Vem söker vi

Blodtjänst sysselsätter sammanlagt det största antalet yrkesutbildade personer inom hälsovårds- och laboratoriebranschen. Den största enskilda yrkesgruppen vid Blodtjänst utgörs av sjukskötare. Dessutom sysselsätter vi bioanalytiker, läkemedelsarbetare och farmanomer, närvårdare, laboratoriespecialister, läkare och forskare. Inom stödtjänsterna arbetar experter inom bl.a. handel, informationsteknik, naturvetenskap och tekniska områden.

 

Personalen vid Blodtjänst är en länk i den unika hjälpkedjan mellan blodgivaren och patienten. Viktiga värden som styr vår verksamhet är patientens välbefinnande, uppskattningen för blodgivarna, pålitlighet, välbefinnande på arbetsplatsen och en effektiv verksamhet. Vi eftersträvar inte vinst, utan arbetar för patienternas bästa.

Arbetet med frivilliga blodgivare och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården förutsätter att våra anställda har samarbetsförmåga och sociala färdigheter, ett starkt professionellt grepp om arbetet och fokus på kunden. Dessutom värdesätter vi egen aktivitet och vilja att utvecklas och utveckla det egna arbetet och vår verksamhet.

Vi meddelar om lediga tjänster här. (på finska)

Du kan också lämna in en öppen ansökan.