Sändning av prov för undersökning av blodgruppsantikroppar hos gravida vid påsktiden 2024

Rådgivningsprov som tas vecka 13 före påskhelgen bör vara framme hos Blodtjänst i Vanda senast torsdagen 28.3.2024. Efter helgen tar vi emot prov normalt från och med 2.4.2024

Observera vänligen speciellt inför längre helger att proven bör vara framme hos Blodtjänst senast inom fem dygn efter provtagningsdagen. Information om provtagning och sändning av proven finns här.

Vi ber er vänligen dela ut den här kundinformationen till alla de laboratorier och rådgivningar inom ert område som tar rådgivningsprov.

 

Undersökningar av rådgivningsprov
050 374 2736
Senast uppdaterad: 11.03.2024