Inverkan av epidemisituationen på blodgivningen – Boka en tid och hjälp patienter

Blodgivarnas hjälp behövs alla vardagar, eftersom patienter behöver blodprodukter även under epidemin. För blodgivningen infördes striktare försiktighetsåtgärder i början av januari. Det förutsätts igen att blodgivarna använder munskydd.

Coronaepidemin försvåras, vilket också kan påverka antalet blodgivare. Man kan inte ge blod under eller genast efter sjukdomstid och inte heller under karantänen efter coronaexponering. Generellt kan epidemin också leda till att människor i allt mindre utsträckning rör sig utanför hemmet.

“Varje dag finns det patienter som behöver blodprodukter, oavsett coronasituationen”, påpekar Satu Pastila, direktör för Blodtjänsts blodgivning.

“I vårt lager måste det alltid finnas så mycket blodprodukter att behovet av dessa kan tillgodoses under många dagar. Till exempel de trombocyter som används i vården av cancerpatienter håller sig endast fyra dagar efter framställning, och lagersituationen för dessa kan snabbt förändras. Därför är det viktigt att personer i åldern 18–70 år, som kan donera blod, bokar en tid.”

För tillfället ordnas blodgivning endast med en tidsbokning som också kan göras för en tidpunkt längre fram, till och med om tre månader. Tidsbokningen görs på adressen blodtjanst.fi. Om en tid måste avbokas eller ändras kan det lätt göras på webben eller per telefon.

“Blodgivning är ett enkelt sätt att göra något gott. Samtidigt kan man bidra till att upprätthålla samhällsverksamheten och försörjningsberedskapen” konstaterar Pastila. Den som överväger sin första blodgivning kan enkelt testa sin lämplighet på adressen kanjagdonera.fi.

Trygg blodgivning

Under hela coronaepidemin har försiktighetsåtgärderna för blodgivningen fungerat bra. Det finns inga uppgifter om smittspridning i blodgivningslokalerna. Coronavirussmittan är inte blodburen.

I början av året intensifierade Blodtjänst sina försiktighetsåtgärder:

Det förutsätts att blodgivarna använder munskydd,
Barn eller följeslagare får inte tas med till blodgivningen.
Dessutom sörjer man för säkerheten genom att bland annat iaktta säkerhetsavstånd och effektiviserad hygien. Med hjälp av tidsbokning kan antalet personer som vistas i lokalen samtidigt begränsas. Blodgivningstillfällena är inte sådana begränsade publikevenemang som avses i lagen. Fungerande blodförsörjning måste säkerställas i alla situationer.

Blodtjänsts webbplats innehåller information om försiktighetsåtgärderna i anslutning till blodgivning och förändringarna i lämpligheten för blodgivning i samband med coronaepidemin.

 

Senast uppdaterad: 28.02.2023