Veripalvelun laboratorioon Rochen uusin teknologia

Roche toimitti Veripalvelun uusiin tiloihin automatisoidun näytteiden käsittelylinjaston sekä laitteistot, joilla tehdään verenluovuttajanäytteistä tarvittavat infektioseulontatutkimukset.

Veripalvelun työntekijä kurkistaa näyteputkia käsittelevän robotin ikkunasta.

Rochen toimittama uusi laboratorioautomaatio- ja analyysiratkaisu on maailmanlaajuisestikin ensimmäinen lajissaan.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu muutti loppuvuodesta 2022 uusiin, nykyaikaisiin tiloihin Vantaan Vehkalaan Kehä III:n varrelle.

Veripalvelu testaa jokaisen luovutetun veriyksikön tarttuvien tautien varalta. Näitä tauteja ovat HIV, hepatiitti A, B ja C –virusten aiheuttama maksatulehdus, kuppa ja parvorokko.

– Veren turvallisuutta varmistavilla tutkimuksilla on erittäin tiukat laatuvaatimukset. Tarvitsimme luotettavasti toimivan ja tehokkaan analyysilaitteiston, perustelee Veripalvelun laboratoriojohtaja Jaana Mättö.

Automaatiokokonaisuudessa kaikki näytteiden tutkimiseen liittyvät laitteiston osat on vähintään kahdennettu tuotantovarmuuden lisäämiseksi. Veripalvelun tulee voida toimittaa verivalmisteet sairaaloille kaikkina viikonpäivinä sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Veripalvelu on Suomen ainoa verikeskus, joka vastaa vuosittain lähes 200 000 verenluovutuksen seulonnasta. Sen laboratorioon saapuu päivittäin yli 2 000 näytettä 700−800 verenluovuttajasta. Veripalvelussa käsitellään vuosittain lähes miljoona näyteputkea.

Veripalvelussa tehdään myös koko Suomen äitiysneuvoloiden veriryhmänäytetutkimukset, kaikki elinsiirtojen ja kantasolusiirtojen kudossopivuustutkimukset sekä erilaisia sairaaloiden sopivan veren valintaan tarvitsemia tutkimuksia.

Lisää automaatiota turvallisuudesta tinkimättä

Rochen toimittama uusi laitteisto on maailmanlaajuisesti ensimmäinen täydellinen Roche Blood Safety Solutions (RBSS) kokonaisratkaisu sisältäen nukleiinihappo (PCR) ja serologian analytiikan, jotka on liitetty näytteenkäsittelyautomaatioon ja IT- ratkaisuun.

– Uusi teknologinen ratkaisu on lisännyt automaatiota ja tuotantovarmuutta entisestään. Se on vähentänyt näyteputkien ja -telineiden käsin tehtävää siirtelyä, parantanut työergonomiaa ja auttanut kohdentamaan osaavien ammattilaistemme työtä olennaiseen, Mättö jatkaa.

– Veripalvelu etsi integroitua ja kestävää ratkaisua sisäänrakennetulla varakapasiteetilla, jonka avulla laitteet toimisivat luotettavasti yön yli. Korkeampi automaatioaste oli Veripalvelulle tärkeä, kuten myös lajittelu mm erillisanalysaattoreiden telineisiin. Laitteistojen lisäksi Roche tarjoaa Veripalvelulle kattavan huolto- ja käyttötuen suomalaisin voimin, varmistaen näin tuotannon jatkuvuuden ja toimintavarmuuden, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Jaana Mantere Roche Diagnostics Oy:sta.

Aikataulukriittinen projekti valmistui ajallaan

Yhteistyö Rochen ja Veripalvelun välillä sujui erinomaisesti koko aikataulukriittisen projektin ajan.

– Yhteistyötä ja tavoitteisiin pääsyä edisti sitoutunut ja motivoitunut projektitiimi, hyvä ennakoiva suunnittelu, projektin korkea priorisointistatus organisaatioissa ja tiivis etenemisen seuranta, Mantere jatkaa.

Järjestelmän asennus käynnistyi heinäkuussa 2022 ja käyttöönotto tapahtui lokakuun lopussa 2022.