.

Av biologiska skäl väljs dock män oftare ut som donatorer än kvinnor, och därför vore det viktigt att det också finns tillräckligt med män i registret.

Om Stamcellsregistret

Varför får man inte betalt för donationen?

Stamcellsdonation är en frivillig gåva från en person som vill hjälpa, och handlar inte om pengar.

Om pengar betalades för donationen skulle riskerna för att människor inte skulle vara ärliga om sitt hälsotillstånd öka. Detta kan utgöra en risk för både donatorns och patientens hälsa.