Välkommen att jobba på Blodtjänst!

Bli en del av vår hjälpinsats! Vi erbjuder:

Meningsfullt arbete

Vid Blodtjänst blir du en länk i den unika hjälpkedjan mellan blodgivaren och patienten och får göra ett meningsfullt arbete. Blodtjänst gör ett viktigt arbete: tillsammans med personalen inom hälso- och sjukvården och frivilliga blodgivare skapar vi möjligheter att rädda liv. Vi eftersträvar inte vinst, utan tänker på patienternas bästa.

En arbetsplats som bryr sig

Blodtjänst erbjuder en arbetsplats vars styrka är en bra laganda. Vid Blodtjänst hjälper vi våra medarbetare och arbetar för gemensamma mål. Lagandan stärks av arbetets meningsfullhet, kontinuerliga förbättringar av verksamheten, stödet för arbetshälsan samt satsningar på introduktion i arbetet och kompetensutveckling.

Stöd för välbefinnandet

Välbefinnande på arbetsplatsen hör till de värden som styr vår verksamhet. Vi satsar på flera olika sätt på personalens trivsel och välbefinnande. Blodtjänst följer aktivt upp personalens välbefinnande med hjälp av olika enkäter och diskussioner. Chefsarbetet och ledarskapet utvecklas bland annat genom regelbunden chefsutbildning under hela året och ledarskapsbedömningar.

Blodtjänst är en aktiv arbetsplats som stöder de anställdas fysiska kondition. Blodtjänst ger tillgång till gruppträning, gym, pausmotionsprogram och olika typer av motionsevenemang. För att stödja ditt välbefinnande förser vi dig bl.a. med pendlings-, motions- och kulturförmåner och omfattande företagshälsovård samt deltar i kostnaderna för massage. Med hjälp av långa semestrar och arbetsskiftsarrangemang sörjer vi för återhämtning och bättre ork i arbetet. Vi erbjuder också modern arbetsutrustning och trivsamma lokaler.

Noggrann introduktion i arbetet

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att introducera dig i arbetet. I varje uppgift ingår beroende på arbetets natur en praktisk introduktion på 1–4 veckor. Du fortsätter att bekanta dig med organisationens olika enheter och verksamhetssätt på olika sätt under flera månader. Din introduktion och fortlöpande inlärning stöds av ett elektroniskt introduktionsprogram och en elektronisk inlärningsmiljö.

Utvecklingsmöjligheter

Utöver interna och externa utbildningar stöder vi din fortlöpande inlärning genom att erbjuda möjligheter bl.a. till arbetsrotation. Du kan bredda dina kunskaper i olika utvecklingsprojekt. Vi uppmuntrar också till fortsatta studier. Vår aktiva initiativverksamhet är ett exempel på hur var och en har möjlighet att delta i utvecklingen av arbetet.