Roches senaste teknik till Blodtjänsts laboratorium

I slutet av 2022 flyttade Finlands Röda Kors Blodtjänst till nya, moderna lokaler vid Ring III i Veckal i Vanda. Roche levererade en automatiserad hanteringslinje för prover till Blodtjänst, samt utrustning för att utföra nödvändig infektionsscreening av blodgivarprover. Den nya lösningen för laboratorieautomation och analys är den första i sitt slag i världen.

Veripalvelun työntekijä kurkistaa näyteputkia käsittelevän robotin ikkunasta.

Blodtjänst testar varje donerad blodenhet för smittsamma sjukdomar. Sådana sjukdomar är HIV, leverinflammation orsakad av hepatit A-, B- eller C-virus samt syfilis och femte sjukan.

– För undersökningar som säkerställer blodets säkerhet gäller mycket strikta kvalitetskrav. Vi behövde tillförlitlig och effektiv analysutrustning, förklarar Jaana Mättö, laboratoriechef på Blodtjänst.

I automationspaketet har alla komponenter i utrustningen med anknytning till undersökningen av proverna åtminstone dubblerats för att öka produktionssäkerheten. Blodtjänst måste kunna leverera blodprodukter till sjukhus alla dagar i veckan, både under normala och under exceptionella omständigheter.

Blodtjänst är den enda blodcentralen i Finland som ansvarar för screening av nästan 200 000 blodgivningar per år. Varje dag kommer över 2 000 prover från 700–800 blodgivare till Blodtjänsts laboratorium. Blodtjänst hanterar nästan en miljon provrör per år.

Dessutom utför Blodtjänst undersökningar av blodgruppsprover från mödrarådgivningar i hela Finland, alla undersökningar av vävnadskompatibilitet för organ- och stamcellstransplantationer samt olika undersökningar som sjukhusen behöver för att välja lämpligt blod.

Mer automatisering utan att göra avkall på säkerheten

Den nya utrustningen som levererats av Roche är världens första kompletta Roche Blood Safety Solutions-helhetslösning (RBSS), och den omfattar analys av nukleinsyra (PCR) och serologi, som kopplats till den automatiserade provhanteringen och till IT-lösningen.

– Den nya tekniska lösningen har ökat automatiseringen och produktionstillförlitligheten ytterligare. Den har minskat den manuella hanteringen av provrör och provställ, förbättrat arbetsergonomin och hjälpt våra skickliga yrkesmänniskor att fokusera på det väsentliga, fortsätter Mättö.

– Blodtjänst letade efter en integrerad och hållbar lösning med inbyggd reservkapacitet som skulle göra det möjligt för utrustningen att fungera tillförlitligt över natten. En högre grad av automatisering var viktig för Blodtjänst, liksom sortering till bland annat ställ för separata analysatorer. Utöver utrustning erbjuder Roche Blodtjänst omfattande underhålls- och användarstöd med finländska krafter, vilket säkerställer kontinuitet och driftsäkerhet i produktionen, säger Jaana Mantere från Roche Diagnostics Oy.

Projektet klart inom utsatt tid, trots kritisk tidsplan

Samarbetet mellan Roche och Blodtjänst gick utmärkt genom hela projektet, trots en kritisk tidsplan. Samarbetet och måluppfyllelsen underlättades av ett engagerat och motiverat projektteam, god proaktiv planering, hög prioriteringsstatus för projektet i organisationerna och noggrann uppföljning av framstegen, fortsätter Mantere.

Installationen av systemet startade i juli 2022 och idrifttagningen skedde i slutet av oktober 2022.

Senast uppdaterad: 24.05.2023